Perbezaan Antara Sirah dan Sejarah

Disediakan oleh : Muhammad Asyraf Bin Zamri Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Definisi Keaslian Perbezaan Sirah dan Sejarah Skop perbahasan Sumber .

a.Definisi Sirah Mengkaji peribadi Nabi Muhammad s. . mengkaji kekurangan dan kebaikan yang terdapat dalamnya. asas-asas dan hukum Islam Sejarah Pengajian yang mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah .w dalam bentuk realiti hidup baginda setelah memahami dasar .

a. salasilah keluarga.Sirah Skop Kajian Hanya berkisarkan kepada Nabi Muhammad s. negara . Pembukaan Kota Mekah.w sahaja Cth : Kelahiran Nabi . Hijrah Nabi . peperangan . Kewafatan Nabi Sejarah Berkisarkan kepada segala peristiwa yang dianggap penting dan memberi manfaat kepada manusia Cth : Tamadun . artifak . budaya . Dakwah Nabi . tradisi . tokoh tokoh .

.

Keaslian Sirah ‡ Tiada keraguan dan sahih Setiap sirah yang disampaikan mempunyai sanad dan dilakukan kajian yang mendalam terhadap sanad dan matan sirah tersebut Sejarah ‡ Wujud keraguan dan percanggahan. . ilmu dan pengkaji. Ia bergantung kepada teknologi . Kesahihan sejarah boleh berubah mengikut kajian yang dilakukan.

Sekian . Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful