You are on page 1of 12

UiTM PULAU PINANG

GENETICALLY MODIFICATION FOOD DALAM PANDANGAN SYARAK
Disediakan Oleh: 1-MUHAMMAD FALIQ AFFAN BIN NURUL ANUAR 2-MUHAMMAD NURLIYA HAFIZ BIN MUNER 3-abd basir bin ilyas

strawberi ( boleh tumbuh pada iklim berbeza) dan sebagai nya Allah s.µ (Al-Maidah: 88) . Teknik pengubahsuaian makanan ini juga dapt menambahkan khasiat sesuatu makanan tersebut Contohnya : kelapa sawit ( mendapat buah yang lebih banyak ). dan bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya.t berfirman yang bermaksud.PENGENALAN ´ ´ ´ ´ Genetically Modification Food atau nama singkatannya (GMF) bermaksud Pengasingan gen daripada satu organisma dan memindahkannya kepada organisma lain dan menghasilkan makanan ubahsuai genetik (GMF) yang menyebabkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian atau makanan tersebut dapat ditingkatkan. ´ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik daripada apa yang Allah telah rezekikan kepadamu.w.

Firman Allah s. ‡ ‡ ‡ ‡ . dan penyakit juga dapat dikawal dengan lebih mudah. dan jangan kamu mengikuti jejak syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang-terangan bagi kamu. Dan menambahkan kualiti makan tersebut. mampu menghasilkan ciri.murah serta meningkatkan pengeluaran tanaman.µ (surah al-Baqarah ayat: 168).t yang bermaksud.KEBAIKAN PENGUBAHSUAIAN MAKANAN GENETIK(GMF) ‡ Tanaman juga dapat tumbuh di daerah-daerah di mana ia tidak boleh ditanam di masa lalu kerana iklim yang berbeza Kaedah ini dapat menjadikan makanan tersebut boleh bertahan lebih lama tanpa merosakkanya dan dapat juga menambah kualiti makanan tersebut Dapat mengurangkan peratusan kebeluran yang dihadapi.w. ´Hai manusia! Makanlah dari apaapa yang ada di bumi ini yang halal dan baik.ciri terbaik seperti tahan lama.

-berupaya mengakibatkan kemusnahan alam sekitar. kemungkinan tanaman yang melalui proses GMF dan (kejuruteraan genetik) GE bagi melindungi daripada virus akan mengakibatkan virus tersebut bermutasi kepada suatu bentuk baru lebih berbahaya dan berupaya menyerang spesis tumbuhan dan hidupan lain. yang dirujuk sebagai Bapa Biologi Molekul.µ Beliau mengibaratkan pengubahsuaian ini sebagai ancaman yang paling besar berbanding teknologi nuklear. makanan GMF ini masih terdapat kekurangan yang mampu membawa padah kepada manusia dan alam. -kaedah GMF ini akan berupaya mengubah alam semulajadi dengan menukar lumrah alam apabila binatang ternakan ditukar daripada kelompok herbivor kepada karnivor ´ ´ ´ ´ .KESAN UBAHSUAI MAKAN GENETIK(GMF ´ -Menerusi kajian para saintis. pernah menyatakan bahawa pengubahsuaian genetik di dalam makanan ibarat ´Suatu eksperimen yang paling besar dan berbahaya di dalam sejarah manusia. -Edwin Chargoff.

Muhammad Uthman El-Muhammady menerusi tulisannya bertajuk ´Perspektif Islam Terhadap Sempadan Bioteknologiµ telah menggariskan beberapa yang mana antara perkara yang turut ditekankan ialah keperluan kepada pengguna bioteknologi secara bertanggungjawab sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi.PANDANGAN UBAHSUAI MAKANAN GENETIK(GMF) YG DIHARUSKAN SYARAK ´ Selagi mana punca atau sumber yang menghasilkan sesuatu makanan itu halal. GMF ini perlu dilandaskan dengan beberapa perkara di mana Islam menekankan soal halal dan haram sesuatu jenis makanan adalah secara jelas dan turut menekankan soal "tayyib" iaitu kebaikan makanan yang dimakan. ´ ´ Islam menganjurkan proses GMF ini bagi mencapai kemaslahatan sejagat. ´ ´ . ia adalah selamat untuk dimakan. keperluan kepada pengguna bioteknologi secara bertanggungjawab sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Tabarani. perkara halal dan keselamatan sesuatu makanan menjadi keutamaan masyarakat kita pada hari ini. "Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram. maka api neraka lebih layak baginya". Oleh kerana itu.´ Bertepatan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam at. .

