CATAN SENI

Pengenalan 
Catan ialah hasilan seni yang dihasilkan di atas pelbagai permukaan (biasanya dalam bentuk dua dimensi-2-D) dimensiserta bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas dan kanvas dengan menggunakan media basah.Penggunaan warna dan berus ditekankan untuk menghasilkan karya seni ini.  Catan membolehkan seseorang artis meluahkan perasaan dan merakamkan gambaran pemikiran melalui imej visual yang diterjemahkan dalam bentuk nyata atau abstrak membuat interpretasi pandangan serta menyampaikan hasrat diri atau masyrakat dalam bentuk imej visual.

Setiap seni itu merupakan sesuatu yang lengkap dengan sendirinya dan hidup dalam alamnya yang tersendiri´.gaya dan pendekatan telah dapat dilihat dan menjadi ikutan serta amalan sesuatu golongan. Seorang pelukis terkenal. iaitu Wassily Kandinsky menyatakan.  Sejarah catan telah mengambil jangka waktu yang panjang.iaitu satu cara yang khusus bagi setiap catan.´setiap seni mempunyai bahasa yang tersendiri. .Kemajuan dari segi teknik.

tetapi kualiti keseniannya tetap sama kerana hasil seni besar muncul pada setiap masa. sebagainya. cat tempera.Biasanya. . guac.aliran sesuatu seni adalah ciri-ciri ciripernyataan perasaan pada zaman tersebut.  Jenis bahan catan termasuk cair air. akrilik.cat poster. cat minyak. dan sebagainya. Catan telah mengalami perubahan aliran pada setiap zaman.

 Sikap yang kreatif . iaitu asasunsurunsur-unsur seni. prinsip dan srtuktur rekaan. berdisiplin . tekun dan rajin.  Kebolehan membuat penerokaan mengenai gaya persembahan.  Kemahiran menggunakan media pilihannya. .  Menghargai keindahan alam serta sensitif terhadap peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. imaginatif. ketelitian.Proses mencatan memerlukan:  Kepekaan terhadap asas-asas seni reka.

Antara zaman dan stail di mana catan itu diamalkan ialah: ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Zaman prasejarah dan catan purba Zaman pertengahan Zaman Renaissance Baroque Rococo NeoNeo-Klasikal Romantik NonNon-Romantik Impressionisme Gerakan Post-Impressionisme PostKiubisme Ekspressionisme PostPost-Ekspressionisme Futurisme Dadaisme Surealisme .

Salvador Dali dan lain-lain.  Antara artis yang terkenal pada zaman masingmasingmasing adalah seperti Leonardo da Vinci.Paul Cezanne.Namun. ArtisArtis-artis tanah air juga kebanyakannya mempunyai cara dan gaya yang dipelopori daripada daripada tokoh-tokoh seni Barat tokohini.  .Gaya lainmeraka menjadi panduan serta ikutan artis-artis artisyang terkemudian.Albrecht Durer.Pablo Picasso.Vincent Van Gogh.sebilangan daripada mereka telah mengolahkan gaya-gaya tersebut dan mencipta gayapendekatan tersendiri sesuai dengan persekitaran tempatan.iaitu Seni Pop dan Seni Op.± Seni moden.

kuda dan rusa dilukis di gua-gua yang guaterdapat di Sepanyol dan selatan Perancis.putih telur atau jus tanaman yang mampu menghasilkan warna-warna terang dan kontra.Gambarangambaran yang dihasilkan banyak berkisar mengenai binatangbinatang-binatang buruan mereka dan terdapat juga gambaran si pemburu dengan buruan mereka. warna- ± ± . CatanCatan-catan awal ini menggunakan pelbagai jenis serbuk tanak yang dicampur dengan lemak binatang.Sejarah Catan ± Sejarah awal catan Barat telah dikesan melalui rakaman catan yang terdapat pada dinding-dinding dindinggua di sekitar 15000 hingga 20000tahun dahulu.GambaranPerancis. Gambar bison.

.cat enamel.zaman seni Moden(kuru n ke-20) Cat minyak.Baroque Cat dan minyak.potret dan peperangan.S urealisme.cat alumanium dan campuran. Impressioni sme. cat minyak dan cat air.kepercay aan dan keagamaan. Peristiwa berkaitan kitab suci agama Kristian.Ekspre ssionisme. Vincent Van Gogh Pablo Picasso Salvador Dali 3.po tret.landskap dan kegiatan manusia Gaya - Pelukis Polynotos Zeuxis Apelles 2. Albrecht Durer.tempera.fresco Rococo(kuru dan pastel n ke-17 dan 18) 4. Pemandangan. Kiubisme.kegiatan manusia dan alam benda Catan alam benda. Realistik sertaLeonardo da Vinci. Michelangelo Buonarroti Peter Paul Rubens Rembrandt Harmensz Van Rijn.pemandan gan alam.Renaissan ce atau Zaman Perubahan(k urun ke15&16) Fresko. Louis Joseph Watteau.Yunani Purba Media Fresko dan mozek Subjek Peristiwa berkaitan dengan adat istiadat.Zaman 1. Realistik dan penuh dekorasi.

AliranAliran-aliran Seni Lukis .

Rubens dan lain-lain. Realisme . Albrecht Durer. ‡ Di Malaysia pula ialah Hoessein Enas. ‡ Antara pelukis yang terlibat ialah Leonardo da Vinci.‡ Disebut sebagai aliran Naturalisme ‡ Bermula sejak zaman Yunani hinggalah mencapai kemuncak pada ´ Zaman Keemasan µ atau ´Kelahiran Semulaµ (Renaissance). Mazli Mat Som. Amron Omar dan lainlain.Aliran ini tetap diminati kini.

Realisme .

.

‡ Bentuk yang dilukis itu tidak akan sama dengan bentuk yang sebenarnya. Kiubisme .‡ Aliran yang membuat lukisan dengan garis-garis lurus atau garis-garis lengkong mahupun lingkaran. ‡ Pelukis yang terkenal dalam aliran ini ialah Pablo Picasso. ‡ Aliran yang mementingkan bentukbentuk kiub dan mengaplikasikan bentuk 3D dalam catan 2D.

Kubisme .

.

‡ Antara pelukis yang terkenal ialah Salvado Dali. . ‡ Seorang pelukis Malaysia ialah Ali Rahmat.Surealisme ‡ Aliran ini menggambarkan suatu gambaran bawah seadr atau alam fantasi.

Surealisme .

Begitu juga tentang bentuknya sudah tidak menjadi persoalan. ‡ Gaya ini mementingkan warna. dan garisan.Ekspresionisme ‡ Gaya lukisan Ekspresionisme benar-benar abstrak.Pelukis melukis mengikut perasaan atau ekspresi. ‡ Misalnya waktu menggambarkan orang yang sedang menderita kelaparan atau kesusahan.digambarkan dengan tubuh yang sangat kecil atau perut yang kecil sekali. . ‡ Mereka tidak lagi mementingkan dalil-dalil lukisan seperti perspektif dan sebagainya.

Latiff Mohidin. antara pelukis tersebut ialah Syed Ahmad Jamal.‡ Dengan maksud agar orang yang melihat segera terkesan akan lukisan tersebut dan memahaminya. A. ‡ Di Malaysia . . ‡ Antara pelukis yang terkenal ialah Jackson Pollock. Yeoh Jin Leng dan lain-lain.

Paul Cezanne. pencahayaan dan apresiasi pelukis. Goya dan sebagainya. pelukis yang menghasilkan aliran ini ialah Abdullah Ariff. Tay Hooi Keat dan lain-lain. ‡ Antara pelukis pada zaman ini ialah Vincent Van Gogh.Impresionisme ‡ Merupakan aliran yang menuju ke arah semi-abstrak. misalnya warna. . ‡ Di Malaysia. ‡ Aliran ini mengutamakan suasana yang dilihat.

Eskpressionisme .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful