Disediakan oleh

:

Hamizah binti Mohamed Saari Siti Nurdiyana binti Mohd Yusof
PISMP PEMULIHAN (BM)/MT

telah diberi pengertian sebagai kebolehan memberi penghuraian atau makna kepada sesuatu perkara. €Kefahaman . €Kefahaman merupakan aras kedua dalam jadual Taksonomi Bloom.

.€Kebolehan ini mungkin merupakan kemampuan menukar bentuk sesuatu bahan pembelajaran daripada satu bentuk bertulis kepada bentuk angka. memberi ringkasan atau memberi anggaran untuk masa akan datang mengenai sesuatu perkara.

.€ la juga meliputi pengetahuan tentang apa yang dihubungkan dan dapat digunakan bahan atau idea yang dihubungkan itu tanpa mengaitkannya kepada bahanbahan lain atau melihat implikasi sepenuhnya.

PENTAFSIRAN PENTERJEMAHAN EKSTRAPOLASI PERINGKAT .

€Kefahaman .sedemikian bermaksud kefahaman daripada ketelitian dan ketepatan sesuatu perhubungan itu dirumuskan atau diubah perantaraan perhubungan itu ke dalam perantaraan yang lain. €Menterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa mengubah makna asal.

€Mentafsir idea/ mesej tersirat dan tersurat.€la berfungsi menerangkan atau meringkaskan sesuatu perhubungan. €Menerangkan idea dalam ayat sendiri .

€Membuat inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberikan/ terima €Kefahaman . akibatnya. kesannya dan sebagainya bersesuaian dengan keadaan yang dihuraikan di dalam perhubungan asal itu.begini melanjutkan aliran perkembangan atau kecenderungan lebih daripada data yang diberi untuk menentukan implikasinya.

Memahami maksud perkataan dan ayat Membuat urutan idea HUBUNGAN SEBAB DAN AKIBAT Membuat andaian Membuat tafsiran/andai an .

€Sebab dan akibat adalah proses analisis dua arah: i) Bagaimana sesuatu perkara itu berlaku. Contoh: Apakah yang membentuk batu merah? Mengapakah Majlis Bandaran menolak bantahan penduduk? .

Contoh: Apakah kesan dari pembentukan batu merah? Apakah kesan daripada penolakan Majlis Bandaran terhadap bantahan penduduk? Apakah usaha lain yang akan dilakukan penduduk selepas bantahan mereka ditolak? .ii) Kesan dari sebab-sebab yang berlaku.

Satu bentuk analisis sebab tentang satu kesan perkara yang spesifik Satu bentuk analisis tentang kesan atau kesan-kesan dari satu sebab yang spesifik .€ Terdapat 12 ciri-ciri hubungan sebab dan akibat dalam penulisan.

hubung-kait di antara sebab dan akibat Mula dengan pendahuluan yang jelas Mempunyai topik yang jelas .Satu bentuk analisis tentang sebab dan akibat Memberi bukti yang jelas.

perkataan dan frasa yang jelas Menyokong isi dengan perkara yang detail Membina penekanan/emphasis yang berkesan .Mempunyai susunan yang jelas Menggunakan ayat.

Mengguna perkataan yang sesuai Merumus dengan logik.net/azizi1705/zt2213-bab-6-kaedahpenulisan .slideshare. http://www.

.

.

.

PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI SINTESIS PENILAIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful