O TABAQUISMO

Indice
• • • • • • • • • • Tabaco e tabaquismo Historia do tabaco Epidemioloxía Enfermidades e tabaquismo Tabaquismo na muller Tabaquismo na adolescencia Porque se fuma Porque se debe deixar de fumar Como deixar de fumar Sindrome de abstinencia

Tabaco e tabaquismo
O tabaco ten poder aditivo debido principalmente os seus compoñentes activos, a nicotina, que actúa sobre o sistema nervioso central. O fumador sofre unha dependencia física e psicolóxica que xenera un síndrome de abstinencia denominado tabaquismo. A nicotina xenera adición pero ten efectos antedepresivos e de alivio sintomático da ansiedade. A forma máis habitual é a inhalación dos produtos de combustión. No extremo do cigarrillo alcánzanse temperaturas de hasta 100ºC. Xa se recoñeceron ata 5.00 compostos químicos nas distintas fases (gasosa, sólida ou en partículas) no fume do tabaco. Entre estes compostos identifícanse o DDT (insecticida), benceno, butano, arsénico, cianuro de hidróxeno (gas empregado por os nazis nas cámaras de exterminio nas campos de concentración dos xudeus). Considéranse ingredientes do tabaco todos os compoñentes do produto. Ademais dos propios fumadores activos tamén existen os pasivos que son os aquelas persoas que non fuman pero que están en contacto constante cos fumadores e inhalan o fume do cigarrillo.

Historia do tabaco
A comezos do S. XVI, tras o descubrimento de América, España trouxo a Europa as follas e as semillas de esta planta que os conquistadores Europeos comezaron a denominar tabaco. As descricións máis antigas son do botánico Gonzalo Fenández de Oviedo e o médico sevillano Nicolás Morandes. As primeiras mostras do tabaco e a publicación de estes tratados atraeron a atención dos círculos ilustrados da época. Nicolas Morandes definía o tabaco como unha panacea médica apropiada para curar 65 enfermidades distintas. Outros escritores posteriores como Juan de Cárdenas, Francisco Hernández e Félix Palacios reforzaron esta idea que en poucos anos se difundiu por toda Europa. Durante algunhas décadas o tabaco foi considerado un remedio eficaz para sanar ou paliar doenzas como a xordeira, os eccemas cutáneos, as migrañas, a dor de moas, a cegueira ou ata combater a tós e a asma crónica como argumenta Francisco Fernández, médico da cámara de Felipe II. A mediados do século XVII comezase a fraguear o descrédito científico respeto as hipotéticas virtudes medicinais desta planta. Este proceso culmina na segunda metade da centuria seguinte. Mentras que as aplicacións terapéuticas do tabaco eran desechadas paulatinamente foi

difundíndose o seu consumo como fonte de estimulación psicofísica pracenteira, descrita xa desde un principio. Dende a súa introdución en Europa os usos que se lle deron a planta foron moi semellantes as que se praticaban nas Indias. Durante os séculos XVII e XVIII os tipos de tabaco máis común eran a picadura, en polbo e en rape, que se mascaban ou esnifaban. O tabaco fumado non se comezou a estender ata o século XIX. Ata comezos do século XX o consumo do tabaco non constituíu en ningún momento unha ameaza seria para a saúde pública en ningún país do mundo, pois era minoritario e as enfermidades máis graves da época estaban relacionadas coas infeccións e a falta de recurso tento materiais como científicos para combatelas. Con relación a este tempo de uso restrinxido non existen datos suficientes que documenten en que medida se verían afectados, de forma individual, os consumidores de este produto. O feito de que non tivera un impacto inicial para a saúde debese a tres factores: non foi un comportamento masivamente adoptado por a poboación, fumábase en menor cantidade que na actualidade e a fabricación artesanal facía que o produto tivera un prezo moi elevado. Esta situación cambiou a finais do século XIX devido a uns cambios no cultivo, fabricación e comercialización . Este factor produzo un aumento exponencial do consumo durante a primeira metade do século XX. A si o despegue de uso masivo Prodúcese a partir dos anos vinte en Estados Unidos, entre os trinta e corenta en Europa Central e nos cincuenta en España.

Epidemioloxía
Segun a OMS existen no mundo máis de 1.100 millóns de fumadores, o que representa un terzo da poboación mundial maior de 15 anos. Un 47 % de homes e un 11 % de mulleres fuman 14 cigarrillos o día o que supón un total de 5.827 billóns de cigarrillos o ano. O 74 % de todos os cigarrillos consúmense en países de baixo- medio nivel de ingresos. Tanto para un home como para unha muller o segmento de idade na que se fuma maior número de cigarrillos e entre os 30 e 49 anos. As maiores prevalecías mundiais encóntranse en Vietnam, Chile, parte de África e a República Dominicana nos homes mentres que a prevaleza no sexo feminino é en Dinamarca e Noruega. Por o seu volume poblacional China, India e Rusia son os países que agrupan a maior parte dos fumadores do mundo. Na Unión Europea existen unha redución progresiva do consumo, mantense a maior prevaleza nos homes que nas mulleres excepto en Suecia. A maior proporción de fumadores atopase nos países mediterráneos. A prevaleza en España en todas as idades e de o 36 % da poboación. En México estimase que morren diariamente entre 122 e 165 persoas debido o tabaco. O que converte esta adición nun grave prolema de saúde pública.

Enfermidades e tabaquismo

O tabaquismo é recoñecido desde fai varios anos como un prolema de saúde pública, debido a que os danos a saúde asociados o consumo do tabaco causan máis de medio millón de mortes no continente americano. O fumar é a causa máis frecuente de morte que pode evitarse. Según os últimos informes centos de miles de persoas morren anualmente de forma prematura debido o tabaco. A exposición o fume dos cigarrillos fumados e outros produtos do tabaco producen a morte o ano de millóns de fumadores pasivos.

Cancro: A primeira evidencia que se ten da súa relación foi suxerida en 1761 por John Hill, que describiu o desenvolvemento de pólipos larínxeos nos consumidores derapé; dous dos casos que describiu presentaban unha trasformación maligna; esta asociación foi corroborada en multitude de ocasións desde esa época. En 1941 os traballos de Yamagawa e Ichikawa, demostran por primeira vez a natureza carcinóxena de diferentes hidrocarburos do fume de cigarros. Posteriormente en 1950 e 1952 os traballos de Doll e Hill publicados en BMJ e usando metodoloxía do tipo estudo caso-control xa suxiren que o tabaco é a principal causa de cancro de pulmón. O tabaco relacionouse con diferentes cancros: cancro de pulmón, larinxe, orofarinxe, esófago, estómago, páncreas, fígado, colon, recto, ril, vexiga, mama, aparello xenital, linfático. No fume do tabaco atópanse numerosos composto químicos canceríxenos que proveñen da combustión, como o benceno, o benzopireno, o óxido nítrico, os derivados fenólicos e nitrosaminas, ademais de ser unha fonte importante da nicotina, que se considera un fármaco psicoadictivo. Crese que o causante do 85% dos cancros a causa do tabaco é o alcatrán que conteñen os cigarros estándar. Na súa cuberta pódense observar unha serie de finas liñas. Estas liñas son do alcatrán que a marca sitúa cada certa distancia para que o cigarro non chegue a apagarse e siga consumíndose de forma continua. Devandita concentración provoca que un fumador de cigarros estándar teña ata 5 veces máis probabilidades de contraer cancro con respecto a outro que fume puros ou en pipa.

Patoloxía vascular: As enfermidades do aparello circulatorio constitúen a primeira causa de morte na sociedade occidental. Os dous compoñentes máis importantes son as enfermidades cerebrovasculares e a enfermidade isquémica do corazón ou enfermidade coronaria. Está demostrado que a mortalidade por enfermidades vasculares aumenta nos fumadores. O tabaco multiplica por catro a probabilidade de padecer unha enfermidade coronaria ou cerebrovascular. Entre as múltiples sustancias do fume do cigarro, as que presentan un maior efecto adverso son a nicotina e o monóxido de carbono (CO). En Uruguai logo da prohibición de fumar en espazos pechados, detectouse unha importante diminución no número de ingresos a institucións de saúde por infarto agudo de miocardio. Enfermidades respiratorias non tumorais: Os efectos do tabaco sobre as vías respiratorias describíronse tanto a nivel de estruturas (vías aéreas, alvéolos e capilares) como nos mecanismos de defensa pulmonar. Provocando, nos fumadores, sintomatología respiratoria e deterioración da función pulmonar. O tabaco causa hipersecreción, o que dá orixe a tose e expectoración crónica nos fumadores. Describiuse outras enfermidades respiratorias en relación co tabaco como a fibrosis pulmonar idiopática, bronquiolitis oblitérante con pneumonía organizativa (BONO), granuloma eosinófilo, hemorraxia pulmonar e enfermidade pulmonar metastática. Existe evidencia de que o tabaquismo é un factor predisponente importante no neumotórax espontáneo. É un factor constante na Histiocitosis X. A pneumonía intersticial descamativa tamén está asociada ao consumo do tabaco.

Patoloxía dermatolóxica: Fundamentalmente cun efecto de envellecemento precoz e aparición de engurras faciais (rostro de fumador). Para evitar este problema os fumadores deben beber aproximadamente un 50% máis de auga que os non fumadores, xa que o fumar produce un certo grao de deshidratación. Igualmente un estudo detecto que o 42,2 por cento das adictas ao tabaco desenvolveron acne non inflamatorio; doenza caracterizada por presenza de poros pechados, quistes e puntos brancos e negros. Patoloxía dixestiva: O consumo de tabaco asociouse coa gastrites, úlcera gastroduodenal, esofagitis por reflujo, hipertrofia de papilas gustativas con déficit do sentido do gusto, e os cancros de boca, lingua, larinxe, esófago e páncreas.

Tabaquismo na muller
• As mulleres ademais de estar expostas os mesmos riscos que os homes están sometidas a outros adicionais. Nos últimos quince anos comezáronse a descubrir algúns certos prolemas que este produto provoca de forma específica nas mulleres entre elas as máis importantes son:
– Incremento do risco cardiovascular en mulleres que utilizan contraconceptivos orais. O tabaco exerce un efecto multiplicador dos perigos de enfermidades coronarias nas fumadoras que toman anticonceptivos. A posibilidade de padecer un infarto de miocardio nestes casos aumenta aproximadamente dez veces. – Adianto da menopausa e osteoporose. As mulleres que consomen tabaco sofren un adianto medio na interrupción da menstruación de entre dúas e tres anos con respecto ás que nunca fumaron. Nestes momentos, estase estudando a posible relación que pode existir entre este feito e a perda prematura de masa ósea. – Consumo de tabaco e engurras. A aparición de pliegues no rostro é un fenómeno natural e practicamente universal entre as persoas maiores, xa sexan homes ou mulleres. Con todo, existen evidencias de que o tabaco produce sequedad cutánea e acelera a aparición de engurras na cara de forma prematura. Este é un fenómeno que aínda que non pode considerarse como un problema de saúde grave para as mulleres, si debe ser comentado, aínda que só sexa para contrarrestar a imaxe que a publicidade ofrece das supostas consumidoras: atractivas mozas de rostros radiantes.

Ademais de isto están os factores que sufre o feto no período de xestación como xoven fumador pasivo:
– – – – – Risco superior de aborto espontáneo. Posibilidade de nacemento prematuro. Diminución de peso do recentemente nado. Malformacións conxénitas no cranio e o aparello urinario. Aumento do risco de morte súbita do lactante, xa que as cifras demostran que o número de casos en nais fumadoras é tres veces maior. En nais que fuman máis de 20 cigarros cada día, a incidencia pode chegar a ser sete veces máis frecuente.

Tabaquimo na adolescencia
• Un 21 por cento dos nenos españois de entre 10 e 12 anos probou xa o tabaco, e un 24 por cento son fumadores habituais. Algúns factores que explican esta temperá adicción son:
– – – – Influencias sociais. Familia e amigos fumadores. Actitudes favorables ante o consumo. Asociación de tabaco e alcol co pracer.

Os mozos que chegan aos 15 anos sen probar o tabaco teñen moitas posibilidades de non ser fumadores en toda a súa vida.

Porque se fuma
Fumar non só é "un hábito", tamén é unha drogadicción, xa que o feito de fumar tabaco cumpre con todos os criterios que definen ao consumo dunha sustancia como tal:
– – – – Existencia de tolerancia Dependencia Síndrome de abstinencia en ausencia da mesma Comportamento compulsivo

O máximo responsable da dependencia é a nicotina, sustancia cun gran poder de adicción similar ao doutras drogas como heroína ou cocaina. A forma de dependencia que xera o hábito de fumar é:
– Dependencia física, provocada directamente pola nicotina e é a responsable da síndrome de abstinencia. – Dependencia psicolóxica, o hábito de fumar converteuse nunha compañía en todo tipo de situacións, logo das comidas, co café, ao falar por teléfono, etc..., e parece imposible cambiar esta relación. – Dependencia social, o fumar sigue sendo un acto social, faise en grupos, en certas reunións de lecer, tras ceas cos amigos, e sobre todo segue sendo un hábito que distingue a certos grupos de adolescentes dándolles un valor social de rebeldía e de madurez malentendidos

Porque se debe deixar de fumar
A principal é que o consumo de tabaco constitúe a principal causa de enfermidade evitable e de mortalidade previble nos países desenvolvidos. Nun 19% dos casos de mortalidade é o tabaco a causa da súa prevención. No tabaco atopáronse múltiples sustancias que en gran parte son prexudiciais para a saúde. Entre elas, destacan polos seus efectos nocivos:
– Os alcatráns (benzopirenos e nitrosaminas) responsables do 30 % de todos os tipos de cancro (vexiga, ril, páncreas, estómago,etc.), e do 90% do cancro de pulmón. – O monóxido de carbono, que é o causante de máis do 15% das enfermidades cardiovasculares. – A nicotina, que produce a dependencia física.

Ademais o tabaco é o causante do 80% da mortalidade por procesos pulmonares crónicos.

Como deixar de fumar
Para deixar de fumar débese de pasar por unha serie de procesos temporais de actitude ante o hábito, e é necesario pasar por eles para poder tomar unha actitude de abandono. Fases do fumador:
– Fase de precontemplación. O fumador goza co hábito de fumar e non se expón ningún problema por iso, é un fumador consonante, é dicir fuma e está seguro de que fai ben . Nesta fase atópanse os fumadores menores de 30 anos, sen enfermidades asociadas ou non ao tabaco. Case a metade dos fumadores están nesta fase. – Fase de formulación ou de contemplación. O fumador exponse xa as posibles consecuencias negativas para a saúde do fumar, e algunhas positivas de deixalo. Comeza a ser un fumador disonante, é dicir fuma pero lle parece que está mal facelo. Un 30 % dos fumadores están nesta etapa. – Fase de acción. O fumador vese na obrigación de deixar de fumar, pasa de disonante a unha actitude máis acorde é dicir sabe que é malo fumar e déixao. Esta fase repetirase varias veces na evolución da dependencia, pasará á contemplación e a acción repetidamente. Un 20% dos fumadores están nesta fase. – Fase de consolidación ou mantemento. Pódese dicir que nesta fase están aqueles fumadores que levan máis de 6 meses de abstinencia. Non fuma nada pero ata os 12 meses non se pode considerar como ex-fumador. – Fase de recaída. Dáse nunha porcentaxe variable dos casos, o habitual é que pase á fase de contemplación e tardará máis ou menos en volver á acción. Acompáñase dunha gran perda da autoestima persoal.

Sindrome de abstinencia
A nicotina é un estimulante e un sedante do sistema nervioso central, que produce síntomas de abstinencia ao deixalo. O máis habitual é a dor de cabeza, pero adoitan aparecer os seguintes:
– – – – – – – – – – – – – – – Ansia de fumar Dor de cabeza Mareos e vertixe Irritabilidad Tremor interior Falta de concentración Tremor de mans Perdida de apetito Dor de ollos Náuseas Vómitos Cambios de sabor Ansiedade para comer Contraccións musculares Cansazo

– Debilitamiento – Suor de mans – Hormigueos na pel

A ansiedade de fumar aparece en picos de diferente intensidade, os máis fortes son ás 48 horas de deixar de fumar, debe de controlalos coa súa forza de vontade e con auga ou zumes, ás veces facendo inhalacións profundas de aire ou con actividade física. O osíxeno é un bo tranquilizante dos nervios. Pode apoiarse neste período con complexos vitamínicos B.

Tratamento do sindrome de abstinencia
Terapias sustitutivas de nicotina. Só nos casos necesarios débese expor un apoio con terapias sustitutivas da nicotina, con vontade sen máis hai un 8% de éxitos á primeira, sobe ao 10 % e ata o 18% no quinto intento. Se se asocian parches de nicotina ou chicles de nicotina estes éxitos poden mellorar un 22%.

Bibliografía
• • • • • • http://www.sedet.es/webcms/index.php http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgocardiovascular/fumar-tabaco-tabaquismo.html http://www.tuotromedico.com/temas/dejar_de_fumar.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo Gran enciclopedia universal