Bab 3

FIQH DAN SYARIAH

FIQH DAN SYARIAH
 Manusia sebagai makhluk sosial  Definisi Shari’ah
 

Ciri-ciri khusus Shari’ah Perbezaan antara Undang-undang Allah dan undangundang ciptaan

 Definisi Fiqh  Hubungan Syari’ah dengan Fiqh  Hubungan Fiqh dengan Aqidah  Perbahasan dalam ilmu Fiqh

MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL
 Manusia ialah makhluk bermasyarakat  tidak boleh hidup bersendirian.  Saling memerlukan  Perlu ada peraturan

Hubungan dengan Allah
 Ibadat, Aqidah, Tasawwuf dll

Hubungan dengan Keluarga & Masyarakat
 Muamalat, Munakahat, Jinayat, Siyasah dll

Hubungan dengan alam sekitar
 Hutan,Sungai, Bukit dll

MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL...
 Sebelum kedatangan Islam,  Jungle Law

Yang kuat & menang dianggap betul ciptaan yang dipengaruhi oleh adat dan agama

manusia hidup berpandukan peraturan

‫84 : المائدة -لكلِ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‬  Setiap bangsa punyai peraturan tersendiri:

Qanun Samawiyy  Wad’iyy

DEFINISI SYARI’AH
 Bahasa:  Jalan yang lurus  ‫-ثم جعلنك على شريعة من المر فاتبعها ول تتبع أهواء الذين ل يعلمون‬

‫81 : الجاثية‬

atau saluran air yang mengalir yang menjadi sumber minuman

 Istilah:  segala hukum yang diperundangkan oleh Allah Ta’ala ke atas hambaNya supaya mereka beriman dan beramal denganNya yang boleh membawa kebahagiaan dunia dan akhirat

Kenapa Dinamakan Syariah?
 Kedudukannya yang lurus  Sistemnya yang benar  Tidak menyimpang dari tujuannya  Meliputi

Perkara membuat undang-undang  Menjelaskan hukum-hukum  Mengadakan peraturan-peraturan

Ciri-Ciri Khusus Syariah

Berasaskan wahyu Allah
 Difahami secara langsung  Melalui ijtihad
 

Berasaskan Q & S Jika tiada nas, mesti cari ;  Prinsip, dasar, tujuan & semangat syariah sebagai asas untuk istinbat hukum Tidak boleh menyimpang dari Q & S

 Yang memperundangkan sesuatu hukum:  Allah Taala  Apa-apa hukum Islam tidak boleh menyimpang

1. Berasaskan wahyu Allah...
 Kemunculan banyak mazhab  Tidak menyimpang dari Q & S  Sebagai rahmat kpd umat Islam  Punca Perpecahan

Cara memahami nas  Bagaimana nas digunakan

 

Secara khusus Secara umum

Pelaksanaan dgn pendekatan yg diterima

2. Balasannya berbentuk duniawi dan ukhrawi
 Konsep Amr Ma’ruf & Nahy Munkar  Suruhan & tegahan – balasan & akibat  Balasan kebaikan – ‫بشيرا‬  Balasan kejahatan –‫نذيرا‬  Bentuk balasan

Duniawi  Ukhrawi  – ‫12 : عمران آلفبشرهم بعذاب عليم‬  – ‫82 : سبأوما أرسلنك إل كافة للناس بشيرا و نذيرا‬

‫‪3. Umum & Kekal‬‬
‫‪ Terpakai kepada semua orang‬‬ ‫وما أرسلنك إل رحمة للعالمين ‪‬‬

‫وما أرسلنك إل كافة للناس بشيرا و نذيرا ولكن أكثر الناس ل‬ ‫يعلمون – سبأ : 82‬
‫‪Bukan umat tertentu‬‬ ‫1 : نوح ....إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ‪‬‬ ‫‪ Kekal hingga Qiamat‬‬
‫‪‬‬

4. Shumūl
 Meliputi seluruh bidang kehidupan  Ibadat  Akhlaq  Muamalat Ahwal Shakhsiyyah  Siyasah  Tarbawiyyah  Muamalat  Harta  Undang-undang – perang, damai, hubungan luar dll

PERBEZAAN UMUM ANTARA UNDANGUNDANG ALLAH DAN UNDANG-UNDANG CIPTAAN
 Perkembangan syariah berdasarkan ijtihad,

UUC berdasarkan kuasa politik tertinggi
Ijtihad pula mesti menepati syarat  UUC melalui sistem Pengasingan Kuasa

  

Legislatif Eksekutif Kehakiman

Anggapan orientalis terhadap syariah

PERBEZAAN UMUM ANTARA UNDANGUNDANG ALLAH DAN UNDANG-UNDANG CIPTAAN...
 Sumber syariah tidak boleh dipinda, tidak

sebagaimana perlembagaan
Sebarang Undang2 yg bercanggah dgn Q & S terbatal setakat yang bercanggah (ultra virus)  Perlembagaan – Undang2 tertinggi negara

 

Pindaan- 2/3 ahli Parlimen Sebarang Undang2 yg bercanggah dgn perlembagaan S terbatal setakat yang bercanggah (ultra virus)

PERBEZAAN UMUM ANTARA UNDANGUNDANG ALLAH DAN UNDANG-UNDANG CIPTAAN  Syariah - terpakai kepada semua
Bidangkuasa – seluruh alam  Meliputi semua manusia dan jin  Tiada yg above the law @ terkecuali  Bukan merupakan urusan peribadi

 UUC – terpakai utk rakyat tertentu  Ketua negara tertentu – above the law  Pelaksanaan syariat tertentu – urusan peribadi

PERBEZAAN UMUM ANTARA UNDANGUNDANG ALLAH DAN UNDANG-UNDANG CIPTAAN
 Syariah terpakai pada semua tempat

Tidak terkecuali di negeri bukan Islam  Bumi ini milik Allah  Jenayah di negeri bukan Islam?

Ulama berselisih

 B/kuasa UUC – Tempat yg tertentu sahaja  Ada dosa dan pahala – UUC tiada

‫‪DEFINISI FIQH‬‬
‫:‪ Bahasa‬‬

‫‪Memahami sesuatu perkara‬‬ ‫‪ Mengetahui sesuatu dengan mendalam‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ا‪‬‬ ‫‪‬‬

‫19 : هودقالوا يشعيب ما نفقه كثيا ما تقولوا -‬ ‫: 44 لسراءولكن ل تفقهون تسبيحهم –‬ ‫: 64السراءوجعلنا على قلوبم أكَنة أن يفقهوه –‬

DEFINISI FIQH
 Istilah – 2 pengertian yg berbeza

Mengetahui ketentuan hukum-hukum syarak yang tertakluk kepada perkataan dan perbuatan orang-orang yang mukallaf yang didapati hukum-hukumnya daripada dalil-dalil yang terperinci
   

Tahu - niat wudu’ wajib. Dalil ‫إنما العمال بالنيات‬ Tahu – sapu kepala ketika wudu’ wajib . Dalil ‫ وامسحوا برؤوسكم‬al-Maidah : 6

Definisi Fiqh …

Mempelajari hukum-hukum syarak yang didapati hukum-hukum itu di dalam kitab-kitab fiqh dan diambil dalil-dalilnya daripada alQur’an, al-Sunnah, ijma’ ulama dan ijtihad mereka.

Belajar ttg hukum wudu’, puasa, jualbeli dsb spt yang terkandung dlm kitab-kitab Fiqh. Dalil ttg wajib, sunat, makruh dsb – berdasarkan Qur’an, Sunnah, ijma’,ijtihad dll.

Perbezaan Antara Dua Definisi
 Definisi pertama

Mengetahui hukum syarak dgn terikat kpd perkataan @ perbuatan mukallaf

 Definisi Kedua

Mempelajari hukum syarak dari kitab Fiqh yg bersumberkan Q, S, I, Q dsb

HUBUNGAN SYARI’AH DENGAN FIQH
 Shari’at lebih luas berbanding fiqh  Syariah meliputi seluruh cara hidup
  

Hubungan dgn Allah Hubungan dgn Manusia Hubungan dgn Alam Hukum ditetapkan Allah as a legislator Ulama kembangkan hukum atas ‘kefahaman’ mereka berdasarkan Qur’an & Sunnah Fiqh boleh berubah mengikut peredaran masa dan tempat TAPI nas tidak berubah
 Di sinilah letaknya peranan ulama keluarkan hukum berdasarkan nas yg tidak berubah.

Fiqh berkait dengan perbuatan mukallaf
 

HUBUNGAN FIQH DENGAN AQIDAH
 Mempunyai pertalian yang erat

Hukum fiqh adalah cabang iman  Mendorong Muslim practice hukum syarak tanpa paksaan  Pelaksanaan hukum HANYA kerana Allah  Konsep ganjaran pahala dan dosa

yg melaksanakan ibadat & hukum lain HANYA kerana Allah – ganjarannya syurga Yg engkar @ laksanakan ibadat dgn riak dan tidak kerana Allah – balasannya neraka

‫‪HUBUNGAN FIQH DENGAN AQIDAH‬‬
‫يآأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم ‪‬‬

‫الى المرافق وامسحوا برؤوسكم غلى الكعبين ، وإن منتم جنبا‬ ‫6 : المائدةفاطهروا –‬ ‫الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الذكوة وهم بالخرة هم يوقنون . – ‪‬‬ ‫: 3النمل‬ ‫يآأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ‪‬‬ ‫: 381البقرةلعلكم تتقون –‬

PERBAHASAN DLM ILMU FIQH
 Perbahasan mengenai masalah hukum syarak. Di

bahagikan 7

Ahkam al-Ibadat  Solat, puasa , zakat, haji dll Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyyah  Pertunangan, perkahwinan, perceraian dll Ahkam al-Muamalat  Bai’, ijarah, wadi’ah, kafalah dll al-Ahkam al-Sultaniyyah atau al-Siyasah al-Syar’iah  Khilafah, wizarah, Imamahn dll

PERBAHASAN DLM ILMU FIQH…

al-Ahkam al-Jina’iyyah atau al-cUqubah

Hudud, qisas, ta’zir, diyat dll Jihad, aman, hudnah, dhimmah dll

al-Ahkam al-Dawliyyah

al-Adab wa al-Akhlaq Bahaskan hukum taklifiy & wad’iyy
 

 Dikenali al-Qawanin al-Syar’iyyah

Hak Allah – Ibadat badan & harta Hak manusia – jual beli, pusaka, nikah kahwin dsb

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful