PENGERTIAN 4 OPERASI ARITMETIK

DEFINISI ARITMETIK
‡ sains tentang nombor yang melibatkan proses tambah, tolak, bahagi, dan darab, kira-kira

PENAMBAHAN
‡ Operasi ini mencampurkan dua nombor (atau lebih) kepada satu nombor baru iaitu jumlah.

iaitu perbezaansubtrahend dari minuend. . perbezaan akan menjadi sifar.PENOLAKAN ‡ Penolakan merupakan operasi songsang penambahan. Kalau minuend sama dengan subtrahend. ‡ Hasil penolakan. perbezaan akan menjadi nombor positif. dan vice versa. ‡ Kalau nilai minuend lebih besar daripada subtrahend.

kerana apa-apa nombor yang didarab dengan 1 akan menghasilkan nombor itu yang sama. dipanggil faktor menghasilkan hasil darab. . ‡ Pendaraban antara dua nombor. ‡ Indentiti pendaraban ialah nombor 1.PENDARABAN ‡ Pendaraban merupakan penambahan berkali-kali.

‡ Pembahagian satu nombor oleh satu nombor yang lain menghasiklan hasil darab. Pembahagian sesuatu nombor oleh nombor sifar akan menghasilkan nombor tak tertakrif. .PEMBAHAGIAN ‡ Pembahagian pula merupakan songsang operasi pendaraban.

CERITA NOMBOR Operasi Arimetik +-×÷ .

Meng juga memberi 5 biji epal kepada kera sebagai makan malam. Kera Meng sangat cerdik dan boleh membuat pelbagai aksi seperti manusia. . Setiap hari.Meng dan Kera Meng merupakan seorang penjaga zoo di Malaysia yang terkenal dengan teknik penternakan kera. Meng akan memberi 5 biji epal kepada keranya sebagai sarapan.

Meng terpaksa mengurangkan kuantiti sarapan dan makan malam kera. ekonomi merosot dan epal menjadi mahal.Malangnya. Meng memberi dua pilihan kepada kera. . Meng membuat perbincangan dengan kera. Oleh itu. manakala pilihan 2 ialah 4 epal sebagai sarapan dan 3 epal sebagai makan malam. Pilihan 1 ialah 3 epal sebagai sarapan pagi dan 4 epal sebagai makan malam.

. Kera sangat gembira terhadap pemilihannya. 4 epal sebagai Kamu rasa kera sarapan dan 3 epal tersebut cerdik tak? sebagai makan malam.Tanpa meraguragu kera terus memilih cadangan kedua.

kera Meng telah melahirkan 2 ekor kera kecil.Cerita masih belum habis«« Beberapa bulan kemudian. .

Meng pergi ke pasar membeli epal.Setiap hari. Meng tetap memberi bilangan epal yang sama kepada setiap kera. Berapakah epal yang perlu Meng beli untuk ketiga-tiga keranya? . iaitu 7 epal sebagai makanan.

Epal Fuji yang tinggal akan di bahagi sama rata kepada ketiga-tiga keranya. Dalam kotak tersebut mempunyai 40 biji epal. Oleh itu. dia telah menyimpan empat biji untuk dirinya. .Sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri. Meng tertarik terhadap epal Fuji tersebut. kawan Meng telah menghadiahkan sekotak epal Fuji kepada Meng.

Cerita Tamat«« .

KONSEP UNSUR IDENTITI DAN UNSUR SONGSANGAN BAGI OPERASI NOMBOR .

the commutative law of addition states that. whatever the numbers a and b. a+b = b+a. (Derek Haylock: 2006) .Konsep Unsur Identiti Operasi Nombor Commutative law of addition : the principle that the order of two numbers in an addition calculation makes no difference to their sum. In symbols.

‡Tambah ‡Darab KONSEP UNSUR IDENTITI OPERASI NOMBOR .

‡ Guru boleh menggunakan pendekatan ELPS (Experience. ‡ Pengalaman konkrit diberikan di samping penggunaan yang betul bagi mewakili operasi dalam bentuk bergambar serta bentuk simbol. . Symbol) ketika mengajar operasi tambah.Tambah (addition): ‡ Operasi tambah merupakan gabungan antara 2 set objek. Picture. Language.

‡ Contoh : -Menggunakan objek konkrit. 1 -gunakan simbol untuk mewakili operasi tersebut. 3+5=8 . -Gunakan gambar untuk mewakili nombor nombor tersebut. (tiga tambah lima sama dengan lapan). -Menggunakan bahasa yang betul.

. ‡ Ini dapat melatih anda dalam membuat penilaian tentang sesuatu kaedah yang bersesuaian dengan bentuk soalan.Darab (Multiplication) ‡ Operasi darab merupakan operasi yang paling menyeronokkan kerana dalam proses penyelesaian masalah semasa membuat operasi darab pelbagai kaedah boleh digunakan serentak.

