PENGENALAN - KUASA

Kebolehan atau elemen mempengaruhi dan mengawal sumber dan perlakuan golongan sasaran ke arah matlamat tertentu. Perlu seiring dengan politik organisasi dalam usaha memperoleh keputusan dan kepercayaan.

KUASA MUNCUL APABILA KITA…
Lebih berkebolehan dan menonjol. Penting dan bernilai. Dapat pengaruhi proses membuat keputusan. Menjadi rujukan. Mudah peroleh bantuan. Pandai “beli jiwa”.

SUMBER KUASA
1-

INDIVIDU Kekal.
    

2-

Fizikal, Karisma, Bakat, Kebolehan, dan Pengetahuan.

KEDUDUKAN Boleh berpindah milik.
Pangkat, Jawatan, dan Milikan sumber.

JENIS KUASA
1 

Kuasa Sah

Berlandaskan jawatan pemberian organisasi. Berkuasa selagi memegang jawatan tersebut. Pemimpin dianggap sebagai ikon kerana sahsiah diri yang diminati oleh pengikutnya. Berlandaskan keupayaan mempengaruhi orang lain dengan menganugerahkan sesuatu yang bernilai kepada sasarannya.

2-

Kuasa Rujukan

3-

Kuasa Ganjaran

Sambungan…
4

Kuasa Paksaan
Keupayaan mengawal seseorang dengan mengenakan denda, tindakan disiplin dan menahan ganjaran yang diingini oleh orang itu.

5-

Kuasa Pemilikan
Bergantung kepada tahap keakraban sesama pekongsi, peratus saham yang dimiliki, apa sumbangannya kepada firma. Dikenali sebagai seorang yang bernilai serta mengawal disiplin dan peraturan.

Sambungan…
6-

Kuasa Maklumat

Seseorang yang dapat menyediakan info dan data berharga yang diperlukan orang lain. Ahli akan menghormati dan menurut segala arahan dan nasihat disebabkan seseorang itu mahir dan berpengetahuan dalam sesuatu bidang itu. Disebabkan kenalan yang terdiri daripada golongan berpengaruh.

7-

Kuasa Kepakaran

8-

Kuasa Perhubungan

KONSEP PEMERKASAAN (Empowerment)
Kebanyakan organisasi menggalakkan pemimpin berkongsi kuasa dengan pengikut. Pemimpin akan menurunkan tanggungjawab mereka kepada pekerja untuk membolehkan mereka membuat keputusan dan bertindak secara proaktif.

STRATEGI UNTUK MENJADI PEMIMPIN EMPOWER
1-

Menyediakan persekitaran beremosi positif
Menyediakan aktiviti yang dapat memupuk kerjasama dalam organisasi.

2-

Memberi ganjaran dan semangat dalam bentuk tersirat
Pelbagai cara boleh digunakan. Contohnya, pekerja yang berprestasi tinggi dapat makan malam bersama majikan.

Sambungan…
3-

Menunjukkan keyakinan yang tinggi kepada pengikut

Keyakinan dalam komunikasi, pengucapan umum dan perbentangan.

4-

Menunjukkan sifat inisiatif dan tanggungjawab yang tinggi

Membantu pengikut dalam tugasan mereka dan akan bertanggungjawab dengan apa jua keputusan yang diambil.

Sambungan…
5-

Menetapkan matlamat secara berperingkat
Menetapkan matlamat yang mudah dahulu kemudian diikuti dengan matlamat yang lebih mencabar.

6-

Memuji setiap inisiatif pengikut
Salah satu cara pemimpin menghargai pengikut mereka.

MENERANGKAN HAD KUASA KEPADA PENGIKUT
Walaupun pemimpin telah menurunkan tanggungjawab mereka kepada pengikut, pengikut harus tahu had kuasa mereka. Seorang pemimpin seharusnya menerangkan had kuasa kepada pengikut.

SETIAP PENGIKUT TIDAK SEHARUSNYA...
Menetapkan gaji mereka sendiri. Memilih sendiri pekerja. Misalnya, rakan atau keluarga sendiri. Kerja kurang dari masa yang ditetapkan. Rehat lebih masa semasa bekerja.

