You are on page 1of 28

EDU 3107 PISMP SEM 7 KAUNSELING KELOMPOK

1. ASAS KELOMPOK

1/25/2012

PENGENALAN 
 

Sejarah awal 1905 ± Joseph Hersey Pratt Kelompok formal pertama terhadap pesakit tuberculosis (TB @ batuk kering)di kering) Massachusetts General Hospital di Boston.

1/25/2012

Pengasas konsep kelompok Kurt Lewin ³it is easier to change individuals formed into a group than to change any of them seperately´ seperately´ sumbangan  1/25/2012 .

manusia hidup secara berkelompok Kerana tujuan tertentu seperti perlindungan fizikal dan keperluan psikologikal iaitu rasa dipunyai Oleh yang demikian.Asas Kelompok  Zuraidah (2004) . manusia saling memerlukan 1/25/2012 .

1988 memberikan definisi Kaunseling Kelompok sebagai: ´a deliberate effort to alter thinking. feelings and behavior of the group members´. 1/25/2012 .Weiner. 1984 dalam George dan Dustin.

1/25/2012 .Muhd Mansur dan Siti Nurdinar (1996) menyatakan aspek yang amat dipentingkan ialah mewujudkan suasana teraputik dan pengalaman perasaan yang berkesan secara bersama.

jumlahnya dan sebagainya. 1/25/2012 .binatang.DEFINISI KAMUS DEWAN Kelompok ialah himpunan beberapa orang. benda dan lain-lain kumpulan yang kecil bilangannya.

1981 dalam Zuraidah.Gibson dan Mitchell . 2004 Kaunseling kelompok mementingkan interaksi dan mempunyai fungsi dan matlamat tertentu 1/25/2012 .

2007 Memberi penerangan tentang tugas kelompok sebagai satu amalan profesional yang luas dalam memberi pertolongan atau penyempurnaan sesuatu tugas dalam setting kelompok 1/25/2012 .Association of Specialists in Group Work (ASGW).

Tugas kelompok melibatkan aplikasi teori dan proses kelompok oleh seorang profesional yang berupaya membantu pelbagai jenis individu agar mereka dapat mencapai matlamat yang sama . perhubungan individu atau penyempurnaan tugas 1/25/2012 . sama ada matlamat itu peribadi.

Perbezaan antara:  1. Kelompok Bimbingan 3 Kelompok terapi atau psikoterapi 1/25/2012 . Kelompok Kaunseling 2.

Kelompok bimbingan @ Kelompok psikoeducational diertikan sebagai aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebar maklumat melalui aktiviti kumpulan yang terancang Contoh: Orientasi pelajar baharu  LASBELA (Lawatan Sambil Belahjar) ke institusi pendidikan Memberi maklumat melanjutkan pelajaran 1/25/2012 .

Kelompok psikoterapi  1/25/2012 . Kelompok kaunseling 3.JENISJENIS-JENIS KELOMPOK 1. Kelompok bimbingan 2.

KELOMPOK BIMBINGAN Banyak dijalankan di sekolah-sekolah bagi sekolahmembantu proses membimbing pelajar Tumpuan lebih kepada penyebaran maklumat 1/25/2012 .

kerjaya dan peribadi Dengan tujuan memberi maklumat yang tepat supaya ahli dapat membuat perancangan dan keputusan yang wajar 1/25/2012 .Tujuan Kelompok Bimbingan  Boleh berbentuk pendidikan. vokasional.

Kelompok Kaunseling  Dilihat sebagai proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman dalam pengalamankelompok sebagai penggalak perkembangan ahli Kaunseling kelompok memfokuskan aktiviti kepada kaedah menolong ahli untuk mengatasi kebimbangan biasa yang dihadapi sehari-hari sehari- 1/25/2012 .

KELOMPOK KAUNSELING Dijalankan untuk merawat ahli yang mengalami masalah jiwa atau neurotik Bacaan tambahan 1/25/2012 .

Contoh: Pembentulan tingkah laku membina kemahiran membina perhubungan di antara individu Membuat keputusan Membina sikap dan nilai yang sihat  1/25/2012 .

 1/25/2012 .KELOMPOK PSIKOTERAPI Bersifat merawat dan memberi tumpuan kepada ahli yang mengalami gangguan psikologi Tujuan utama ialah membentuk semula melalui analisa mendalam ataupun melalui pelbagai kaedah rawatan.

Kelompok terapi @psikoterapi Kelompok yang menyediakan pengalamanpengalamanpengalaman yang mendalam bagi individu yang menghadapi masalah penyesuaian diri serta emosi dalam masalah-masalah masalahperkembangan diri yang µtenat¶ dan memerlukan pembinaan personaliti kembali (restructrured) Bertujuan menyembuh dan memulih 1/25/2012 .

JENIS KAUNSELING KELOMPOK Kelompok Berstruktur Kelompok Tidak Berstruktur 1/25/2012 .

Zuraidah (2004) Jenis kelompok Terbuka:  Individu yang ingin menjadi ahli kelompok adalah diterima bila-bila masa dan pertemuan kaunseling bilakelompok berterusan Ahli baru diterima masuk bila-bila masa atau bilabebas meninggalkan kelompok apabila bersedia Di sekolah ± tidak dapat diaplikasikan kerana kekangan masa dan tenaga 1/25/2012 .

Samb« Kelompok Jenis tertutup Selepas penetapan pemilihan ahli dibuat. permohonan untuk menyertai kaunseling kelompok tidak diterima Semua ahli kelompok terikat untuk menghadiri kaunseling kelompok sehingga selesai jangka masa yang ditetapkan 1/25/2012 .

atau bergoyang-goyang. 1/25/2012 .CONTOHCONTOH-CONTOH HALANGAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK Kerusi meja yang sesuai perlu disediakan seperti kerusi tidak menyakitkan pinggang.

1/25/2012 .Tiada bau yang tidak menyenangkan seperti bau dari tandas yang berdekatan.

1/25/2012 .Jarak terlalu hampir sehingga terbau akan bau badan atau mulut. contohnya bau rokok.

Jarak terlalu jauh menyebabkan susah mendengar perbualan antara satu sama lain. 1/25/2012 .

Bagaimana Pemilihan Ahli Kelompok?(Bersambung«) 1/25/2012 .