You are on page 1of 10

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA TEORI MENTALIS/INNATIS Oleh:FADHILAH BINTI MUSTAFAH ZURIDAH BINTI SUPRI

1

TEORI MENTALIS/ INNATIS y Teori ini dikemukakan oleh Noam Chomsky (1959) yang mengatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. Bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf. y Menurutnya. kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat universal. 2 . y Teori ini menganggap bahawa bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan istimewa manusia secara semula jadi.

y Otak manusia telah diperlengkapkan dengan struktur bahasa sejagat yang dikenali sebagai LAD ( LanguageAcquisition Device).y Melalui alat ini kanak-kanak berpotensi secara semulajadi untuk mempelajari bahasa apa sahaja. 3 . Chomsky mendasarkan teorinya kepada satu hipotesis. y Hipotesis Nurani ( The Innateness Hypothesis) yang mengatakan bahawa otak manusia telah dipersiapkan secara semulajadi (genetik) untuk berbahasa.

. ‡ Proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. ‡ Proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan (anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang hampir sama) ‡ Proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau emosi kanak-kanak ‡ Tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. 4 . Chomsky memberikan empat kenyataan iaitu.Bagi menguatkan teorinya tentang LAD.

.Berkaitan dengan keupayaan sejadi (innate) kanak-kanak dalam mempelajari bahasa ibundanya. 5 .Chomsky memberikan tiga hujah berikut: ‡ Wujudnya unsur-unsur kesejagatan dalam sesuatu bahasa iaitu kesejagatan formal yang terdiri daripada ciri-ciri tatabahasa dan kesejagatan substantif yang berupa kategori-kategori tatabahasa ‡ Bentuk-bentuk ujaran yang didengari kanak-kanak tidak akan diperolehinya tanpa keupayaan semulajadi ‡ Kanak-kanak boleh menguasai bahasa ibundanya dalam tempoh 4 hingga 5 tahun dan tanpa keupayaan sejadi bahasa itu tidak akan dikuasai.

Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat.Kelebihan Teori Pembelajaran Mentalis ‡ Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. ‡ Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri. 6 . ‡ Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan.kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.

Kelemahan Teori Pembelajaran Mentalis y Teori ini mementingkan kemahiran tulisan. y Manakala kemahiran lisan pula kurang diberikan perhatian. tetapi lemah dalam lisan (mendengar dan bertutur). . yang kemudiannya diikuti dengan kemahiran bacaan. y Ini akan menyebabkan sesetengah murid hanya mahir menggunakan bahasa dalam tulisan dan bacaan.

‡ Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa .Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ‡ Melakukan perancangan dengan membuat pemeringkatan kemahiran secara berperingkat-peringkat sesuai dengan kemahiran dan penguasaan mereka. ‡ Guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis pertuturan yang mereka dengar. murid-murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan diajar nanti.

9 . kemudian dua lagi pada pembelajaran akan datang dan begitulah seterusnya sehingga semua murid berjaya mencapai kriteria tersebut. dalam pelaksanaan pengajaran ini. ‡ Sebagai contoh. dan seterusnya kemahiran itu dipertingkatkan kesukarannya sehinggalah murid berkenaan dapat membaca sebuah ayat yang lengkap. guru menetapkan 10 kriteria yang perlu dikuasai oleh murid sebagai bukti mereka telah menguasai kemahiran membaca yang telah ditetapkan. guru mungkin menetapkan dua kriteria yang perlu dicapai. ‡ Pada pembelajaran pertama.‡ Kemahiran membaca akan dimulakan dengan kemahiran paling asas iaitu mengenal suku kata.

y Tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses pembelajaran. kajian-kajian bahasa biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. y Latihan-latihan tulisan yang diberi termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran kebahasa ibunda atau sebaliknya 10 .