TINGKAH LAKU POLITIK
Terdapat pelbagai sebab seseorang itu inginkan kuasa. Seseorang pemimpin menggunakan kedudukan atau jawatan, pengaruh dan juga politik untuk mendapat atau meningkatkan kuasa mereka.

FAKTOR PENDORONG TINGKAH LAKU POLITIK
1-

Struktur organisasi berbentuk piramid
Semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi kuasa.

2-

Tahap prestasi yang subjektif
Seseorang individu itu tidak percaya bahawa organisasi mereka mempunyai cara yang adil untuk menilai prestasi mereka.

Sambungan…
Keadaan persekitaran yang tidak stabil 4- Ketidakkukuhan emosi 5- Inginkan kelebihan personal 6- Tidak setuju dengan keputusan pemimpin
3-

ETIKA TAKTIK POLITIK DAN STRATEGI
1-

Matlamat taktik dan strategi menjurus kepada 3 kumpulan yang berkaitan iaitu:-

Penerimaan kuasa. — Membina hubungan dengan orang atasan dan bawahan. Rangkaian politik organisasi terlibat dalam hubungan positif dalam kalangan ahli organisasi yang dapat membantu di masa akan datang mahupun kini. — Mengelakkan kesilapan politik.
—

PENERIMAAN KUASA
1-

Terdapat 6 taktik yang menjurus kepada penerimaan kuasa iaitu:Membangunkan kuasa hubungan. Mengawal maklumat penting. Sentiasa diberi maklumat. Mengawal maklumat. Membawa masuk pakar dari luar. Membuat satu penayangan yang cepat.

MEMBINA HUBUNGAN
1-

Berikut merupakan beberapa taktik dan strategi dalam pembinaan hubungan dengan orang atasan dan bawahan:Menunjukkan kesetiaan. Pengurusan penampilan. Meminta pelanggan yang berpuas hati untuk menghubungi pegawai atasan anda. Bersopan, menyenangkan, dan positif Bertanyakan nasihat. Menghantar nota ucapan terima kasih kepada sejumlah orang.

MENGELAKKAN KESILAPAN POLITIK
1-

Kesilapan yang sering dilakukan adalah seperti:Mengkritik pegawai atasan dalam forum umum. Memintas pegawai atasan. Menolak tawaran daripada pegawai atasan. Burning your bridges.

n n n n

TAKTIK POLITIK DAN STRATEGI YANG TIDAK BERETIKA
1-

Berikut meruakan perkaran yang tidak beretika dalam taktik politik dan strategi
Menikam dari belakang.  Berpura baik didepan bos, tetepi mengkritik dari belakang.  Menunjukkan ketidaksetiaan. Memeluk atau Menjatuhkan. Sabotaj. Mencemuh dan memerintah.

LATIHAN KAWALAN KETIDAKFUNGSIAN POLITIK
Strategi yang komprehensif dalam kawalan politik, pemimpin dalam sesebuah organasasi seharusnya mengambil kira terhadap akibat dan tektik mengawal ketidak fungsian politik. Terlalu banyak politik dapat membazirkan masa dan kesungguhan, secara tidak langsung mengurangkan produktiviti. Pemberian berdasarkan memilih kasih. Menjadi contoh terbaik dalam sesebuah organisasi. Politik kadang kala menjadi ancaman apabila terpaksa membincangkan maklumat yang salah dalam forum umum.

KESIMPULAN
Untuk mendapat dan mengekalkan kuasa, seorang pemimpin perlu bijak mengunakan politik organasasi. Politik organasasi terbentuk daripada pelbagai sumber termasuk kuasa kedudukan dan kuasa peribadi. Tindakan tertentu dapat menjadikan seseorang pemimpin itu lebih berkuasa. Pencarian kuasa dapat menyebabkan sikap politik. Untuk menjadikan politik organisasi lebih berkesan, pemimpin haruslah mengambil berat terhadap sesetengah tektik politik dan strategi. Pada tahap yang ekstrim, politik organisasi dapat memberi kesan negatif kepada sesebuah organisasi dan ahli-ahlinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful