Facultatea de Chimie Aplicat Aplicat

Universitatea POLITEHNICA Bucure ti

i tiin a Materialelor

NANOTUBURI DE CARBON

Prof.coordonator: Sorina Girea

Masterand: Masterand: Varga Ionut Daniel

Nanotuburi de carbon . densitate joas i un raport dimensional m rit . f cându-l un cânducandidat sigur i eficace la fabricarea de nanocompozite polimerice. mecanice i termice. Primul polimer nanocompozit având ca material de umplere nanotuburi de carbon a fost descoperit în 1994.1. Nanocompozite polimer-Nanotuburi de polimercarbon ‡ Nanomaterialele pe baz de carbon sunt ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ definite ca acele materiale în care ³nanocomponentul´ este carbonul . poate forma în afar de grafit o afar varietate de alte structuri (mai cunoscut este structura materialului C60.I.fulerena) . În 1991 cercet torul japonez Iijima a observat pentru prima dat structura tubular a carbonului . CNTCNT-ul este caracterizat de flexibilitate. Combin excelent propriet ile electrice. Carbonul. 1994. Fig.

[6] într2) Nanotuburi multistrat (MWNT). ce dintrpare învelit într-un tub cilindric. (fig. Nanotuburi cu structur multistrat (MWNT) .2.3.2). [6] Fig. Nanotuburi cu structur unistrat (SWNT) Fig. (fig.Clasificarea nanotuburilor: 1) Nanotuburi unistrat (SWNT). alc tuite dintr-o singura foaie de grafit. (Khare and Bose 2005). cuprind o serie de nanotuburi care sunt concentrice precum inelele unui trunchi de copac.3).

1) Nanotuburile unistrat prezint trei structuri diferite: ‡ zigzag. scaun. Cele trei structuri ale nanotuburilor unistrat . chiral Fig.4.

anodul (confec ionat din carbon) vaporizeaz i precipit pe catod. iar SWNTs cu catalizator de Fe. NiNi-Y.depunerea chimic în faz de vapori (CVD). 1.catalitic . Sinteza prin desc rcare în arc electric Se creeaz o plasm de desc rcare între anod i catod. condi iile de arc.II. altele CNTs.îndep rtarea cu laser . MWNTs se ob in f r catalizator. . Metode de sintez ale nanotuburilor de carbon 1. 2. În proces se pot ob ine de asemenea i alte forme de carbon.desc rcarea în arc electric . Variabilele includ: presiunea gazului în reactor. ca CNTs. 3.

carbonul este transportat la marginile particulei.depunerea chimic în faz de vapori (CVD) Depunerea catalitic în faz de vapori a fost prima dat raportat în 1959 [12]. nu s-au putut ob ine nanotuburi de scarbon pe aceast cale. unde formeaz nanotuburile. fier sau combinate. cobalt. metan etc. în timp ce un gaz inert este introdus în camer . gazul ce con ine carbon este suport de suprafa a particulelor de catalizator i. hidrogen etc . nanotuburile se depun pe suprafe ele reci ale reactorului. În timpul CVD.un gaz ce con ine carbon. dar pân în 1993 [13]. deoarece carbonul vaporizat condenseaz . se preg te te un strat de particule metalice catalitice. . Nanotuburile se dezvolt în locurile metalului catalitic.un gaz de proces. nanotuburile. etanol. cum ar fi: amoniac. cel mai obi nuit de nichel.2. etilena. Pentru a ini ia dezvoltarea nanotuburilor. azot. 3) Sinteza catalitic . cum ar fi: acetilena. Dintre toate metodele de sintez . Sinteza prin îndep rtarea cu laser În aceast metod o und laser vaporizeaz grafitul într-un reactor întrla temperatur ridicat . CVD indic o speran pentru depunerea la scar industrial în termeni de raport pre /unitate. se introduc în reactor dou gaze: .

Distribu ia nanotuburilor de carbon în r (imagine SEM) in .Schadler et al (1998) a relatat despre dispersia a 5% masice MWNT-urilor MWNTîntrîntr-o r in epoxi prin tratare cu ultrasunete.5). Fig.5. ele nu r mân bine distribuite (fig. Cu toate ca MWNT-urile MWNTau fost bine separate.

rezisten a axial excep ional de mare 2) Propriet i electrice: .III.c ldur specific mare (se pot folosi ca aditivi în adezivi i conducte înc lzite) a) Propriet ile mecanice ale CNT-urilor au fost mult studiate. valorile teoretice sunt cuprinse în intevalul 2800-6000 W/mK 2800W/mK .conductori unidimensionali 3) Propriet i termice: . Datorit ariei mari a suprafe ei. [17CNTCNT-urile constituie medii interesante pentru stocarea energiei electrice.conductivitate termic mare. Propriet ile nanotuburilor de carbon 1) Propriet i mecanice: . . densitate joas . raportul dimensional m rit i propriet ile mecanice excelente fac CNTCNT-urile atractive pentru armarea polimerilor. b) Conductivitatea electric -posibilitatea utiliz rii CNT-urilor drept CNTumpluturi conductoare în compozitele polimerice a fost deja raportat în literatura de specialitate [17-20]. cât i prin mijloace [15computa ionale [17]. Structura asem n toare fibrelor. atât prin CNTutilizarea de tehnici experimentale [15-16].

Varia ia vâscozit ii compozitului MWNT/PP func ie de con inutul de nanotuburi de carbon Fig.6.7. Rezistivitatea volumic electric a compozitelor MWNT/PP func ie de con inutul nanotubului .Fig.

Imagine SEM a spumelor super-compresibile .IV. Nanotuburi de carbon: fiecare bilu este un atom de carbon legat covalent cu vecinii s i Fig. Aplica ii ale nanotuburilor de carbon Fig.9.8.

Nanotuburi de carbon folosite pentru ob inerea vestei antiglon Fig. Formarea diodei prin unirea a doua nanotuburi de carbon .11.Fig.10.

Structura nanotuburilor de carbon .12. Nanotuburi de carbon Fig.Fig.13.

2) Nanoparticulele. Concluzii 1) Nanotuburile unistrat sunt înc foarte scumpe (costisitoare producerea lor) i. sunt particule potrivite pentru a modifica propriet ile de material ale polimerilor. nanotuburile sunt folosite în numeroase domenii. deoarece folosirea acestora produce acelea i efecte ca i în cazul utiliz rii azbestului. 5) În urma evalu rii toxicit ii nanotuburilor de carbon. urm rindu-se în rinducontinuare l rgirea sferei de aplica ii a acestora. 4) Datorit propriet ilor excelente pe care le prezint . nanotuburile de carbon. Dac nu se vor descoperi c i de sintez mai ieftine. aceast tehnologie va fi imposibil de aplicat. cercet torii sugereaz luarea unor serioase m suri de precau ie. la scar comercial [9]. în general i. . 3) S-a constatat c rezisten a la compresiune a CNT-urilor cu SCNTpere i sub iri i gro i este cu dou ordine de m rire mai mare decât rezisten a la compresiune a oric rui alt material cunoscut (Laurie et al 1998). dezvoltarea unor tehnici de sintez posibile este vital pentru viitorul nanotehnologiei carbonului.V. în particular.

M. Endo. " (PDF). "Large-scale synthesis of carbon nanotubes". No. 30. P. M. Nature 354: 56±58 . (1992). M. (October 26. Growth (March 1976). . Nature 358: 220±222 . p. Nagano. Sumio (1991). S.BIBLIOGRAFIE 1) Monthioux. Carbon 44 . Sci. 2002). 7) Iijima. . pp.. Vladimir L. (1952). Carbon Fibers and Carbon Nanotubes (Interview. Ajayan.. . 2) . Vol. 26: 88±95 . 8) Ebbesen. 32. 3. Mater. 1982. (2006). . Filamentous growth of carbon through benzene decomposition. "Helical microtubules of graphitic carbon". and T. Japan) . Indian Academy of Sciences . 6) Bull. Cryst. 379-386. 4) Endo. J. Metals. August 2007. p. 4. " .12-17 [in Russian] . . Marc. Morinobu. 5) Izvestiya Akademii Nauk SSSR. W. Koyama. A.. 335±349 . Kuznetsov.. 3) Oberlin. T. . "Who should be given the credit for the discovery of carbon nanotubes?". Dresselhaus.

Moztarzadeh. 14) Eftekhari. 15) P. Apll. "Carbon Formation from Carbon Monoxide-Hydrogen Mixtures over Iron Catalysts. nanotubeAdv. Philip G. SingleSinglewalled carbon nanotube-polymer composites: strenght and weakness. Mechanical properties of carbon nanotubes. Schadler. Ting (1995). "Catalytic growth of single-walled nanotubes by laser vaporization". (1993). Rubio. 69. C. 12. A. Salvetat. Chem. Benoit. Phaedon Avouris (December 2000). Chem.. Kulik. Phys. A. J. 6) J. Ting (1995). Parvaneh. Phys.. Fathollah (2006). W. 12) Walker Jr. and 69 . "High-yield synthesis of carbon nanotubes using a water"Highwatersoluble catalyst support in catalytic chemical vapor deposition". 13) José-Yacamán. Lett.J. "Catalytic growth of carbon microtubules with fullerene structure".Giannaris. 1999 . Carbon 44: 1343.M. 750. J. Jafarkhani. Forro. Ajayan.H. M. 62: 657.P. P. 10) Guo. 63: 133 . 99: 10694±10697. Thompson. Appl. L. N.S. 11) Guo. 2000 . 243: 49±54. A. L. Scientific American: 67. (1959). Zuppiroli. J. Phys. "Self-Assembly of Tubular Fullerenes".9) Collins. Mater. Chem. Bonard. Phys. Phys. I. 255.M. deposition". L. A. L. . Properties of Carbon Formed". Lett.. 68.