tetapi jika ia diketahui mempunyai kesan sampingan. Makanan ini akan memudaratkan kesihatan tubuh badan manusia. sekalipun makanan tersebut adalah daripada sumber gen haiwan yang halal dimakan dalam Islam. maka ia perlu dielakkan. . jika sesuatu makanan yang halal pada mulanya akan tetapi telah bercampur dengan najis seperti lemak khinzir ataupun binatang yang telah diharamkan oleh Allah dan disebut didalam al-Quran dan najis maka ia secara tidak langsung menjadi haram disisi syarak. mengundang kemudaratan kepada kesihatan manusia.PANDANGAN UBAHSUAI MAKANAN GENETIK (GMF) YANG MELANGGAR HUKUM SYARAK ´ ´ Dalam konsep GMF.

´ Cecair dan benda yang dikeluarkan dari lubang manusia atau binatang ´ Khamar (seperti minuman beralkohol dan minuman keras) dan makanan atau minuman yang mengandungi atau dicampur dengan Khamar. ´ Makanan halal yang masuk ke dalam kenalan langsung dengan hal-hal yang bukan-halal. ´ Halal makanan yang tercemar dengan hal-hal yang bukanhalal. .Najis mengikut undang-undang syari'ah adalah seperti berikut: ´ Anjing dan babi dan keturunan mereka.

atau dihasilkan oleh peranti atau peralatan tercemar oleh najis selamat dan tidak berbahaya bahan-bahan mentah tidak mengandungi turunan dari manusia selama persiapan. pengemasan. serta haiwan yang dibolehkan dalam Islam tetapi tidak disembelih mengikut Undang-undang Islam.PRINSIP-PRINSIP HALAL DAN HARAM DALAM GMF SEPERTI YG DIPANDUKAN OLEH AL-QURAN DAN HADITH ´ ´ ´ ´ ´ tidak mengandungi bahagian atau produk yang berasal dari haiwan yang dilarang dalam Islam. pemprosesan. simpanan dan pengangkutan produk Halal dipisahkan dari produk lain yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan diatas . tidak mengandungi komponen najis.

CONTOH-CONTOH PENGUBAHSUAIAN MAKANAN GENETIK(GMF) ´ Serbuk santan ´ Sosej dan burger ´ Kelapa sawit .

.

Setelah dikaji. antara kebaikan yang dapat diperolehi melalu GMF ini adalah untuk membantu manusia sejagat yang serba kekurangan untuk mndapatkan bekalan makanan dan nutrisi yang secukupnya. kita tetapi tidak boleh memakannya.KESIMPULAN ´ Genetic modification food (GMF) ini mempunyai banyak kebaikan tetapi tidak kurang pula keburukanya. GMF ini juga mempunyai keburukannya seperti proses bioteknologi ini boleh merosakkan alam sekitar dan ada kalanya bahan yg digunakan untuk dicampurkan kedalam makanan memudaratkan kesihatan manusia. Jika makanan itu telah dicampur dengan bahan yang haram kita diharamkan untuk memakan makanan tersebut dan walaupun sesuatu makanan itu halal untuk dimakan tetapi dicampur dengan bahan yang memudatarkan kesihatan. Terdapat percanggahan pandangan dalam syariat islam tentang isu ini. Jika sesuatu makanan yang dicampur dengan genetic yang halal dan bersih serta dijamin keselamatannya kita tidak dilarang oleh syarak untuk memakannya dan hukumnya adalah halal disisi islam ´ ´ ´ Umat Islam perlu peka dalam hal ini dan perlu berani dalam meneroka bidang ilmu yang semakin berkembang kini terutamanya bioteknologi agar kita mampu bersedia menghadapi cabaran .