PENDIDIKAN INKLUSIF

AHLI KUMPULAN : SITI JARAH BT HUSIN NORAZEAN BT MAHMOD NOOR AZREEN BT ABDUL HAMID

Pengertian PENDIDIKAN INKLUSIF
 Pendidikan inklusif ditakrifkan sebagai pendidikan umum, iaitu setiap individu sama ada normal, pintar cerdas atau cacat adalah berhak diberi peluang pendidikan umum. Setiap orang sama ada normal, pintar cerdas atau cacat mempunyai potensi yang tersendiri. Potensi ini adalah dimiliki oleh manusia sejak lahir

KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF  Semua murid sekolah dalam satu komuniti harus belajar besama. Inklusif mengenal dan mengambil kira keperluan murid-murid yang berbeza dengan mengapdatasikan gaya pengajaran yang berbeza dan menyediakan pendidikan yang berkualiti . walaupun mempunyai masalah pembelajaran atau kecacatan fizikal yang mereka alami.

Jenis kanak-kanak istimewa        Kanak-kanak kerencatan akal Kanak-kanak bermasalah pembelajaran Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku Kanak-kanak cacat pendengaran Kanak-kanak cacat penglihatan Kanak-kanak cacat fizikal Kanak-kanak pintar-cerdas .

kecederaan.baka keluarga.kekurangan makanan atau gangguan hormon dan sebagainya .Kanak-kanak kerencatan akal  Kanak-kanak yang mempunyai darjah kecerdasan di antara 35 hingga 85  Menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran.

Mengenalpasti kanakkanak kerencatan akal  Menggunakan Ujian Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat atau Terman dengan mengaitkan umur akal kanakkanak kepada umur masanya  Dikenalpasti melalui pemerhatian atau ujian saringan .

Kanak.kanak bermasalah Pembelajaran  Kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa  Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau kedua-duanya. .

 Golongan ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif. motivasi rendah. persepsi kognitif atau aktiviti psikomotor . kekurangan minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit  Ianya merupakan halangan psikologikal atau neurologikal terhadap gerak balas bahasa. sama ada lisan atau tulisan. tabiat malas berusaha. sifat introvert.

Mengenalpasti kanak-kanak bermasalah pembelajaran  Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan  Lemah pencapaian dalam matapelajaran matemati dan bahasa Sering mengatuk dalam kelas Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru .

mudah lupa  Bersifat pemalu dan introvert  Sering ponteng sekolah  Mempunyai konsep kendiri yang lemah . Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah atau tidak membuat kerja rumah langsung  Ingatan lemah.

Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku  TINGKAH LAKU TERBIAS :  Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. tidak mematuhi peraturan atau undang-undang. Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik .

sensitif. SIFAT PENGONGKONGAN DALAMAN :  Kanak-kanak yang bersifat pemalu. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan  TINGKAH LAKU KETIDAKMATANGAN :  Kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri . pendiam. tidak suka berkawan dan mudah tersinggung. Mereka tidak berminat belajar. pasif.

 TINGKAH LAKU ANTISOSIAL :  Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras. ponteng kelas dan ponteng sekolah . mencuri. mengugut.

Kanak.kanak cacat pendengaran & Komunikasi  Kanak-kanak cacat biasanya digolongkan kumpulan iaitu :  Kanak-kanak cacat bertutur ( prelingual ) pendengaran dalam dua pendengaran Kanak-kanak cacat postutur ( postlingual ) pendengaran .

biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap  Punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga. Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir  Kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat separa atau sepenuhnya. saraf pendengaran ataupun warisan .

Kanak-kanak cacat penglihatan  Boleh digolongkan jenis iaitu :  rabun dekat  rabun jauh  rabun malam  rabun warna  katarak juling dalam beberapa .

Kanakkanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. myopia. dyslexia dan sebagainya  Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali. Punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata. khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat . kekurangan zat makanan ataupun kerosakan saraf optik atau mengidap penyakit seperti hypermetropia.

Kanak-kanak cacat fizikal  Mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya  Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot. pinggang. menyebabkan pergerakan leher. tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya  Punca utama kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan .

sukan dan .drama. darjah  Digolongkan dalam 3 kategori iaitu :  Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi  Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta  Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis.penulisan.Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat  Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan melebihi 120.

Ciri-ciri am kanak-kanak pintar cerdas & berbakat  Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi  Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat dan ketara  Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti  Menunjukkan motivasi yang kuat  Mempunyai perasaan afektif yang tinggi .

Peranan guru resos & guru biasa  Bagi sekolah yang belum melaksanakan program Pendidikan Khas. guru biasanya gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat (slow learners ) kerana kecacatan bidang tertentu dan menguruskan aktiviti pengayaan bagi kanak-kanak pintar cerdas .

guru biasa akan bekerjasama dengan guru resos menjalankan aktiviti pengajaran khas untuk kanak-kanak istimewa mereka . Bagi sekolah yang dapat melaksanakan program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan guru pendidikan khas atau guru resos serta kemudahan-kemudahan yang sesuai dan lengakap.

 Guru biasa hendaklah mengajar secara kolaboratif dan koperatif dengan guru resos. menyediakan alat-alat bantu mengajar. merancang program pengajaran. kaedah dan teknik mengajar serta isi pelajaran dan penilaian . menentukan strategi. berusaha bersama-sama menyediakan inventori untuk mengenalpasti kanak-kanak istimewa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful