Modul 5 Mengenal Allah melalui Sifatsifat-Nya

1. AKAL DAN HAKIKAT SIFAT ALLAH. Akal hanya mampu mengetahui kewujudan Allah Sifat kesempurnaan

2. JALAN MENGENAL ALLAH
• Jalan yang tepat dan selamat ialah wahyu. • a. Wajib mensifatkan Allah sebagaimana
yang Allah sifatkan diri-Nya melalui • wahyu-Nya. • • b. tidak mensifatkan Allah yang Allah tidak sifatkan diri-Nya • • c. Sifat yang telah membuktikan kesempurnaan dan menafikan kekurangan, •

3. HUBUNGAN ANTARA NAMA DENGAN SIFAT-NYA
• Nama dan sifat Allah berhubung
rapat dan tidak dapat dipisahkannya.

4. HUKUM MENGENAL ALLAH
• Wajib atas setiap mukmin • Batas minima ialah Allah bersifat

dengan sifat kesampurnaan dan Maha Suci dari sifat kekurangan • Mendalaminya adalah fardu kifayah • Sangat digalakan mengnal Allah melalui sifat-Nya dengan lebih luas dan mendalam

5. BAHAGIAN SIFAT ALLAH
a. Sifat zatiyyah Sifat Nafsiyyah • Sifat Salbiyyah • Sifat Ma`ani / thubutiyyah / • ma`nawiyyah • b. Sifat Fi`liyyah Perbezaan antara sifat zatiyyah dengan fi`liyyah Zatiyyah : tidak ada lawannya dan wujud pada dirinya. Fi`liyyah : ada lawannya dan wujud pada zat-Nya dengan sebab wujud pada muta`allaqnya

C. Sifat Khabariyyah • Wajib mengimaninya tanpa tashbih • wajib mentanzihkannya • wajib meyakini dengan makna yang • membawa kepada keagungan Allah • wajib meyakini kelemahan dirinya

6. PERKARA ASAS YANG PERLU DIFAHAMI DALAM MASALAH SIFAT
• Allah bersifat dengan kamal mutlaq • Maha suci Allah bersifat dengan

kekurangan (tanzih dan taqdis) • Kedua-dua bentuk nas Qur’an (tanzih dan taqdis) mesti difahami secara serentak

7. DALIL BAGI SIFAT ALLAH
• Sabit dengan dalil naqli : Sifat khabariyyah • Sabit dengan dalil naqli dan akli : Sifat • •
thubutiyyah dan salbiyyah Akal boleh membuktikan sebahagian sifat Allah iaitu sifat kesempurnaan. Dalil naqli adalah yang autoroti. Dalil naqli dapat memberitahu sifat yang berhubung dengan hakikat zat Allah.
– iaitu sifat fi`l dan khabariyyah

• Akal tidak dapat mengetahui sifat Allah dengan •
sempurna. Dalil naqli sebagai asas dan sumber.

8. PENDEKATAN SIFAT DUA PULUH
A. Sebab lahirnya sifat Dua Puluh B. Kedukukan sifat Dua Puluh • ‫فمما يجب لمولنا جل وعز عشرون صفة‬ • Maka di antara yang wajib bagi Allah dua puluh sifat. C. cara mengisbatkan sifat dua puluh • dalil naqli : sifat sam`, basar, kalam, sami`, basir dan mutakallim • dalil aqli dan naqli adalah selain dari yang enam

D. Pembahagian sifat Allah • Nafsiyyah : Sifat thubut yang menunjukan kepada diri zat. • Salbiyyah : Sifat yang menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah • Ma`ani : Sifat yang ada pada mawsuf dan wajib bagi-Nya dari segi hukum • Ma`nawiyyah : Hal yang thabit pada zat diillahkan dengan ma`na yang ada pada zat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful