You are on page 1of 59

ETAPELE CLINICOCLINICOTEHNOLOGICE DE REALIZARE A RESTAUR RILOR DIN CERAMIC

CARACTERISTICILE MASEI CERAMICE -Se realizeaz într-o gam cromatic foarte larg pentru dentin -Ceramica este stabil din punct de vedere chimic -Are o stabilitate cromatic foarte bun -Este biocompatibil (foarte bine tolerat de esuturi) -Conductivitate termic redus

i smal

DEZAVANTAJE de cost ridicat - Prelucrarea si ajustarea dupa finalizarea suprafetelor este imposibila -Materialele ceramice pot avea un efect abraziv pentru dintele antagonist;
- Pre

COMPOZI IA CHIMIC 

  

Din punct de vedere chimic, ceramica dentara este un silicat complex. Materiile prime care intra în compozitia sa, sunt: feldspatul, cuartul si caolinul. Pe lînga acestea mai sunt prezenti: oxizi metalici, fondanti, pigmenti, lianti, compusi alcalino-pamantosi. Feldspatul este un produs de origine minerala, care dupa ardere devine sticlos si îsi pastreaza forma. Cuartul determina transluciditatea materialului si ramîne nemodificat la temperatura normala de ardere a portelanului, ceea ce contribuie la stabilitatea masei în timpul încalzirii.

 

 

Caolinul este un material argilos care da portelanului opacitatea si împreuna cu apa formeaza o suspensie care se poate modela. Alumina (trioxidul de aluminiu) este o substanta dura si rezistenta. Ceramica ce contine mai mult de 75% alumina face parte din categoria ceramicilor aluminoase. Fondantii sunt compusi alcalini si alcalino-pamîntosi cu rol în scaderea temperaturii de ardere. Pigmentii coloranti anorganici reprezentati de oxizi metalici. Liantii organici sunt: amidonul, glucoza sau zaharoza, dextrina, care au rol în marirea capacitatii de omogenizare a mase ceramice

1.Prepararea substructurilor organice - Etapa clinica -Instrumentar: dinamic (turbin ) èI rotativ (freze diamantate)

2. Amprentarea substructurilor organice

- etapa clinica a) Materialele de amprent : rigide, semirigide,
elastice (siliconii de adiìie, de condensare)

b) Port-amprentele

3. Conven ionale/Vizuale (utilizeaz chei de culori) 2. Înregistrarea culorii Pot fi clasificate în 2 categorii: 1. Computerizate (utilizeaz sisteme digitale computerizate de inregistrare i analiz .

1.acestea constau in compararea unitatii dentare cu esantioanele unor standarde de culoare. Sistemele conven ionale/vizuale de apreciere a culorii sunt utilizate in mod curent . (chei de culori).exista mai multe chei de culori. . Principiile de utilizare ale acestor chei de culori sunt diferite - . introduse pe piata de firmele producatoare de materiale restaurative: ceramici dentare sau rasini compozite.

exist numero i medici care consider cheia Vita ca fiind suficient de bun pentru nevoile lor cotidiene . Acest ghid de culoare a reprezentat pentru o perioada mare de timp cea mai bun op iune pentru determinarea culorii din ilor.Cheia de culori VITAPAN CLASSICAL (VITA) Cheia de culori Vitapan Classical a firmei VITA a fost lansat în anul 1956. chiar i ast zi. o dat cu realizarea primelor coroane Jacket din ceramic .

- .C. D . aranjarea mostrelor se face pe baza cresterii progresive a saturatiei culorii.fiecareia dintre aceste grupe îi corespunde o anumita plaja cromatica astfel: A .gri.B.este formata din 4 grupe de repere cromatice notate A.maroniu roscat. C . Cu cat culoarea este mai saturata. .D. B .gri roscat -În cadrul fiecarei grupe.galben roscat. cu atat cifra alaturata literei care simbolizeaza grupa este mai mare.

