Munafiq

Dari segi bahasa Mengikut kamus Oxford Fajar ‡ bersikap munafik / ‡ yang hipokrit, munafik

‡ kepura-puraan, kepalsuan, kemunafikan

tetapi didalam hatinya menolak kebenaran ajaran-ajaran yang terkandung didalam syariat islam) .‡ Dari segi istilah ‡ Seseorang yang melindungi kekufuran yang bersemi didalam jiwanya dengan berpura-pura menunjukkan keislamannya dengan lisan dan perbuatannya. ‡ (mengaku dan berikrar sebagai seorang islam.

‡ Mengikut kamus Dewan Edisi Ketiga munafik bermaksud:Orang yang pada zahirnya mengaku tuhan dan kerasulan Muhammad. (Ustaz Sulaiman Endut. 2002) . ‡ Munafiq mengikut istilah syarak ialah seseorang yang melindungi kekufuran yang bersemai di dalam jiwanya dengan berpura-pura menunjukkan keislamannya dengan lisan dan perbuatannya. tetapi sebenarnya tidak beriman atau orang yang amalan hatinya bertentangan dengan apa yang diperkatakannya . tetapi di dalam hatinya dia menolak sama sekali kebenaran ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam . Dia mengaku dan berikrar sebagai seorang Islam.

perbuatan.TAHAP IMAN ORANG YANG MUNAFIK ‡ Iman yang benar bererti mengikrarkan dengan lisan. Kesepakatan para sahabat. mengatakan bahwa iman adalah ucapan. dan generasi sesudah mereka yang kami ketahui. tabi in. membenarkan dengan hati. dan beramal dengan anggota badan. . salah satu di antara ketiganya tidak mencukupi kecuali dengan yang lain. ‡ Imam Syafi i dalam kitabnya Al-Umm berkata. dan niat.

‡ Nash-nash Al-Quran dan hadits yang menunjukkan pengertian di atas sangat banyak dan terkenal. menurut ahlusunnah waljamaah ungkapan yang mengatakan bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan termasuk syiar-syiar Sunnah. Kerana itu. Mereka sepakat bahawa orang yang mengikrarkan keimanan dengan lisannya secara nyata. Orang seperti inilah yang disebut munafik. tidak termasuk mukmin.‡ Imam Ahmad berkata. sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. namun mendustakan dengan hatinya. .

Kami beriman kepada Allah dan hari akhir.‡ Maksudnya: Dan di antara sebahagian manusia ada segolongan yang mengatakan. ‡ Dalam firman-Nya yang lain Allah menjelaskan bahwa bagi mereka disediakan azab yang lebih berat daripada orang yang jelas-jelas menentang (kufur). dengan memasukkan mereka pada tingkatan neraka yang paling rendah ‡ Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada tingkatan yang paling rendah dari neraka (An-Nisa : 145). ." Padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 8 ).

ANTARA CIRI-CIRI ORANG YANG MUNAFIK .

a.1. iaitu seseorang yang berdusta agar orang-orang bertaqwa. bersabda. "Tanda orang munafik ada tiga. Dusta ‡ "Pada satu hari Rasulullah s. celaka baginya." (H. "Celaka baginya.a.R. pernah bersabda antara maksudnya." . Imam Ahmad Musnad dengan sanad Jayid) ‡ Di dalam kitab Shahihain (Sahih Bukhari dan Muslim). salah satunya adalah jika berbicara dia berdusta.w. celaka baginya. Rasulullah s.w.

Khianat ‡ Maksudnya: Tidakkah Engkau melihat dan merasa hairan (Wahai Muhammad) terhadap sikap orangorang munafik itu? mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka Yang kafir dari kalangan (kaum Yahudi) ahli Kitab: "Sesungguhnya. sudah tentu Kami akan membela kamu!" padahal Allah mengetahui dan menyaksikan Bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta.2. kalau kamu dihalau keluar sudah tentu Kami akan keluar bersamasama kamu. dan Kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapapun untuk menentang kamu selama-lamanya. dan kalau kamu diperangi.11 .

Yahudi dan munafik) akan melarikan diri. mereka (yang munafik) ini tidak akan membelanya. kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.‡ Demi sesungguhnya! jika orang-orang (Yahudi) itu dihalau keluar (dari Madinah). jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun. jika orang-orang (Yahudi) itu diperangi. mereka (yang munafik) ini tidak akan keluar bersama-samanya.12 (Al-Hasyr: 11-12) . sudah tentu mereka (semuanya . dan Demi sesungguhnya. dan Demi sesungguhnya.

sebenar-benarnya Rasul Allah". serta Allah menyaksikan Bahawa Sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta . dan Allah sememangnya mengetahui Bahawa Engkau ialah RasulNya. mereka berkata: "Kami mengakui Bahawa Sesungguhnya Engkau . (Al-Munafiquun: 1) .‡ Maksudnya: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Wahai Muhammad).

w. kemudian dia mengkhianati janji tersebut tanpa ada sebab uzur syar'ie maka telah hinggap pada dirinya salah satu tanda kemunafikan.. Barangsiapa memberikan janji kepada seseorang atau kepada isterinya." . "Dan apabila berjanji. dia khianat. sahabatnya atau kepada seseorang dengan mudah.‡ Sabda Rasulullah s. anaknya.a.

aib dicungkil untuk memberi malu dan menjatuhkan air muka. . "Dan apabila bertengkar (bertikai). dia melampau.w.a.Berlebih-lebihan dalam pertikaian ‡ Rasulullah s." Yang dicari bukan kebenaran tetapi kemenangan. bukan mencari fakta dan kebenaran. Dan bila lawannya mengaku kesilapan. maka dibantainya semahumahunya. bersabda. Dalam bertikai.

. Apabila berbicara ia berbohong. pernah bersabda: Ada empat sifat yang bila dimiliki maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut. itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. ia berkata: Rasulullah saw.‡ Hadis riwayat Abdullah bin Amru ra. apabila bersepakat ia berkhianat. apabila berjanji ia mengingkari dan apabila bertikai ia berbuat curang ‡ Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 88 .

"Tanda orang munafik ada 3. dan jika dipercayai (diberi amanah) dia khianat. jika berbicara dia dusta.R.w. Bukhari dan Muslim) .4. jika berjanji dia ingkar." (H.. Ingkar janji ‡ Sabda Rasulullah s.a.

dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam. dan jika mereka berpaling (ingkar). serta mereka berazam untuk melakukan apa Yang mereka tidak akan dapat mencapainya (iaitu membunuhmu). jika mereka bertaubat. oleh itu. mereka akan beroleh kebaikan.‡ Maksudnya: Mereka bersumpah Dengan nama Allah. Bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu Yang buruk terhadapmu).(At-Taubah: 74) . Yang akan menjadi Pelindung dan juga Yang menjadi Penolong . padahal Sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur. dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini. dan tidaklah mereka mencaci dan mencela (Islam) melainkan setelah Allah dan RasulNya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaNya. Allah akan menyeksa mereka Dengan azab seksa Yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat.

ketika sampai di dalam masjid atau surau dia memilih duduk di shaf yang paling akhir.. mereka berdiri dengan malas....t." (AnNisaa': 142) ‡ Jika orang munafik pergi ke masjid atau surau. Oleh kerana itu. Dia tidak mengetahui apa yang dibaca imam dalam solat. . dia menyeret kakinya seakan-akan terbelenggu dengan rantai. Malas Solat ‡ Firman Allah s. ". apatah lagi untuk menyemak dan menghayatinya.w.5.Dan apabila mereka berdiri untuk solat.

. Begitu juga dengan tutur bicaranya yang lemah lembut. dia tampak zuhud dan berakhlak baik. Namun jika dia seorang diri.6.w. dia akan melanggar halhal yang diharamkan oleh Allah s. dia mempercepatkan solatnya. Riya ‡ Di hadapan manusia dia solat dengan khusyuk tetapi ketika seorang diri. Apabila bersama orang lain dalam satu majlis.t.

mereka berdiri dengan malas. dan tidaklah mereka menyebut Allah melainkan sedikit sekali. "Dan apabila mereka berdiri untuk solat. Sedikit zikir ‡ Allah berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 142.7." . Mereka bermaksud riya' (dengan solat) di hadapan mereka.

.w. Memperolok-olokkan Al-Quran. Orang yang suka memperolok-olok dengan sengaja hal-hal seperti itu. AsSunnah dan Rasulullah s.a. ‡ Termasuk dalam kategori Istihzaa (berolokolok) adalah memperolokkan hal-hal yang disunnah Rasulullah s.a. dan amalan-amalan lainnya. jatuh kafir.w.8.

kerana kamu kafir sesudah beriman... sedang mereka merasa gembira.t. ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf. maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman." (At-Taubah: 124) .w. maka surat ini menambah imannya.‡ maksudnya: Katakanlah. Apakah dengan Allah s.." (At-Taubah: 65-66) ‡ "Dan apabila diturunkan suatu surat.

Mencela orang-orang yang taat dan soleh ‡ Mereka memperlekehkan orang-orang yang taat dengan ungkapan yang mengandungi cemuhan dan celaan. .9. Mereka memperkecilkecilkan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mentaati Allah dan RasulNya.

Allah akan membalas penghinaan mereka itu. maka orangorang munafik itu menghina mereka." (At-Taubah: 79) .‡ maksudnya: "(Orang-orang munafik) iaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya. dan untuk mereka azab yang pedih.

berpura-pura taat kepada Allah. padahal Allah berserta mereka.10." (An-Nisaa: 108) . Akan tetapi ketika dia berada di tengah-tengah manusia... ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang Allah tidak redhai. MenentangNya dengan melakukan pelbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi.w.t. Bersembunyi dari manusia dan menentang Allah dengan dosa ‡ Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara terhadap Allah s. ‡ "Mereka bersembunyi dari manusia. dia menunjukkan sebaliknya. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.

dan mengelak daripada perkataan yang keji ‡ Bersifat jujur dan amanah dalam melakukan amanah ‡ Berpegang kepada janji .CARA MENGELAKKAN DIRI DARIPADA SIFAT MUNAFIK ‡ Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah ‡ Bercakap benar apabila berbicara.

AKIBAT DARIPADA MENGAMALKAN SIFAT MUNAFIK ‡ Menghilangkan kepercayaan percaya mempercayai ‡ Melemahkan perpaduan masyarakat ‡ Menghancurkan kekuatan umat Islam ‡ Mendapat kemurkaan Allah .

MUNAFIK DAN IMAN YANG SEMPURNA ORANG FASIK ‡ Tidak beriman sepenuhnya kepada Allah ‡ Masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah ORANG MUNAFIK ‡ Keimanan mereka berpura-pura sahaja ‡ Menunjukkan diri mereka beriman kepada Allah.PERBANDINGAN IMAN ORANG FASIK. ‡ tetapi hakikatnya mereka adalah musuh Allah ORANG YANG SEMPURNA IMAN ‡ Terus sujud dan memuji Allah jika dibacakan ayat-ayat Allah ‡ Sentiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan ‡ Sentiasa membelanjakan harta pada jalan kebaikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful