5/5/12

KEMAHIRAN SAINTIFIK
SOALAN :
SENARAIKAN SEMUA KEMAHIRAN PROSES SAINS , FUNGSI BESERTA CONTOH - CONTOH .SELAIN ITU NYATAKAN SEMUA KEMAHIRAN MANIPULATIF DALAM MATAPELAJARAN SAINS SERTA JELASKAN 12 KEMAHIRAN NILAI SAINTIFIK.
Click to edit Master subtitle style

5/5/12

PENGENALAN
Ø

Kurikulum Sains Sekolah Rendah memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran saintifik. Penguasaan kemahiran ini adalah penting kerana ia merupakan salah satu keperluan dalam pendidikan sains. Selain itu, dengan melibatkan murid dalam kemahiran ini, ia akan menimbulkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran sains.

operasi    .5/5/12 KEMAHIRAN SAINTIFIK              Menggunakan dan Memerhati KEMAHIRAN PROSES mengendali peralatan MANIPULATIF SAINS Mengelas bahan dengan sains dan betul Mengukur dan menggunakan nombor Menyimpan peralatan sains dan inferensi Membuat bahan dengan betul dan selamat Meramal Membersihkan peralatan Berkomunikasi sains dengan cara yang betul Menggunakan perhubungan ruang dan Mengendali spesimen masa dan bukan hidup hidup dengan betul dan Mentafsir maklumat cermat Mendefinisi secara Melakar spesimen.

5/5/12 KEMAHIRAN PROSES SAINS Ø Kemahiran proses merupakan asas kepada pendekatan inkuiri. mentafsir maklumat. mendefinisi secara operasi. meramal. Ia sebenarnya mempunyai hierarki yang terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. berkomunikasi. membuat inferens. mengukur dan menggunakan nombor. Ia membolehkan murid mempersoal sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. mengawal . Dalam kurikulum sains rendah ini. menggunakan perhubungan ruang dan masa. kemahiran proses sains yang dikenal pasti untuk diperkembangkan adalah memerhati. mengelas.penemuan.

pendengaran. Sungguhpun nampaknya mudah. Ciri objek atau fenomena yang diperhatikan perlulah ciri yang dapat diperhati secara langsung dan . Pemerhatian bukanlah satu proses yang boleh dilaksanakan secara berasingan. Ada kalanya pemerhatian juga melibatkan pengukuran secara kuantitatif. rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. kerana ia membimbing pemilihan dan penafsiran pemerhatian yang dibuat. sentuhan.5/5/12 1. MEMERHATI Ø Memerhati melibatkan penggunaan deria penglihatan. Ia adalah sebahagian daripada proses penyiasatan yang mempunyai tujuan. pemerhatian secara saintifik sebenarnya proses yang kompleks. Ø Pengetahuan konsep tidak boleh dipisahkan daripada proses pemerhatian saintifik.

dan cari dua gambar yang sama. Contoh Spesifik Ø. . Memerhati sifat-sifat fizikal pada haiwan. 3. garam halus. Objektif Khusus 2. Semakan Kendiri a. ( Lampiran B ) Membuat pemerhatian ke atas gambar benda-benda tersembunyi ( Lampiran C) . 4. gula aising dan serbuk lada sulah.1 ) Pemilihan haiwan bergantung kepada kebolehdapatan haiwan. Perihalkan semua pemerhatian anda.s. Membuat pemerhatian ke atas lilin yang sedang menyala dan nyatakan pemerhaian anda. ( Kurikulum Sains m. 17. . tepung kanji. Membuat pemerhatian ke atas gambar yang agak serupa. ( Aktiviti ) Sila catatkan semua pemerhatian anda mengenai bahan-bahan berikut: tepung gandum. Perhatikan seekor cacing tanah. 5/5/12 2.Contoh am 1.

MENGELAS Ø Memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena serta mengumpulnya berdasarkan ciri yang sepunya. saiz dan tekstur.5/5/12 2. ( Pemilihan objek bergantung kepada kebolehdapatan objek tersebut )  Contoh Spesifik Ø Mengelaskan haiwan mengikut sifat fizikal seperti berbulu. dan kemudian mengelaskan lagi objek tersebut mengikut ciri yang lain pula. bentuk. . Contoh am Ø Mengelas objek kepada dua kumpulan mengikut ciri tertentu seperti warna.

dan nyatakan mengapa kasut-kasut tersebut dikelaskan sedemikian.Semakan Kendiri Ø 5/5/12 Mengumpul dan mengelas kasut peserta kursus mengikut kriteria yang ditentukan oleh peserta. .

3. Mengukur ketinggian peserta kursus dengan tepat. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR Ø 5/5/12 Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan alat berunit piawai. 3. Menimbang berat badan peserta kursus. Kebolehan menggunakan nombor adalah penting untuk menguasai kemahiran mengukur. 2. Menyukat isipadu sesuatu kubus. . Contoh am 1.

pensel dan buku. Pembaris (Berunit cm ) ( Aktiviti ) Carikan lus setengah keping kertas saiz A4 dengan menggunakan : Kepingan mozek yang diberikan Pembaris ½ meter ( Kurikulum Sains m. . .2 ) . Objektif Umum 1. Menganggar isipadu bilik / dewan dengan menggunakan unit piawai.s.Contoh Spesifik 1. 21. . . 2. Semakan Kendiri Ø. 5/5/12 Mengukur jarak dengan menggunakan : Satu unit panjang yang seragam seperti jengkal.

pengalaman lepas digunakan sabagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. .5/5/12 4. Justeru adalah penting untuk membezakan dengan jelas kedua-dua proses ini. Catatan :  Biasanya murid keliru antara proses pemerhatian dengan proses membuat inferens. Kesimpulan awal ini mungkin betul ataupun tidak. MEMBUAT INFERENS Ø Inferens ialah proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian. Biasanya.

( Aktiviti ) Perhatikan jejak yang terdapat di pantai seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.Contoh am 1. . 3. Anda diberi bekas yang tertutup berisi objek-objek tertentu. Perhatian gambar dalam lampiran D. . . Catatkan pemerhatian dan inferens anda tentang objek-objek tersebut. Catatkan pemerhatian anda ? Apakan inferens yang boleh dibuat ? 5/5/12 2. Catatkan seberapa banyak inferens yang anda boleh berasaskan rajah ini.

3 ) Aktiviti ini boleh dijalankan dengan menjatuhkan pelbagai objek yang berlainan bentuk dan berat.s 25. Catatkan pemerhatian dan inferens anda. Objektif Khusus 1.Contoh Spesifik Ø Membuat inferens tentang kewujudan graviti bumi ( Kurikulum Sains m. 5/5/12   Semakan Kendiri .

Yang manakah berikut merupakan pemerhatian dan yang mana pula merupakan inferens ? 5/5/12 a. d. c. b.Ø Rajah 3 menunjukkan dua kaki burung yang berbeza fungsi. Burung (a) ialah burung pemangsa Burung (a) mempunyai kuku cengkam Burung (b) berkaki renang Habitat bagi burung (b) ialah air .

5/5/12 5. Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak. Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. Membuat Inferens q Proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian. q q .

5/5/12 Petunjuk Inferens q menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian q .

5/5/12 q mengenal had-had inferens menguji kejituan inferens dengan pemerhatian tambahan menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian tambahan q q .

.5/5/12 6.  Berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Meramal  Proses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku.

5/5/12 Petunjuk meramal q menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku menggunakan pola sebagai bukti bagi q q membuat sesuatu jangkaan menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan .

5/5/12 q mengesahkan jangkaan berlandaskan data atau pengalaman yang lepas mengekstrapolasi data kepada situasi baru membezakan ramalan daripadatek aan q q .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful