Perbezaan Antara Sirah dan Sejarah

Disediakan oleh : Muhammad Asyraf Bin Zamri Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Definisi Keaslian Perbezaan Sirah dan Sejarah Skop perbahasan Sumber .

asas-asas dan hukum Islam Sejarah Pengajian yang mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah .a.w dalam bentuk realiti hidup baginda setelah memahami dasar .Definisi Sirah Mengkaji peribadi Nabi Muhammad s. . mengkaji kekurangan dan kebaikan yang terdapat dalamnya.

Kewafatan Nabi Sejarah Berkisarkan kepada segala peristiwa yang dianggap penting dan memberi manfaat kepada manusia Cth : Tamadun . Hijrah Nabi .w sahaja Cth : Kelahiran Nabi . peperangan . artifak . Dakwah Nabi . tradisi . budaya . negara . salasilah keluarga. Pembukaan Kota Mekah. tokoh tokoh .a.Sirah Skop Kajian Hanya berkisarkan kepada Nabi Muhammad s.

.

Ia bergantung kepada teknologi .Keaslian Sirah ‡ Tiada keraguan dan sahih Setiap sirah yang disampaikan mempunyai sanad dan dilakukan kajian yang mendalam terhadap sanad dan matan sirah tersebut Sejarah ‡ Wujud keraguan dan percanggahan. ilmu dan pengkaji. Kesahihan sejarah boleh berubah mengikut kajian yang dilakukan. .

Sekian . Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful