You are on page 1of 9

Faktor-faktor Penghijrahan Nenek Moyang

Lily Lee Sie Ping Lau Siew Mei Su Ing Chui

Faktor Tarikan (Luaran) ‡ Kekayaan Ekonomi Tanah Melayu ‡ Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing ‡ Kestabilan Politik .

Kekayaan Ekonomi Tanah Melayu ‡ Perkembangan dan kemajuan ekonomi yang pesat kesan daripada Revolusi Perindustrian ‡ Peluang ekonomi & Keperluan tenaga buruh menjayakan perusahaan bijih timah di samping peluang-peluang perniagaan yang banyak di kawasan bandar terutamanya. ‡ Peluang untuk mengerjakan pertanian di bawah sistem Kangcu (Johor) menggalakkan lagi kedatangan orang-orang Cina. .

Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing ‡ Proses penghijrahan kaum Cina dilakukan melalui beberapa sistem. . antaranya ialah melalui Sistem Tiket Kredit yang diusahakan oleh kelompok Cina yang lebih dikenali sebagai kongsi gelap. ‡ Sistem Kangcu turut diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim di Johor untuk menggalakkan orang Cina berpindah dan menetap kekal di Johor.

Kestabilan Politik ‡ Kestabilan politik adalah hasil daripada dasar pemerintahan British yang liberal menjadi salah satu faktor penarik. ‡ Mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan menarik minat orang Cina untuk datang ke Tanah Melayu. . ‡ British menyediakan pelbagai kemudahan seperti subsidi tambang dan sebagainya memandangkan keperluan tenaga buruh yang murah dan banyak.

Faktor Tolakan ( Dalaman) ‡ Kejadian bencana di negara asal ‡ Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran ‡ Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan .

‡ Pertanian yang menjadi nadi ekonomi China ketika itu tidak dapat dijalankan akibat bencana alam ‡ Berlaku kebuluran yang teruk akibat bekalan makanan yang tidak mencukupi. . banjir dan sebagainya menyebabkan penderitaan yang amat teruk ke atas penduduknya.Kejadian bencana di negara asal ‡ Bencana alam yang berlaku di China seperti kemarau.

ramai orang Cina terpaksa melarikan diri daripada menjadi mangsa kekejaman Kerajaan Manchu. . Kekacauan. ‡ Kerajaan bertindak lebih tegas dan kejam untuk memadamkan perasaan tidak puas hati rakyat dan pemberontakan.Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran ‡ Keadaan huru-hara di bawah pemerintahan Manchu. ‡ Oleh itu. ‡ Orang-orang Cina yang tidak puas hati sering melancarkan pemberontakan untuk menggulingkan Kerajaan Manchu. pembunuhan dan kekejaman sering terjadi dan tidak terkawal.

. ‡ Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pembukaan tanah pertanian turut menyebabkan hasil pertanian tidak mencukupi.Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan ‡ Pertambahan mahupun lebihan penduduk yang tidak terkawal telah menyebabkan permintaan untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja sama ada dalam bidang profesional ataupun tidak melebihi kuantiti penawaran pekerjaan oleh kerajaan China.