‡ Pendaraban sebenarnya adalah proses penambahan sesuatu angka yang sama secara berulang-ulang. 8 + 8 + 8 + 8 = 32 Atau 8 × 4 = 32 . Ini boleh ditulis. ‡ Contoh: Nombor 8 dicampur sebanyak 4 kali.

Sekiranya seorang penjual buah menjual 7 kotak buah limau sehari.‡ Bayangkan sekotak limau yang mengandungi 7 biji buah limau. berapa biji buah limau yang telah dijualnya? ‡ Penyelesaian. Sekotak Limau = 7 biji Bilangan Kotak Dijual = 7 kotak Jumlah Buah Limau = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49 Biji Buah Limau Atau = 7 × 7 = 49 .

‡Darab ‡Bahagi KONSEP UNSUR SONGSANGAN OPERASI NOMBOR .

understand subtraction both as take away and difference and use the related vocabulary. recognize that subtraction is the inverse of addition. capacity or time. choose and use addition or subtraction to solve problems in real life . money or measures of lengths. recognize that addition can be done in any order. develop further their understanding of addition and subtraction. understand why the commutative law applies to addition. mass. (Derek Haylock: 2006) .Konsep Unsur Songsangan Operasi Nombor Pupils should be taught to: understand addition and use related vocabulary.

Ini melibatkan dua kuantiti dan melibatkan perbezaan. .Tolak (Subtraction) ‡ Memisahkan atau mengurangkan kuantiti daripada satu kuantiti keseluruhan dan melihatkan baki yang tinggal. ‡ Membandingkan dan mencari perbezaan.

Ini melibatkan satu kuantiti keseluruhan yang mana satu bahagian telah diketahui dan kita perlu mengetahui bahagian yang tinggal. _?_+ 3 =8 .‡ Berapa lagi yang diperlukan.

‡ Melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengambil jalan keluar. Contohnya. Berapakah bilangan gula-gula melebihi kek? . Contohnya. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut ‡ Perbandingan -dua set objek berasingan diberi. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg. Terdapat 8 buah buku di atas meja. pelengkap dan penyekatan. ‡ Pengasingan atau mengambil jalan keluar -daripada satu set objek. Set objek pertama disusun semula dan dipadankan dengan set objek kedua. Terdapat 8 biji gulagula dan 5 potong kek. Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza. satu subset dikeluarkan. perbandingan.

Contohnya. saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. Berapa buah keretakah yang berwarna merah? . Contohnya. ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak kereta.2 buah kereta berwarna biru dan yang lain berwarna merah.‡ Pelengkap -bermula dengan satu set objek. kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan. Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu? ‡ Penyekatan -dalam konsep ini.

Bahagi (Division) ‡ Bahagi ialah songsangan darab. Keupayaan murid menyelesaikan kira-kira bahagi bergantung pada kebolehan mereka menyongsangkan fakta darab bahagi boleh di analogi sebagai tolak berulang-ulang. contohnya: 18 ÷ 2 = 9 . 18 = 9 2 . Cara menulis ayat matematik bahagi. kecuali bagi hal-hal yang melibatkan baki.

6. 4. 4. 2. 2.‡ Operasi bahagi juga mempunyai pertalian dengan penghitungan. 8 ‡ 8 / 2 = 8. 6. iaitu turutan selangan nombor dihitung ke belakang (reverse)contoh : ‡ 4 x 2 = 0. 0 .

melukis dan menganalisis gambar mencari jawapan melalui pertalian . manipulasi objek-objek.‡ Aktiviti untuk membantu pembelajaran fakta bahagi ialah: Pengelasan objek-objek. Penggunaan pengalaman harian.

htm http://www.SENARAI RUJUKAN: Derek Haylock. London: SAGE Publications.blogspot.scribd.com/2010/12/konsep-awal-matematik-di-prasekolah.com/2011 /02/operasi-aritmetik.com/mahtbrain/operasidarab.freewebs.blogspot. Mathematics Explained for primary teachers third edition.com%2Fdoc%2F61373626%2F18%2FOperasiBahagi&rct=j&q=konsep%20operasi%20nomborbahagi&ei=3_2bTsuIHcyHrAeXmdT4Aw&usg=AFQjCNGdc57pQunzXrxsU5I9p_C55X 54iQ&cad=rja http://panitiamatematikskk.wikipedia.re . http://nzamy15.html http://www.html http://ms.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A %2F%2Fwww.org/search/browse/aritmetik. 2006.google.org/wiki/Aritmetik http://dict.rewaz.