C4. Grupa D.A3. C2. si D4. A3. trei nivele: D2. B4. B2. Grupele B si C contin cate 4 nivele de saturatie: B1. D3. A2. A4. B3. respective C1. . C3.Grupa A contine mostre cu 5 nivele de saturatie: A1.5.

.Pentru o analiza cromatica cat mai corecta.. sunt deficitare mai ales culorile cu saturatie mare si luminozitate redusa . etapele care trebuie parcurse sunt urmatoarele: se identifica întai luminozitatea. cu ajutorul cheii Vita Classical.Totusi cheile de culori Vitapan Classical nu acopera in mod uniform spectrul culorilor dentare. gradul de saturatie. apoi nuanta si în final.

în functie de nuanta lor. iar în sens orizontal. în functie de luminozitatea lor.În interiorul fiecarei grupe. .Cheia de culori Vitapan 3D Master (VITA) este formata din 26 de mostre de culoare corespunzand nuantelor de dentina distribuite în 5 grupe. pozitionarea în sens vertical a mostrelor se face în functie de saturatie. - .

respectiv nuantelor rosietice ± situate la dreapta nuantei medii(R) .nuantelor verziu ± situate la stanga nuantei medii (L). 2.3. L sau R (corespunzand nuantelor medii ± la mijloc (M). cu atat luminozitatea este mai mare.Marcajul mostrelor de culoare prezinta în fata o cifra (1. 5) care indica numarul grupei din care face parte si nivelul de luminozitate ± cu cat cifra este mai mica. 4. Urmeaza una din literele M.

cu atat nuanta este mai saturata. 3). . 2. 1. 2.5. si 0M3).Fata de cheia Vitapan Classical. - .cheia de culori Vitapan 3D Master ofera posibilitatea unei mai mari precizii în analiza culorii dintilor.Cea de a doua cifra desemneaza nivelul de saturatie (1.Cheia mai contine trei nuante pentru dinti albiti.5. . 0M2. 2.3) ± cu cat valoarea cifrei este mai mare. ele corespund unei nuante medii (M) cu luminozitate foarte mare (0) si trei nivele de saturatie (1. adaugate ulterior (0M1.

 Din categoria instrumentelor destinate uzului medical fac parte colorimetrele. camerele digitale. .2. Sistemele digitale de analiz a culorii Dezvoltarea sus inut din domeniul senzorilor optici electronici i diversificarea aplica iilor computerizate din ultimii 20 de ani au determinat perfec ionarea metodelor digitale de înregistrare i reproducere a culorii. În medicina dentar apari ia unor sisteme comerciale computerizate de înregistrare i analiz a culorii a facilitat realizarea unor restaur ri cu aspect mai apropiat de cel al dintelui natural. a c ror principiu de func ionare se bazeaz pe emiterea unei radia ii luminoase spre suprafa a dintelui. Acestea sunt dispozitive optice de analiz computerizat a culorii din ilor. urmat de captarea i analiza radia iei luminoase reflectatate. precum i aparate hibride care combin aceste tehnologii. spectrofotometrele.

.A. a c rui diametru este de aproximativ 3 mm2. COLORIMETRELE ShadeEye Chroma Master NCC Aparatul este compus dintr-o unitate de baz i o pies de mân prev zut frontal cu un dispozitiv de captare a radia iei luminoase reflectate de pe suprafa a dintelui.

Num rul mare de determin ri necesit un timp destul de îndelungat. mijlocie i incizal ). perioad în care. . Deoarece unitatea de captur a luminii reflectate (prev zut cu o pies de material plastic de unic folosin ) are un diametru foarte mic comparativ cu cel din ilor. sunt necesare nou m sur tori (câte trei pentru fiecare zon : cervical . structurile dentare se deshidrateaz . pentru a ob ine analiza întregii suprafe e vestibulare. putând genera erori în analiza culorii.

este compus dintr-o piesa de mana si o unitate de baza conectate printr-un cablu optic. Sursa de lumina. Pentru inregistrare. localizata în unitatea de baza este reprezentat de un bec halogen ce emite un fascicul luminos continuu standardizat.B. detasabil. Lumina este transmisa prin fibre optice i proiectata prin intermediul piesei de mana direct pe suprafata dintelui. aceasta are un diametru de 5mm² si este protejata cu un strat subtire poliuretanic. se aplica portiunea frontala a piesei de mana pe suprafata dintelui. SPECTROFOTOMETRELE Vita Easy shade - - este destinat evaluarii caracteristicilor de culoare ale dintilor. .

pe întreaga suprafa vestibular . Determinarea culorii dintelui cu spectrofotometrul Vita Easy shade se poate face fie.medie i incizal ) . fie la nivelul celor trei zone (cervical .

ele ofer dou op iuni distincte de calitate a imaginii (rezolu ia i dimensiunea fi ierului imagine). Aparatele digitale SRL moderne includ atât reglaje automate cât i manuale. Interpretarea culorii cu ajutorul acestor aparate se bazeaz pe captarea informa iilor de imagine pentru culorile ro u. cu pixeli mai numero i.Aparatele digitale SRL dispun de un senzor de imagine mai mare. verde i albastru (RGB) . Camerele digitale SRL cu rezolu ie înalt pot fi utilizate cu succes în domeniul medicinei dentare. ceea ce va determina o calitate superioar a imaginii. fa de orice model de aparat digital compact 26.

resturi alimentare. depozite de plac i tartru.Pentru a ob ine o fotografie digital care s fie util atât medicului cât i tehnicianului dentar. utilizarea. a unui fundal uniform. evitarea înclin rii sau a mi c rii camerei digitale în timpul fotografierii (aparatul nu se înclin pentru a compensa înclinarea din ilor sau asimetria esuturilor moi). într-o culoare neutr . pozi ionarea corect a camerei digitale în ceea ce prive te unghiul i distan a fa de pacient. ruj. acolo unde este cazul. . excesul de ciment de la marginea restaur rilor. trebuie îndeplinite câteva cerin e de baz : eliminarea umidit ii i a altor impurit i din aria ce urmeaz a fi fotografiat (saliv .

care con ine sursa de lumin (un bec halogen cu intensitate luminoas controlat automat). Instrumentul este format dintr-o pies de mân mobil . cele dou componente sunt cuplate printr-un cablu optic . prev zut cu un ecran color din cristale lichide (LCD) care permite controlul asupra imaginii i focalizarea acesteia i aparatul propriu-zis. DISPOZITIVE HIBRIDE Sistemul ShadeScan face parte din categoria instrumentelor care combin tehnologia camerelor digitale cu analiza colorimetric .D.

Sistemul ShadeScan permite înregistrarea imaginilor pe memorie fle . Aparatul furnizeaz o imagine clar a caracteristicilor de suprafa i a particularit ilor cromatice ale dintelui investigat. imagine care poate fi transmis i laboratorului de tehnic dentar . iar pe ecranul monitorului se poate vizualiza harta cromatic a dintelui. Informa ia digital poate fi salvat în computer. precum i înregistrarea unor comentarii vocale.

care combin tehnologia imaginilor digitale color cu analiza colorimetric . .Sistemul Shade Vision este al doilea sistem hibrid de pe pia .

 Piesa este prev zut cu un ecran color cu cristale lichide (LCD).Este format dintr-o pies de mân care con ine sursa proprie de lumin ce este direc ionat spre dinte printr-un sistem de lentile. pe care se vizualizeaz dintele investigat i momentul optim de înregistrare a culorii (când întreaga suprafa vestibular a dintelui este luminat uniform) .

în plus pot fi vizualizate harta nuan elor. fie. Dup înregistrare. mijlocie i incizal ) exprimat în nuan e Vita. Procesul dureaz aproximativ o secund . piesa este pozi ionat în suportul aparatului al c rui software se lanseaz automat. harta satura iilor i harta luminozit ilor dintelui respectiv. imaginea dintelui peste care se suprapune analiza cromatic a celor trei zone (cervical . imaginea dintelui investigat sub forma unei fotografii. fie. iar informa ia este desc rcat printr-o conexiune USB Pe ecranul computerului apare. fie. în func ie de op iunea utilizatorului. . prin combinarea celor trei imagini filtrate rezult o analiz colorimetric exprimat în pixeli.  Înregistr rile colorimetrice se ob in cu ajutorul unor filtre care analizeaz culoarea imaginilor capturate.harta cromatic a dintelui investigat.

mul i produc tori au lansat pe pia aparate foto digitale SLR (Single Lens Reflex ± reflex mono-obiectiv) cu senzori de 6 sau 8 mega pixeli. . CAMERELE DIGITALE  Camerele digitale au ap rut la mijlocul anilor `90. ele aveau o rezolu ie maxim de 3 mega pixeli i se adresau în special fotografilor amatori. fiind utilizate în scop personal. La ora actual . care includ multe din facilit ile oferite de un aparat SLR conven ional.C.

sex. materialele din care se realizeaz i informa ii precise în leg tur cu morfologia i culoarea din ilor. modalitatea cea mai r spândit de transmitere a informa iilor între medic i laborator. . din considerente de ordin financiar. Totu i. eventual profesia dac aceasta este relevant ). la cea prin mijloace media electronice. prenume. indica ii pentru tipul de lucrare protetic . vârst .Comunicarea culorii din ilor Etapa de comunicare a parcurs drumul de la comunicarea oral i în scris. aceasta se realizeaz cu ajutorul unor formulare Aceste formulare trebuie s con in datele personale ale pacientului (nume. comunicarea scris reprezint . cel pu in în România.

a opalescen ei i a caracterizarilor. de asemenea. satura ie i luminozitate.Pentru ca tehnicianul s poat confec iona o restaurare cât mai asem n toare cu structura dentar pe care o înlocuie te. se vor specifica prezen a i intensitatea efectelor. Includerea în formulare a h r ilor cromatice manuale sau digitale reprezint deja un ajutor semnificativ pentru tehnician . datele legate de culoare vor fi comunicate în termeni de nuan .

. cu i f r martorul de culoare suprapus i fotografia alb-negru a acelora i din i (luminozitatea este mai clar eviden iat în tonuri de gri). 3. O form de comunicare mai modern i rapid o reprezint fotografia digital În cazul restaur rilor protetice. medicul trebuie s trimit laboratorului de tehnic dentar cel pu in 5 fotografii: fotografia fe ei. pentru a avea rezultate optime. a surâsului. 4. 1. 2. fotografia din ilor frontali (sau a altui grup de din i în cazul în care ace tia lipsesc).

Turnarea modelelor Instrumente. dispozitive èi aparate necesare confecì confecìion rii modelelor de gips .

Prepararea gipsului Manual Vacuum malaxor -elimin incluziunile de aer -favorizeaz ob inerea unor structuri dense cu grad de rezisen mecanic crescut -permite dozarea precis a componentelor .

Turnarea dup preparare se recomand a se realiza sub vibrarea mecanic a unei m su e vibratorii .

Pindex) fie f r Pinuri (Acc Track Model Sistem) .Realizarea modelelor cu bonturi mobilizabile Modelele se recomand a prezenta bonturi mobilizabile fie prin sisteme de pinuri metalice (Dowell.

Montarea modelelor în simulatoare Clasificarea simulatoarelor ARTICULATOARE CU VALORI FIXE -articulatoare simple (Ocluzorul) -articulatoare cu valori medii. neprogramabile ARTICULATOARE PROGRAMABILE -articulatoare par ial programabile -articulatoare total programabile .

Modelarea machetei prin picurare . fie prin tehnica r cirii gradate . fie prin tehnica picur rii.Realizarea machetei componentei metalice in tehnologia clasic macheta se modela doar din cear .

K.Instrumente de modelat 1) Spatula clasic de modelat 2) Spatule speciale de modelat 3) Spatula electric de modelat 4) Trusa de modelat P. Thomas .

Ob inerea tiparului A) Preg tirea pentru ambalare B) Ambalarea Masa de ambalat Conformatoare C) Ob inerea tiparului .

Turnarea metalului aliajele utilizate pentru ob inerea componentei mecanice a unei coroane metalo-ceramice fac parte din categoria aliajelor nobile sau nenobile: Au-Pt Au-Pd Ni-Cr Aparat de topire-turnare Centrifuga automata .

se taie tijele de turnare i se prelucreaz cu freze extradure i diamantate. fiind contraindicate atât gumele cât i pietrele ce au liant ceramic datorit posibilit ii inclav rii acestuia în suprafa a metalului .Dezambalarea i prelucrarea componentei metalice dup r cire piesa turnat se dezambaleaz .

realizarea unor micro/macroretenìii SABLATOR -Denumirea de sablator vine de la cuvântul francez ³sable´ ± nisip -Aparatul ac ioneaz prin proiectarea unui jet de nisip asupra piesei metalice acoperite cu resturi de mas de ambalat .In continuares cheletul metalic va fi sablat cu oxid de aluminiu SABLAREA Rol: cur ìarea suprafeìelor metalice.

cur are . se usuc 3 minute.preg tirea pentru ardere prin oxidoreducere (uscarea scheletului metalic.prelucrarea mecanic se face prin sablare (sablator).Preg tirea scheletului metalic pentru placare . 3 minute). 960º) Aplicarea i arderea maselor ceramice Aplicarea i arderea maselor ceramice . aplicarea grundului de baz (se amestec . oxidare (10 minute. se aplic în stare fluid . 960º în vacuum). 5 atm. 580º. lefuire. se arde ±4 minute.

 Depunerea masei ceramice trebuie s se fac intr-o înc pere curat . luminoas i cu mobilier de culoare deschis i izolat fonic. fi dotat cu: Compartimentul va - mese de lucru instrumentar pentru depunerea èi modelarea maselor ceramice cuptoare pentru arderea ceramicii . Este de preferat ca iluminarea s fie natural . Acest compartiment Este necesar trebuie s dispun de o bun protecìie împotriva prafului. întreìinerea unei cur ìenii impecabile pentru obìinerea unor rezultate de calitate.

depunerea masei ceramice se cur diferite solu ii Când se Inainte de modelul i se izoleaz cu depun straturile de ceramic între componenta metalic i modelul de ghips sau între componenta metalic i degetele tehnicianului se interpune o hârtie de filtru sau o sugativ cu rol în absorb ia lichidului .

1.Sortimentele de P se aleg cu ajutorul unei chei de culori - Prepararea .P este ambalat în flacoane de sticl care poart pe ele o serie de date (opaquer. num r ce indic culoarea . dentin . colet). smalì. Aplicarea maselor ceramice Sistem bicomponent P/L . depunerea i modelarea straturilor de ceramic reclam un instrumentar i accesorii specifice .

Pensule cu fire naturale (blan de jder roèu) sau sintetice .PREPARAREA - Godeuri de por elan (pentru amestecul P cu L) DEPUNEREA .

Depunerea pastei este urmat de CONDENSARE Cele mai utilizate metode de condensare : Metoda vibr rii Metoda aplic rii spatulei Metoda pres rii-sugativ rii (masei ceramice cu instrumentul Le Cron. cu hârtie ) Metoda aplic rii periei Aceste metode pot fi utilizate individual sau pot fi combinate .

MODELAREA Instrumente de modelat Instrumentul Mamelon cutter  instrument cu 2 capete active de dimensiuni diferite (incisivi superiori/inferiori) partea activ este zimìat ROL: Simplific designul incizal al coroanelor ceramice face posibil individualizarea nuanìelor la nivel incizal .

for a exercitat putând fi ajustat .Spot Clip pens special cu prindere punctiform ce permite aplicarea uniform a stratului de opaque. ce permite men inerea în pozi ie f r presiune. astfel c este exclus deformarea coroanei . a petelor de culoare èI glazurii Quicktool este un instrument apuc tor.

tastatur pentru selectarea/cuantificarea diferitelor programe de ardere. Cadrane indicatoare ale temperaturii i gradului de vacuum . ce func ioneaz pe principiul înc lzirii rezistive (efectul Joule) Cuptoarele dispun de: Incinte de ardere izolate termic Instala ie de comand .2. reglaj i control (întrerup tor pornit/oprit. întrerup toare de reglare a temperaturii. Arderea maselor ceramice ceramicii  - - Se realizeaz în cuptoare speciale. a timpului de ardere i a timpului pe parcursul c ruia se cupleaz pompa de vid.

oferind op iunea alegerii dintr-un num r mare de programe. recipiente pentru ardere. . de ordinul sutelor. pl cu e de control pentru diferite temperaturi. Accesorile cuptoarelor cuprind: suporturi de ardere. Cuptoarele pentru arderea ceramicii sunt aparate din ce în ce mai complexe.

Etapele tehnice de placare a componentelor metalice cu mase ceramice sinterizabile 1) Depunerea i arderea grund-ului Se aplic stratul de opac Piesa protetic se introduce în camera cuptorului de sinterizare. pe un suport refractar. (temp va fi 800º) Se regleaz temp de ardere la 960 Regimul termic se programeaz pe o durat de 6 minute .

2) Depunerea i arderea stratului de dentin i smal Peste stratul de opaquer se depune masa de dentina cu ajutorul unei spatule sau pensule Excesul de lichid se îndep rteaz cu ajutorul hârtiei de filtru Masa de dentin la nivelul muchiei incizale se modeleaz cu ajutorul instrumentului Mamelon cutter .

  Dup aplicarea stratului de dentin piesa se a az pe suportul refractar i se plaseaz în gura cuptorului 10 minute pentru uscare Dup acest timp piesa i suportul refractar se vor introduce în camera cuptorului (temp 980º. 6-7 minute) Apoi se las s se r ceasc lent pân la temp camerei 3) Depunerea stratului de glazur În final pe întreaga suprafa se aplic o mas de glazur (930º . 2-3 minute) .

cuptor multimedia cu MP3 player. semnalare automat a erorilor Programat P 700. control automat al temp. sistem de deschidere rapid Programat P 500 . programe individuale. ofer 100 de programe standard pentru toate ceramicile Ivoclar. posibilitatea de afièare pe display a imaginilor pacientului èI dinìilor .Cuptor pentru ceramic Ivoclar Programat P 300 . 300 programe standard. prgrame individuale.

Cuptor pentru ceramic     Vita Sunt complet automate èI computerizate Programe multiple Reglare automat a temperaturii Informaìii despre programe Salvarea programelor pe stik Program de funcìionare nocturn Ardere în atmosfer sau în vacuum Racire rapid Vita Inceramat .

se folosesc cuptoare speciale ce exercit o presiune de 3.Tehnica IPS Empress (ceramica presat ) Se bazeaz pe presarea de lingouri de ceramic sticloas aduse în stare plastic .5 barr la 1100º - EP 600 Ivoclar .

Tehnica ceramicii turnate (Dicor) Aparat complex de topire/turnare Genereaz temp de 1300-1400ºC Forìa de împingere fiind obìinut prin centrifugare .