Munafiq

Dari segi bahasa Mengikut kamus Oxford Fajar ‡ bersikap munafik / ‡ yang hipokrit, munafik

‡ kepura-puraan, kepalsuan, kemunafikan

tetapi didalam hatinya menolak kebenaran ajaran-ajaran yang terkandung didalam syariat islam) . ‡ (mengaku dan berikrar sebagai seorang islam.‡ Dari segi istilah ‡ Seseorang yang melindungi kekufuran yang bersemi didalam jiwanya dengan berpura-pura menunjukkan keislamannya dengan lisan dan perbuatannya.

(Ustaz Sulaiman Endut. 2002) . tetapi sebenarnya tidak beriman atau orang yang amalan hatinya bertentangan dengan apa yang diperkatakannya . ‡ Munafiq mengikut istilah syarak ialah seseorang yang melindungi kekufuran yang bersemai di dalam jiwanya dengan berpura-pura menunjukkan keislamannya dengan lisan dan perbuatannya. tetapi di dalam hatinya dia menolak sama sekali kebenaran ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam . Dia mengaku dan berikrar sebagai seorang Islam.‡ Mengikut kamus Dewan Edisi Ketiga munafik bermaksud:Orang yang pada zahirnya mengaku tuhan dan kerasulan Muhammad.

dan beramal dengan anggota badan. Kesepakatan para sahabat. dan generasi sesudah mereka yang kami ketahui. ‡ Imam Syafi i dalam kitabnya Al-Umm berkata. membenarkan dengan hati. perbuatan. tabi in. salah satu di antara ketiganya tidak mencukupi kecuali dengan yang lain.TAHAP IMAN ORANG YANG MUNAFIK ‡ Iman yang benar bererti mengikrarkan dengan lisan. mengatakan bahwa iman adalah ucapan. dan niat. .

sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. . Kerana itu.‡ Imam Ahmad berkata. Orang seperti inilah yang disebut munafik. namun mendustakan dengan hatinya. Mereka sepakat bahawa orang yang mengikrarkan keimanan dengan lisannya secara nyata. ‡ Nash-nash Al-Quran dan hadits yang menunjukkan pengertian di atas sangat banyak dan terkenal. tidak termasuk mukmin. menurut ahlusunnah waljamaah ungkapan yang mengatakan bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan termasuk syiar-syiar Sunnah.

‡ Dalam firman-Nya yang lain Allah menjelaskan bahwa bagi mereka disediakan azab yang lebih berat daripada orang yang jelas-jelas menentang (kufur).‡ Maksudnya: Dan di antara sebahagian manusia ada segolongan yang mengatakan. dengan memasukkan mereka pada tingkatan neraka yang paling rendah ‡ Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada tingkatan yang paling rendah dari neraka (An-Nisa : 145). ." Padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 8 ). Kami beriman kepada Allah dan hari akhir.

ANTARA CIRI-CIRI ORANG YANG MUNAFIK .

w. "Tanda orang munafik ada tiga. iaitu seseorang yang berdusta agar orang-orang bertaqwa. Rasulullah s.1.a. celaka baginya. Dusta ‡ "Pada satu hari Rasulullah s.a. "Celaka baginya.R. Imam Ahmad Musnad dengan sanad Jayid) ‡ Di dalam kitab Shahihain (Sahih Bukhari dan Muslim). salah satunya adalah jika berbicara dia berdusta." (H. pernah bersabda antara maksudnya. bersabda. celaka baginya.w." .

11 . Khianat ‡ Maksudnya: Tidakkah Engkau melihat dan merasa hairan (Wahai Muhammad) terhadap sikap orangorang munafik itu? mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka Yang kafir dari kalangan (kaum Yahudi) ahli Kitab: "Sesungguhnya. dan Kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapapun untuk menentang kamu selama-lamanya. sudah tentu Kami akan membela kamu!" padahal Allah mengetahui dan menyaksikan Bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. kalau kamu dihalau keluar sudah tentu Kami akan keluar bersamasama kamu. dan kalau kamu diperangi.2.

dan Demi sesungguhnya.Yahudi dan munafik) akan melarikan diri. jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun. dan Demi sesungguhnya.12 (Al-Hasyr: 11-12) . mereka (yang munafik) ini tidak akan keluar bersama-samanya. jika orang-orang (Yahudi) itu diperangi. kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. mereka (yang munafik) ini tidak akan membelanya.‡ Demi sesungguhnya! jika orang-orang (Yahudi) itu dihalau keluar (dari Madinah). sudah tentu mereka (semuanya .

sebenar-benarnya Rasul Allah". (Al-Munafiquun: 1) . serta Allah menyaksikan Bahawa Sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta . dan Allah sememangnya mengetahui Bahawa Engkau ialah RasulNya. mereka berkata: "Kami mengakui Bahawa Sesungguhnya Engkau .‡ Maksudnya: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Wahai Muhammad).

kemudian dia mengkhianati janji tersebut tanpa ada sebab uzur syar'ie maka telah hinggap pada dirinya salah satu tanda kemunafikan. dia khianat.w. anaknya.‡ Sabda Rasulullah s..a." . "Dan apabila berjanji. Barangsiapa memberikan janji kepada seseorang atau kepada isterinya. sahabatnya atau kepada seseorang dengan mudah.

dia melampau. Dalam bertikai. aib dicungkil untuk memberi malu dan menjatuhkan air muka. "Dan apabila bertengkar (bertikai).a. maka dibantainya semahumahunya.Berlebih-lebihan dalam pertikaian ‡ Rasulullah s." Yang dicari bukan kebenaran tetapi kemenangan.w. bukan mencari fakta dan kebenaran. bersabda. Dan bila lawannya mengaku kesilapan. .

apabila berjanji ia mengingkari dan apabila bertikai ia berbuat curang ‡ Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 88 . Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut.‡ Hadis riwayat Abdullah bin Amru ra. apabila bersepakat ia berkhianat. ia berkata: Rasulullah saw.. pernah bersabda: Ada empat sifat yang bila dimiliki maka pemiliknya adalah munafik murni. Apabila berbicara ia berbohong. itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan.

"Tanda orang munafik ada 3.. jika berbicara dia dusta." (H.a. dan jika dipercayai (diberi amanah) dia khianat.w. jika berjanji dia ingkar. Ingkar janji ‡ Sabda Rasulullah s.R. Bukhari dan Muslim) .4.

dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini. oleh itu. Yang akan menjadi Pelindung dan juga Yang menjadi Penolong .‡ Maksudnya: Mereka bersumpah Dengan nama Allah. padahal Sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur. Bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu Yang buruk terhadapmu). dan tidaklah mereka mencaci dan mencela (Islam) melainkan setelah Allah dan RasulNya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaNya. dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam. dan jika mereka berpaling (ingkar). jika mereka bertaubat.(At-Taubah: 74) . serta mereka berazam untuk melakukan apa Yang mereka tidak akan dapat mencapainya (iaitu membunuhmu). mereka akan beroleh kebaikan. Allah akan menyeksa mereka Dengan azab seksa Yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat.

.t." (AnNisaa': 142) ‡ Jika orang munafik pergi ke masjid atau surau. apatah lagi untuk menyemak dan menghayatinya.5. . ketika sampai di dalam masjid atau surau dia memilih duduk di shaf yang paling akhir.w.. mereka berdiri dengan malas.. ".Dan apabila mereka berdiri untuk solat. Malas Solat ‡ Firman Allah s. Oleh kerana itu.. dia menyeret kakinya seakan-akan terbelenggu dengan rantai. Dia tidak mengetahui apa yang dibaca imam dalam solat.

t. Begitu juga dengan tutur bicaranya yang lemah lembut. dia mempercepatkan solatnya. . Namun jika dia seorang diri.6. Riya ‡ Di hadapan manusia dia solat dengan khusyuk tetapi ketika seorang diri.w. Apabila bersama orang lain dalam satu majlis. dia akan melanggar halhal yang diharamkan oleh Allah s. dia tampak zuhud dan berakhlak baik.

Sedikit zikir ‡ Allah berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 142. dan tidaklah mereka menyebut Allah melainkan sedikit sekali.7. mereka berdiri dengan malas." . Mereka bermaksud riya' (dengan solat) di hadapan mereka. "Dan apabila mereka berdiri untuk solat.

w. ‡ Termasuk dalam kategori Istihzaa (berolokolok) adalah memperolokkan hal-hal yang disunnah Rasulullah s.a. jatuh kafir. dan amalan-amalan lainnya. .w. Orang yang suka memperolok-olok dengan sengaja hal-hal seperti itu. AsSunnah dan Rasulullah s. Memperolok-olokkan Al-Quran.a.8.

kerana kamu kafir sesudah beriman.t. ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf. maka surat ini menambah imannya.w.." (At-Taubah: 65-66) ‡ "Dan apabila diturunkan suatu surat. Apakah dengan Allah s. sedang mereka merasa gembira. maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman.‡ maksudnya: Katakanlah." (At-Taubah: 124) ...

9. . Mencela orang-orang yang taat dan soleh ‡ Mereka memperlekehkan orang-orang yang taat dengan ungkapan yang mengandungi cemuhan dan celaan. Mereka memperkecilkecilkan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mentaati Allah dan RasulNya.

‡ maksudnya: "(Orang-orang munafik) iaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya." (At-Taubah: 79) . maka orangorang munafik itu menghina mereka. dan untuk mereka azab yang pedih. Allah akan membalas penghinaan mereka itu.

w." (An-Nisaa: 108) ..t. padahal Allah berserta mereka. dia menunjukkan sebaliknya. ‡ "Mereka bersembunyi dari manusia. tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Bersembunyi dari manusia dan menentang Allah dengan dosa ‡ Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara terhadap Allah s.10.. ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang Allah tidak redhai. MenentangNya dengan melakukan pelbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. berpura-pura taat kepada Allah. Akan tetapi ketika dia berada di tengah-tengah manusia.

dan mengelak daripada perkataan yang keji ‡ Bersifat jujur dan amanah dalam melakukan amanah ‡ Berpegang kepada janji .CARA MENGELAKKAN DIRI DARIPADA SIFAT MUNAFIK ‡ Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah ‡ Bercakap benar apabila berbicara.

AKIBAT DARIPADA MENGAMALKAN SIFAT MUNAFIK ‡ Menghilangkan kepercayaan percaya mempercayai ‡ Melemahkan perpaduan masyarakat ‡ Menghancurkan kekuatan umat Islam ‡ Mendapat kemurkaan Allah .

MUNAFIK DAN IMAN YANG SEMPURNA ORANG FASIK ‡ Tidak beriman sepenuhnya kepada Allah ‡ Masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah ORANG MUNAFIK ‡ Keimanan mereka berpura-pura sahaja ‡ Menunjukkan diri mereka beriman kepada Allah. ‡ tetapi hakikatnya mereka adalah musuh Allah ORANG YANG SEMPURNA IMAN ‡ Terus sujud dan memuji Allah jika dibacakan ayat-ayat Allah ‡ Sentiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan ‡ Sentiasa membelanjakan harta pada jalan kebaikan .PERBANDINGAN IMAN ORANG FASIK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful