OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM BABE - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM - KOLOZSVÁR DIDAKTIKAI TOVÁBBKÉPZ INTÉZET MAROSVÁSÁRHELYI KIRENDELTSÉGE

Els fokozati tudományos- módszertani dolgozat tudományos-

AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZETI TÉNYEZ K TÉMAKÖRÉBEN SZERVEZETT FOGLALKOZÁSOK JELENT SÉGE AZ ÓVODÁSOK ÖKOLÓGIAI NEVELÉSÉBEN

SZAKIRÁNYÍTÓ: SZAKIRÁNYÍTÓ: VULKÁN ZITA I. f. tanárn I. KÉSZÍTETTE: MAGYARI ERIKA óvón 20092009- 2011

TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
Ä Az ember szívvel, lélekkel csak azt tudja óvni, védeni, amit szeret. Szeretni pedig csak azt lehet, amit ismerünk«´ ( Baba Dionum) Dionum) A környezet védelmének, meg rzésének csíráit már óvodás korban elültetjük A tevékenységformák sokféleségét alkalmazva hatékonyabb az ökológiaiökológiaiés természetvédelmi nevelés Szembesíteni a gyermekeket az egyéni és közösségi értékekkel, nézetekkel, döntésekkel a környezettel való interakció viszonyába CÉLOM: cselekvésicselekvési-, mozgási szabadság biztosítása; félénk gyermekek játékba való bekapcsolódásának el segítése; matematikai fogalmak hatékony elsajátítása; tanulás hatékonysági fokának növelése.

SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE I. KÖVETKEZTETÉSEK.MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉKJÁTÉK IV. KUTATÁS V. ÓVODÁSKOR II. JAVASLATOK IRODALMI ANYAG MELLÉKLETEK . A JÁTÉK. MATEMATIKAI NEVELÉS ÓVODÁSKORBAN III.

képzelet. ÓVODÁSKOR  o o o o o ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS MEGISMER TEVÉKENYSÉGEK: érzékelésérzékelés. érzelmi élet.I. gondolkodás PROBLÉMAMEGOLDÁS. akarat.észlelés. SZABÁLYTUDAT . emlékezet.

ÉS FELADATRENDSZERE SAJÁTOS ELVEI STRATÉGIÁK: módszerek.II. eszközök. MATEMATIKAI NEVELÉS ÓVODÁSKORBAN    KORSZER SÍTÉS KAPCSOLATRENDSZERE CÉLCÉL. SZERVEZÉS. munkaformák TERVEZÉS. TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK .

és az emberiség életét.. SAJÁTOSSÁGAI: feszültségoldó hatás örömforrás játékszabályok betartása személyiségfejleszt . szabad akaratból jön létre.´Maszler Irén (Játékpedagógia. A játék az emberi tevékenység olyan sajátos formája. 2002) TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA JÁTÉKELMÉLETEK FOGALMA: tapasztalatszerzés. A JÁTÉK . amely végigkíséri az ember egész életét.III.´életét.

hangsúlyos veletSzerepSzerep. - FELTÉTELEI: objektív. szubjektív JÁTÉKFAJTÁK: M velet.hangsúlyos Szabályhangsúlyos Szabályjátékok Számítógépes játékok .

és képességkészségfejleszt szándékkal szervezett játékos tevékenység. memória. matematikai nyelvezet kialakulása. figyelem.DIDAKTIKAI JÁTÉK: tudatos. Feldolgozása játékszabályokhoz alkalmazkodva történik. DIDAKTIKAI JÁTÉK MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉK . Feltételezi a gyermekek aktív részvételét. Matematikai jelleg didaktikai feladat fogalmazódik meg benne. Kapcsolatteremt szerepe van. akarat fejlesztése. SAJÁTOSSÁGAI: Logikus gondolkodás. oktató képesség.

 - ALKOTÓELEMEI: Cél Didaktikai feladat Játékos elemek Játékos tartalom Játékszabály Játék eredménye .

céljának közlése Játék magyarázata. bemutatása (próbajáték) Játékvezetés Játék bonyolítása Játék befejezése MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉKOK FORMÁI: Halmazalkotási Számfogalom megalapozására szolgáló Szimmetria. - MOZZANATAI: El készítés Játék címének. mértékegységek megismerésére szolgáló .

szín rovarok kerülhetnek egy csoportba. pontszerzés Játék menete: tavaszi mese bemutatása a rovarok ébredésér l.10-es számkörben 1.10Didaktikai feladat: csoportalkotás. a gyerekek feladata kiszabadítani ket. a katicákat nagyság szerint stb. Végül a kiszabadított rovarokat számuknak megfelel en növekv sorrendbe helyezik. növekv sorrend kialakítása Játékszabály: csak azonos méret .csoportosítsd a lepkéket szín. mennyiség számképpel való megfeleltetése. Feladatokat kell megoldani a kiszabadításukért: pl. . ezeket egy varázsló elrabolta. Játékos elemek: taps.Didaktikai játék ±Mulatnak a bogarak   Cél: számlálás 1. formájú. a mennyiséget számképpel is megfeleltetve.

CselekvésiCselekvési. . 4. Hozzájárul a szociális kapcsolatok alakulásához. el segíti a félénk gyermekek bekapcsolódását a játékba.IV. matematikai foglamak elsajátításához. KUTATÁS CÉLJA: Matematikai fogalmak játékos elsajátítása A gyermek játék által való állandó motiválása. Hozzájárul a gyengébb képesség gyermekek teljesítményének növeléséhez. 3. befogadó képességének növelése HIPOTÉZISEK: Ha a didaktikai játék: 1. 2.mozgási szabadságot biztosít. Hozzájárul a tanulás hatékonysági fokának növeléséhez.

szóbeli kikérdezés. Írásbeli kikérdezés ( feladatlap) Feldolgozó: min ségi elemzés. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK VIZSGÁLATI TARTALOM MÓDSZEREK: Feltáró: megfigyelés. 2.  1. 1. statisztikai módszer FÁZISAI: El teszt Kísérlet Utóteszt ( Záró teszt) . 3. 2.

kezdeti felmérés TESZTKísérleti csoport el teszt eredményei Kontroll csoport el teszt eredményei 13% 19% 31% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 13% 6% 43% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 37% 38% .EL TESZT.

FOLYAMATOS FELMÉRÉS Didaktikai játékok alkalmazása a kísérleti csoportnál Kísérleti csoport folyamatos felmérésének eredményei Kontroll csoport folyamatos felmérésének eredményei 13% 0% Nagyon jó Jó 49% Elégséges Elégtelen 6% 19% 31% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 38% 44% .KÍSÉRLETKÍSÉRLET.

UTÓTESZT Tanult témakörök anyagának felmérésefelméréseösszegez felmérés Kísérleti csoport utóteszt eredményei Kontroll csoport utóteszt eredményei 6% 44% 0% 50% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 6% 25% 25% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 44% .

A gyengébb képesség gyermekek teljesítménye növekedett. a tanulás hatékonysági fokának növeléséhez a kísérleti csoportban. együttm ködés az együttes játék révén. Társas kapcsolatok alakulásának lehet sége. legy zték gátlásaikat. felszabadultabbak voltak.KÖVETKEZTETÉSEK   A félénk gyermekek jobb együttm ködést tanúsítottak. . A didaktikai játékok pozitívan járultak hozzá a matematikai fogalmak elsajátításához.megvalósult a ségekapcsolatteremtés.

A kutatás folytatása az I. osztályos matematika tanításában. .További kutatási lehet ségek:  Összehasonlítani különböz helységeket (falu ± város) a gyermekek matematikai ismereteinek szempontjából.

Fényképek didaktikai játék közben ZÖLDSÉGPIACZÖLDSÉGPIACzöldségfélék csoportosítása .

 MIT ESZIK A ZSIRÁF?ZSIRÁF?.mennyiség számképpel való megfeleltetése .

 SZI LEVÉLSZ NYEGNYEGszín szerinti csoportosítás. számkép megfeleltetése mennyiséggel .

 HOL A HELYEM? ± csökken sorrend vastagság. nagyság szerint .

hisz az neki öröm. mert az a maradandó tudás. és ne éreztessük vele a tanulás szigorú törvényeit. . amit felfedezés útján sikerült megvalósítani. Javaslatom: hagyjuk a gyermeket játék által szabadon megnyilvánulni.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful