Mga Bahagi ng Pahayagan

Inihanda ni G. Aaron Laylo

mga bahagi ng pahayagan: balita editoryal opinyon lathalain .

culture. sports. pampalakasan. probinsiyal. rehiyonal. pambansa. panglungsod. business) editoryal at opinyon lathalain (entertainment.mga bahagi ng pahayagan balita (panlabas. reviews) .

Balita Kuwento o pagsasalaysay ng isang katatapos na pangyayari .

.Headline Ito ay ang balitang nakaimprenta nang malaki sa harap ng pahayagan upang makatawag pansin sa mga mambabasa.

Newspage .

.

ang editoryal ay hindi namumuna o nanunuligsa upang makasira kundi upang magkaroon ng pagbabago. Ito ay paglalahad ng pangunahing tayo ng publikasyon ukol sa isang mahalagang isyu. magbigay ng kahulugan. .Editoryal Ito ay mahalaga sa anumang pahayagan. Kailanman. Ang sumulat ay nagbibigay ng kuru-kuro alinsunod sa patakarang pinaiiral ng patnugutan. Naglalayon itong magpabatid. at makalibang.

.

Editorial cartoon .

.

nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan. Ang katawan ay sumusuri.) Katawan. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng awtor. c.) Pangwakas. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari na kung tatawagin ay news peg.) Panimula. Nagbibigay ito ng tala.Ang balangkas ng editoryal ay naglalaman ng tatlong bahagi: a. b. pangyayari. Maaaring maglagom o magbigay-diin sa diwang tinatalakay sa editoryal. . Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan. o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal. suliranin o kalagayan na tatalakayin. Naglalaman ang panimula ng paksa o isyu.

Opinyon Paglalahad ng sariling saloobin at paninindigan tungkol sa isang isyu .

society. tourism. Karaniwan.Lathalain (Feature Story) Ito ay sulatin o artikulo sa isang pahayagan na naglalayong tumuon sa isang natatanging isyu sa paraang hindi nagbabalita. ang iba pang bahagi ng pahayagan tulad ng lifestyle. Marahil ay pinakamalayang bahagi ng pahayagan. entertainment at culture pages ay nasa anyong lathalain. kaganapan o anumang kaiga-igayang bagay. Ito ay hindi kinakailangang laging nagsasaad ng isang katatapos na pangyayari lamang. Ito ay maaaring nagmumula sa sariling pananaw ng may-akda nito. . reviews. lugar. Ito ay maaaring patungkol sa isang personalidad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful