Disediakan oleh : Nurjanah Binti Supianto Nurul Amyshah Binti Mohamed Ibrahim PISMP PML 09

Psikologi Psikolinguistik Linguistik .

Ia mengandungi teori-teori dan teknikteknik menganalisis bahasa yang dirumuskan oleh ahli-ahli bahasa melalui pemerhatian mereka terhadap bahasa. . € Psikolinguistik ialah pertalian antara penguasaan bahasa yang ditinjau dari sudut psikologi yang mempengaruhinya dalam proses penguasaan sesuatu bahasa.€ Psikologi ialah kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. € Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa.

. diukur dan dinilai secara konkrit. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon). Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan.€ € (perubahan perilaku yang dapat diamati. Menurut B.Skinner : perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental.F.

€ Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin.Dalam sebuah kotak yang dinamakan ¶kotak Skinner· . ada tempat makanan yang diperbuat daripada tin. € Di luar kotak itu. € Kedengaran bunyi ¶ping· yang nyaring stiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. € . ada satu alat untuk menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. adanya makanan dalam tin itu. Hal ini bermakna.

. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. € Setelah beberapa kali.€ Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. maka makanan akan jatuh ke dalam tin. € Pada masa tikus itu lapar. maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin. ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu.

. Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan. iaitu biji makanan.€ € € € Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat ¶operon· atau ¶instrumental· dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan.

. Jelasnya. ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal.€ € € € € Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. para pelajar diberi kebebasan yang tertentu. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. Di samping itu.

kelenturan. reflek. menggunakan komputer. spontaneous. . bersukan. daya tahan dan sebagainya. menari.€ sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. berenang. € Teori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. mengetik. contohnya: percakapan bahasa asing.

komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ). Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid.€ Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. .

(setiap diri manusia adalah unik.hati nurani. serta realisasi diri. pemahaman diri. memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. € Kelebihan teori .bersifat pembentukan keperibadian.) tujuannya untuk memanusiakan manusia iaitu mencapai aktualisasi diri.perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. .

Keperluan Fisiologi bersifat homeostatis (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fizikal) Makan. batas. kestabilan. kebebasan dari takut dan cemas. peraturan. Menghargai diri sendiri 2. Minum. Dihargai oleh orang lain Belongingness and love needs Keinginan untuk dimiliki dan dicintai mencintai Keperluan Keselamatan keamanan.Aktualisasi Diri Harga Diri 1. . proteksi.

€ Apakah yang anda faham tentang psikolinguistik? kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme? € Nyatakan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful