BAB 1

Sejarah Perkembangan Perundangan Islam Zaman Rasulullah Sehingga Zaman Bani Umaiyyah

Perundangan di Zaman Rasulullah
 

Fokus selepas penghijrahan Rasulullah Penubuhan Negara Islam Madinah

Penduduk Tetap – Muslim & Non Muslim
• bukan nomadic

 

Wilayah yang jelas Kerajaan – Pengiktirafan – Keupayaan hubungan luar Konsep Ketaatan al-Nisa’ : 59
• • • Allah Rasul Pemimpin

Pembentukan Perlembagaan Islam

Ciri-ciri Perundangan Zaman Rasulullah
 Pensyariatan berdasarkan kes yang

berlaku a) Melalui wahyu –

Wahyu turun atas alasan masa dah sampai
• Contoh:
     

Solat - al-Nisa’: 101 Zakat - Al-Tawbah : 103 Haji & Umrah – Ali Imran : 97 Perkahwinan – al-Nisa’ : 34 Talaq - al-Talaq : 2 Jenayah- al-Nisa:92

Ciri-ciri Perundangan Zaman Rasulullah

Ditanya Sahabat

- al-Nisa’ : 127 - al-Nisa’ : 176 - al-Baqarah : 217

Ciri-ciri Perundangan Zaman Rasulullah… b) Ijtihad Rasulullah berdasarkan - Ilmu - pengawasan Allah – tidak ikut nafsu - jika melencong segera ditegur. Contoh: a) al-Tawbah : 84 b) ‘Abasa : 1-4

Ciri-ciri Perundangan Zaman Rasulullah …
 Tidak timbul perselisihan pendapat
 

Jika timbul – Rasulullah sebagai rujukan Jika ada – hanya bersifat sementara

Ciri-ciri Perundangan Zaman Rasulullah …
 Hukum berubah melalui tadarruj dan

nasakh
 

Setengah hukum utk masa tertentu (Sementara) Tujuan – boleh terima hukum secara beransur-ansur Pindaan terakhir bersifat kekal. Contoh
• Wasiat – al-Baqarah : 180 al-Nisa’ : 176 , 11 & 12 • Minum Arak – al-Baqarah : 219, al-Nisa’ : 43 al-Ma’idah : 90-91

Sumber Perundangan di Zaman Rasulullah
 Sumber perundangan hanyalah wahyu

Al-Najm : 4 Al-Quran, al-Sunnah & Ijtihad Rasul Dikira sumber perundangan jika diakui Alasan – Rasulullah masih ada

 Wahyu sahaja yang terdiri daripada:

 Sahabat berijtihad?
 

Pengkanunan Undangundang Di Zaman Rasulullah
 

Belum lagi bermula Penulisan al-Quran
  

Bermula sejak awal Penulis wahyu rasmi – Zaid, Ali, Uthman dll Tidak sistematik dan teratur dlm mashaf lengkap Peringkat awal tidak ditulis secara meluas kerana terdapat larangan pada permulaannya Ramai sahabat menghafal

al-Sunnah

Perundangan Islam Di Zaman Khulafa’ al-Rashidin
 Suasana mula mengalami perubahan

kerana pertambahan bangsa yang menganut Islam  Undang2 Islam masih terbentuk secara praktikal  Tiada undang2 yang dibuat secara teori

Sumber Perundangan Khulafa’ alRashidin
 Sumber perundangan:
  

al-Quran – Jika tiada maka dirujuk kpd al-Sunnah – Jika tiada juga, barulah al-Ra’y atau Ijtihad: Qiyas, istihsan, istislah dll

 al-Ra’y al-Jama’iyy & al-Ra’y al-Fardiyy

Beberapa Contoh Ijtihad Dan Fatwa Sahabat
 Perlantikan khalifah
 

Ijtihad pertama Sahabat Pertelingkahan pertama Sahabat

 Memerangi orang yang tidak mahu

membayar zakat  Pembunuhan seorang oleh beberapa orang

Sebab-sebab Perbezaan Sahabat Dalam Berijtihad
 Perbezaan dalam
 

memahami al-Quran

Satu lafaz dua @ lebih makna Cth. Lafaz quru’ – al-Baqarah : 228
• Haid – Umar al-Khattab & Ibn Mas’ud – habis iddah lepas mandi haid yg ketiga • Tuhr – Zaid b Thabit – habis iddah mulai masuk haid yg ketiga

Sebab-sebab Perbezaan Sahabat Dalam Berijtihad…
 Perbezaan pendapat berkenaan al-

sunnah
   

Kemampuan hafal hadith tidak sama Selalu bersama Rasul – banyak yg dihafal Salah tanggapan maksud hadith Cth pewarisan : AP + CP + SP
• Abu Musa : AP=1/2, CP=1/2 & SP=0 • Ibn Mas’ud: AP=1/2, CP=1/6 & SP= asabah • Abu Musa setuju dgn pendapat Ibn Mas’ud

Sebab-sebab Perbezaan Sahabat Dalam Berijtihad…

Perbezaan pendapat dalam guna al-ra’y

Punca
• Perbezaan kemampuan berfikir & istinbat hukum • UU Islam fleksibel – sesuai dgn perubahan masa

Namun Perbezaan di kalangan mereka tidak meluas seperti zaman kemudian, kerana
• Tinggal setempat – mudah laksanakan ijma’ • Prinsip syura • Bilangan perawi hadith tak ramai
 

Takut tersilap hafal Hadis palsu

Kurang peristiwa baru berlaku di kalangan mereka

Pembukuan
 Al-Quran
  

Belum berlaku Penulisan tidak sistematik Ditulis di pelepah tamar Belum berlaku Tidak ditulis Dihafal walaupu dilarang pada permulaannya

 Al-sunnah
  

Ciri-ciri Perundangan Islam di Zaman Umayyah…
 

41H hingga awal kurun ke 2H Perbahasan hadis meluas kerana:
 

Luasnya bidang hukum pemalsuan hadis berleluasa
• Hasilkan ilmu al-jarh wa al-ta’dil

 

Zaman pengasasan ilmu fiqh

Dibahas secara berasingan oleh tabi’in Fiqh Waqi’iyy ditinggalkan

Bermulanya fiqh Khayaliy

Ciri-ciri Perundangan Islam di Zaman Umayyah…
 Ijma’/ijtihad syura – sudah tidak wujud,

coz
   

Sahabat berpindah randah Puak tak sehaluan gol. Sunni – Khawarij dll Negara Islam luas Banyak kejadian baru Madinah – Aliran Ahl hadith – Sa’id Musayyab Kufah – Aliran al-Ra’y – Ibrahim al-Nakha’iy

 Lahir 2 aliran utama di Madinah & Kufah
 

Sumber & Cara Pembentukan Hukum

Masih tidak berubah daripada sumber zaman sebelumnya, iaitu:
  

al-Quran al-sunnah Ijtihad

Namun penggunaan akal semakin meluas melalui qiyas, istihsan, istislah dsb. Terutamanya di kalangan fuqaha’ ahli al-’Iraq (ahl al-ra’y)

…Sumber & Cara Pembentukan Hukum
 Sedangkan Fuqaha’ ahl al-hadith jauhi

fiqh andaian & tidak guna akal kecuali

tidak terdpt hukum dlm al-Quran & sunnah beraliran al-ra’y Tak cenderung kpd Sunnah & ulama silam Cth. Arahan Muawiyah tuan barang yg dicuri berhak dapat barangnya. Sedangkan Sahabat bagi khiyar jika barang tu sudah dijual.

 Pemerintah Umaiyyah sendiri
  

Pembukuan
 al-Sunnah – masih tiada, namun

usaha ke arahnya sudah ada  Umar Abd. Aziz arah Amirnya di Madinah supaya menulis hadith  Ilmu fiqh (fatawa) – berada di peringkat awal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful