PENGUMPULAN AL-QURAN

Disediakan oleh: Asslina binti Ab. Aziz Nur Rabiatul Husna binti Ismail Afifa Rawida binti Ideris

SEJARAH PENGUMPULAN DAN PEMBUKUAN AL-QURAN
Zaman rasulullah Zaman sahabat Zaman tabi¶in Zaman tabi¶ tabi¶in

pengenalan 
Pengumpulan dan pembukuan Al-Quran sinonim dengan frasa arab iaitu jam ul AlQuran. Jam ul quran bermaksud mengumpul Quran. Ia memberi 2 pengertian: #menghafaz #penulisan

Zaman rasulullah Berlaku dlm byk cara: i. Pengumpulan di dlm dada (menghafaz)  Disebabkan Rasulullah adalah seorang yang umi. maka baginda berpegang teguh kpd kekuatan ingatan dgn menghafaz stp wahyu yg diturunkan kpdnya.baginda sgt istiqamah dlm penghafalan ayat al-quran sehinggakan stp mlm baginda diisi dgn bacaan ayat alquran .

Para sahabat sgt mengambil berat akan alquran dan mereka akna terus menghafaz stp kali baginda mengajarkannya. Baginda juga akan mengajarkan dan menyampaikan wahyu kpd sahabat2 baginda secara tartil dan menjelaskan rahsia ayat yg diterima itu supaya dpt difahami serta jelas maksudnya yg dikehendaki.Stp kali wahyu diturunkan. baginda akan terus menghafaz dan stp se thn se kali malaikat jibril akan bertadarus dan menyemak bacaannya. .

mereka akan mengajarnya pula kpd isteri2 dan anak2 mereka. muaz bin jabal. ibnu mas ud. saad. .Sejurus itu. Antara sahabat yg menghafaz ialah keempatempat khalifah al-rasyidin. aisyah. ummu salmah dan ramai lagi.

. pengumpulan alquran lebih bergantung kpd penghafalan alquran. pd zaman rasulullah pengumpulan al-quran hanyalah tertumpu kpd pengumpulan di dlm hati iaitu dgn cara menghafaz.  oleh itu. pada zaman ini.Kesimpulannya. Hal ini krn keadaan pada ketika itu d mana rasulullah merupakan seorang yg ummi dan umat islam majoriti adalah ummi Ditambah pula peralatan untuk menulis tidak mudah diperolehi.

. Pengumpulan Al-quran dalam tulisan ‡ Zaman Rasulullah bukan sahaja memelihara Al-Quran didalam dada bahkan baginda turut memberi penekanan dalam aspek tulisan untuk merakam wahyu-wahyu yang diturunkan. tamar. kulit binatang. ‡ Pada kebiasaanya para kittabu akan menulis wahyu tersebut diatas pelepah. Jelasnya penulisan itu ditulis dalam kadar yang diizinkan oleh Rasulullah.2. ketulan batu dan lain-lain.

Mua wiyah bin Abi Sufian.Abi bin Ka ab.Zaid bin Thabit dan lain-lain.Khalid bin Alwalid. .‡ Antara para kittabu yang dipilih oleh Rasulullah untuk menulis wahyu ialah empat orang khulafa ar ‡ Antara para kittabu yang dipilih oleh Rasulullah untuk menulis wahyu ialah empat orang khalifah dari khulafa arrasyidin.

‡ Semua ayat disusn secara tauqifi iaitu mengikut petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Rasullah. ‡ Oleh itu telah thabit riwayah yang menyatakan Baginda membaca beberapa surah di dalam solat dan ketika khutbah jumaat mengikut susunan yang telah ditetapkan. . Contohnya susunan ayat dalam surah dan perltakkan perkataan basmalah disetiap permulaan surah adalh atas petunjuk yang diberi Rasulullah.Penyusunan ayat dan surah secara tauqifi.

‡ Bagi penyusunan surah pula disusun secara tauqifi sebagaimana penyusunan ayat alQuran secara tauqifi.‡Ia menunjukkan bahawa perkara tertib atau susunan ayat-ayat dalam Al-Quran adalah mengikut petunjuk dan arahan daripada Rasulullah. ‡ Pendapat menyatakan penyusunan surah secara tauqifi merupakan pendapat yang rajih berbanding pendapat lain berdasarkan itihad para sahabat. .

‡Pada zaman rasulullah tidak dikumpul dalam satu mushaf kerana: 1. Semasa hayat Rasulullah terdapat juga beberapa ayat yang dimansukhkan dengan turunnya ayat lain yang memansukhkannya. Susunan ayat dan surah tidak mengikut sususnan penurunan. 2. 3. Al quran diturunkqn secara beransur-ansur dan beperingkat dengan erti kata lain Nabi pada ketika itu lagi menerima wahyu. .

. AlQuran dikumpul dengan cara menghafaz di dlm dada masing2.4. Para hafiz dan penulis yang terlalu ramai berada di merata tempat menyebabkan tulisan al quran berselerak Kesimpulannya. pada zaman Rasulullah.

Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah ‡ Ketika itu muncul golongan yang enggan membayar zakat. dan ada juga yang mengaku dirinya sbg nabi. maka terjadilah peperangan Yamamah pada tahun 12 hijrah . golongan murtad.Perkembangan Di Zaman Sahabat ‡ Setelah kewafatan nabi. ‡ Saidina Abu Bakar telah menghantar tentera utk memerangi mereka habis-habisan ‡ orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab (yang mengaku dirinya Nabi).

‡ Umar juga merasa bimbang kalau-kalau terjadi pula peperangan ditempat lain yang lebih dahsyat dan akan mengorbankan lebih banyak lagi para pengahafal Al-Quran. .‡ Kesan drp peperangan tersebut. sehingga Al-Quran akan hilang dan musnah begitu saja. ramai drp tentera muslimin yg kebanyakannya para hafiz telah gugur syahid di medan perang ‡ Kira-kira 70 orang sahabat yang menghafaz alquran telah gugur syahid ‡ Peristiwa yang tragis itu membuat Umar bin Khattab menjadi gundah gelisah karena kekhawatirannya terhadap gugurnya para sahabat yang hafal Al-Quran.

‡ Beliau datang menemui khalifah Abu Bakar dan mengajukan usulan supaya segera dilaksanakan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk pembukuan agar ia tetap terpelihara dan terjamin sepanjang masa. ‡ Abu Bakar merasa ragu untuk menerima cadangan ini kerana pekerjaan ini yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Saw. ‡ atas pandangan yang diberikan Umar akhirnya terbukalah hati kahlifah Abu Bakar menerima usulan yang baik itu .

‡ Lalu ia memutuskan bahwa pekerjaan itu diserahkannya kepada Zaid bin Tsabit untuk melaksanakannya. berakal cerdas dan sentiasa mengikuti pembacaan Al-Quran dari Rasululllah ‡ Zaid bin Tsabit merasa ragu dan menolak melaksanakan tugas berat itu. juru tulis wahyu yang ternama. khawatir kalaukalau terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya . mengingat kedudukannya sebagai pendamping setia Rasulullah.

di samping mengkompromikan antara hafalan dan catatannya sendiri ‡ Zaid juga mengumpul drp kepingan2 pelepah tamar dan ketulan2 batu sehingga menjumpai pengakhiran surah at-taubah yg hanya diperolehi dr simpanan Abu Khuzaimah Al-Ansari . terbukalah pintu hatinya untuk menerima tugas yang suci itu ‡ Zaid bin Tsabit memulai tugas yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para huffaz (penghafal Al-Quran) dan menelusuri catatan ayat-ayat yang ada pada para penulis lainnya.‡ Setelah diberi dorongan dan semangat oleh para sahabat besar lainnya.

. dan sepeninggal khalifah Umar mushaf Al-Quran itu disimpan di rumah salah seorang putrinya yang bernama Siti Hafsah r.‡ Dengan sangat teliti. isteri Nabi Muhammad Saw. mushaf AlQuran yang satu itu selanjutnya dipegang oleh khalifah Umar bin Khattab. akhirnya Zaid berhasil menghimpun catatan-catatan yang berserakan itu ke dalam satu naskah yang kemudian disebut dengan Mushaf Al-Quran ‡ Zaid menyerahkan mushaf itu kepada khalifah Abu Bakar ‡ Setelah ia wafat pada tahun 13 hijrah.a.

dan sebagian penduduk yang lain belajar AlQuran kepada Abu Musa al. telah mengakibatkan ketidakseragaman cara bacaan al-quran ‡ Cth: penduduk syam telah membaca al-quran mengikut bacaan Ubay bin Ka ab r.a.Asy ary r.a. penduduk Kaufah dibimbing oleh Abdullah bn Mas ud r. .a. empayar islam telah dapat diluaskan hgga mewujudkan suatu kawasan yg amat besar ‡ Oleh itu.Penggandaan Al-Quran pada masa Uthman ‡ Semasa pemerintahan khalifah Umar.

Huzaifah bin al-Yaman datang menghadap khalifah Uthman mengutarakan kebimbangannya tentang perbezaan bacaan AlQuran yang semakin menajam dan hampirhampir menimbulkan pertengkaran ‡ Lantas. saidina Uthman telah mengarah beberapa shbt untuk menyalin al-quran semula menjadi beberapa naskah dgn mewujudkan jawatankuasa penulisan al-quran .‡ akhirnya pada suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan antara pasukan Syam bersama pasukan Iraq berperang membela dakwah agama Islam di Armenia dan Adzerbeidzan.

Said bin al. mereka berjaya menyatukan bentuk bacaan umat islam dgn penulisan baru itu. Abdullah bin Zubeir. dan Abdurrahman bin Harits ‡ Mereka bekerjasama menyempurnakan bacaan Al-Quran yang tertulis dalam mushaf Abu Bakar serta menyalinnya menjadi beberapa naskah ‡ Mereka membukukan dgn menggunakan 1 huruf drp ketujuh2 huruf. ‡ Hasilnya.Ash.‡ Jawtankuasa tersebut terdiri drp Zaid bin Tsabit. .

mashaf Uthman telah dpt dijadikan rujukan tanpa perlu bergantung kpd bacaan mereka sendiri. khalifah usman telah memerintahkan semua lembaran yg telah ditulis sblm ini dibakar. ‡ Maka keaslian al-quran terjaga hingga saat ini .‡ Demikian itu. ‡ Beliau telah menyalin kpd beberapa lg dan kemudiannya telah menghantar al-quran ke seluruh negara islam spt dikirim ke Kaufah. Basyrah dan Syam ‡ Mashaf aslinya telah ditinggalkan di madinah utk simpanan khalifah Uthman ‡ Setelh penulisan mashaf selesai.

.Syarat-syarat penulisan mashaf uthmani ‡ Menulis al-Quran menurut bacaan para hafiz. ‡ Semua al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah secara mutawatir dan tidak dimansukh akan ditulis semula. ‡ Apabila berlaku perbezaan pendapat dan bacaan antara tiga orang ahli komuniti dari kaum quraish dan zaid dari kaum ansar madinah mereka mesti menulis mengikut percakapan kaum quraish kerana al-Quran diturunkan dalam hijrah quraish.

‡Qiraat ditulis dengan menggunakan titik. . ‡ Dikekalkan tujuh jenis bacaan.

antaranya: Dapat menyatukan umat islam tentang bacaan dan tulisan al-Quran dalm satu mashaf selaras dan seragam dalam segi ejaan dan bacaan.Faedah pembukuan mashaf uthmani ‡ Zaman Utsman bin Afan telah memberikan faedah kepada umat islam. . Menyatukan bacaan. Walaupun terdapat perbezaan bacaan hingga sekarang namun tidak bercanggah dengan ejaan mashaf uthmani.

Mana-mana bacaan yang tidak sesuai dengan ejaaan mashaf uthmani tidak boleh digunakan lagi. . Menyatukan susunan menurut tertib seperti yang kita dapati sekarang.

. Ketika itu bertambahnya umat islam daripada kalangan bukan arab menyebabkan ismilasai bahasa berlaku dan ini memberi kesan kepada bahasa arab asli.mereka menggunakan nasakh yang telah dihantar oleh saidina uthman yang kemudiannya tlah disalin dan perbanyakkan.Perkembangan zaman tabi in ‡ Semasa zaman bani umayyah.

. Oleh itu ia menjejaskan sebutan al-Quran dan mengubah kalimah al-Quran yang asli.‡Kebanyakkan orang bukan arab sukar membezakan ayat al-Quran dan huruf-hurufnya yang tidak mempunyai baris dan titik.

. sabdu dan lain-lain. .‡Oleh itu.  Kedua meletakkan tanda titik bagi huruf seperti. pada zaman klalifah abdul muluk bin marwan. . ia dilaksanakan oleh nasir bin asim dan yahya bin ya mar.khalifah pada zaman itu mengmbil beberapa langkah antaranya:  Pertama: melatakkan tanda-tanda baris seperti sukun. Ia telah dilaksanakan oleh aswad adawa li dan diteruskan oleh ulama yang terkemudiannya dengan membuat penambahan terhadap tanda-tanda tersebut. mad. .

Perkembangan zaman tabi tabi in ‡ Proses pernambah baikkan telah diteruskan pada zaman abbasiyah. . Ia telah membuat beberapa ubah suai terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh al aswad adaula dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan sekarang. Dilaksanakan oleh al khalil bin ahmad al basri.

Ia diulang cetak dan disebarkan di tempat lain dan digunakan sehingga kini. Selepas itu mashaf alQuran ditulis dalam tulisan thulus kemudian nasakh dan pertama kali dicetak di jerman.selepas itu tulisan khat raihan. .‡Perkembangan mashaf al-Quran maju setapak lagi dengan terhasilanya mashaf yang dibuat tanda waqaf dan ynag lainnya pada mulanya ia ditulis tangan dengan tulisan khat khufi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful