Teori Perkembangan Artistik Kanakkanak oleh Lowenfeld dan Britain

Lowenfeld dan Britain (1982) telah memperkenalkan teori perkembangan artistik kanakkanak yang merangkumi peringkat umur dari 2-14 tahun. Peringkat perkembangan artistik yang diperkenalkan oleh Lowenfeld dan Britain ini merangkumi lima peringkat utama iaitu peringkat scribbling, peringkat preschematic, peringkat schematic, peringkat dawning realism, peringkat pseudonaturalistic dan peringkat adolescent art.

Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan dan badan mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan . Proses menconteng menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot motor tangan.

Sebagai contoh ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karakter tangan dan kaki dan dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiz imej yang berbeza-beza .Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun) Peringkat ini memperlihatkan peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan.

bebas dan berskala besar. Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat di sekelilingnya. Tidak peka dengan karya mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi. lukisan yang dihasilkan adalah spontan. Selain itu. . Bagi pemandangan satah bawah objek disusun secara melintang dan sama manakala objek udara pula dibiarkan kosong. kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan ruang pada kertas lukisan kepada dua bahagian iaitu satah udara dan tanah. Sebagai contoh.Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej objek berbanding pada peringkat awal tadi. Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu.

Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti.Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12 Tahun) Pada peringkat ini. kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. . Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanakkanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri.

Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti.Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12 Tahun) Pada peringkat ini. . Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanakkanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu.

. kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik di dalam menghasilkan lukisan.Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14 Tahun Pada peringkat ini. Lukisan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang dihasilkan tidak menarik. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata berbanding dengan lukisan menerusi imaginasi.

Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain  (f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in High School (14-17 Tahun) Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni .

umn.d.Scribbling stages (lingkungan umur 2-4 tahun) Sumber: http://www.html .edu/~jbrutger/Lowenf.

html .Preschematic stage (lingkungan umur 4-7 tahun) Sumber: http://www.d.edu/~jbrutger/Lowenf.umn.

Schematic stage (lingkungan umur 7-9 tahun) Sumber: http://www.d.edu/~jbrutger/Lowenf .umn.

html .umn.edu/~jbrutger/Lowenf.d.Stage of dawning realism or the gang age (lingkungan umur 9-12 tahun) Sumber: http://www.

html .edu/~jbrutger/Lowenf.umn.Pseudonaturalistic stage or the stage of reasoning (lingkungan umur 12-14 tahun) Sumber: http://www.d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful