KUASA, PENGARUH DAN AUTORITI

DISEDIAKAN OLEH : AHMAD AMSYAR BIN ABDULLAH NURUL AIDA BINTI IBRAHIM

KUASA

Pengaruh, hak mutlak seseorang berhubungan dengan kuasa pemerintahan.

Sesuatu yang mempengaruhi tingkah laku orang lain.

Satu kebolehan memaksa orang lain berbuat sesuatu mengikut naluri seseorang walaupun mereka enggan.

Kebolehan menyatakan sesuatu dan memaksa untuk berbuat sesuatu kerana takutkan kuasa.

KUASA

Mencapai matlamat

Lambang kemegahan dan kekuatan

KEPENTINGAN KUASA

Mendapatkan sokongan

Mendapatkan kepercayaan dan keyakinan

JENIS-JENIS KUASA
Kuasa mutlak yang diberi kepada seseorang atas penyerahan kuasa, lantikan atau pilihan majoriti.

KUASA SAH

KUASA PAKSAAN

Diberi secara paksaan kepada seseorang. Contohnya: pengacara majlis (bidan terjun) bagi sesuatu majlis. Diberi kepada seseorang yang mempunyai pengalaman dalam sesuatu bidang, sebagai sumber rujukan. Contoh : kaunselor, ustaz.

KUASA RUJUKAN

KUASA MAKLUMAT

KUASA GANJARAN

Diberikan kepada seseorang yang mempunyai informasi dalam bidang tertentu.

Menggunakan pengaruh material untuk mendapakan kuasa.

Contoh : Juruteknik

Berunsur negatif.

KUASA KEPAKARAN

Seseorang yang berkemahiran dalam sesuatu hal dari segi praktikal. Contoh : doktor pakar

KUASA HUBUNGAN

Dimiliki oleh seseorang yang mempunyai ramai kenalan/networking. Biasanya dimiliki oleh pegawai perhubungan awam.

Pembahagian kuasa
KUASA POLITIK KUASA KETENTERAAN

- Penggerak utama KUASA EKONOMI dalam - Kekuatan - Kuasa sumber masyarakat. kekayaan. menjadi ukuran. - Tidak boleh - Dipengaruhi oleh - 2 jenis : digugat. perjuangan tanpa harta dan - Terletak kepada kedudukan kekerasan, kedudukan dan perjuangan seseorang. pangkat dengan kekerasan. seseorang.

1. Personaliti - Karismatik : mendorong pengikut tanpa menggunakan paksaan. - Contoh : Sukarno, Mahatma Ghandi 2. Kekayaan dan harta - Orang yang mempunyai harta dianggap mempunyai kuasa kerana pengikut mengharapkan ganjaran. 3. Organisasi - Unsur paling berpengaruh. - Pemimpin dapat menjamin pengaruh dan kuasa dengan mengadakan pertubuhan yang memperjuangkan kehendaknya.

PIRAMID KASTA
Terdapat jurang perbezaan yang jelas antara kasta tinggi dengan kasta rendah.

STRUKTUR KUASA
Monarki Bangsawan Kelas pentadbiran, pemimpin agama Pekerja mahir, orang gaji Petani, hamba tebusan Hamba abdi

PIRAMID OLIGARKI

Terdapat pemisah, berpeluang untuk naik kedudukan yang lebih tinggi, diterajui oleh pihak perindustrian dan kewangan.
Monarki Bangsawan Tentera, pegawai awam Pengurus harta, dll Orang gaji pangkat rendah Pekerja mahir, peniaga Petani Hamba

PIRAMID DEMOKRATIK

Sentiasa berubah, boleh menerajui pangkat tinggi dari bawah, kuasa tidak terhad pada golongan tinggi sahaja.
Pemimpin politik/ parti, pengusahawan ekonomi, ketua organisasi Eksekutif pangkat rendah, kumpulan profesional Juruteknik, petani, pekerja mahir Buruh gred rendah / buruh petani

‡ Hemphill : penggunaan kuasa oleh individu ataupun kumpulan mempengaruhi tingkah laku individu ataupun kumpulan lain. ‡ Ramaiah (1999) : respon tingkah laku pada penggunaan kuasa. kuasa. ‡ Apabila seseorang mampu untuk mengubah tingkah laku orang lain dan boleh membuatkan orang lain menyukainya dan meyokongnya. meyokongnya.

Pengaruh yang rasional Pengaruh yang cekap Pengaruh perangsang Pengaruh yang berupa kuasa

Menggunakan pemikiran yang waras, fakta dan musabab yang logik tanpa dipengaruhi oleh unsur lain Menggunakan kemahiran keperluan yang cekap dalam semua bidang untuk mempengaruhi orang lain.

Mempengaruhi seseorang dengan memberi inspirasi dan nilai-nilai

Mempengaruhi orang ramai dengan menggunakan kuasa.

Perlaksanaan kuasa yang sah

Kuasa yang dipertanggungjawabkan kepada sesuatu jawatan atas penerimaan syarat asas yang telah ditetapkan untuk operasi sistem politik

Autoriti merupakan satu kebolehan seseorang untuk menyuruh kita melakukan sesuatu. Mereka berfikir sebagai individu atau kumpulan, harus mempunyai hak menyuruh orang lain melakukan sesuatu

AUTORITI TRADISIONAL

Autoriti yang berdasarkan kepada adat-adat dan amalan tradisi yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya secara turun-temurun.

CONTOH : ‡sistem monarki di Saudi Arabia dan Brunei ‡Sistem beraja di Malaysia

Keadaan merujuk kepada kesetiaan kepada individu yang menjadi ketua melalui sifat peribadi atau kualiti tertentunya.

CONTOH : ‡Ayatollah Khomeini. ‡Tun Dr. Mahathir Mohamed

Berdasarkan kepada penerimaan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, oleh masyarakat

CONTOH : ‡Sistem birokrasi pemerintahan moden

RUJUKAN
‡ K Ramanathan. (2003). Asas Sains Politik. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti ‡ Ishak Mad Shah. (2003). Kepimpinan dan Hubungan Interpersonal. Johor : UTM ‡ Yahya bin Don, Aziah Ismail, Yaakob Daud. (2006). Kepimpinan Pembangunan. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. ‡ http://notapismp.blogspot.com/2010/03/jenis-jeniskuasa-dan-autoriti-yang-ada.html ‡ http://azamri.tripod.com/r03kuasa.htm ‡ http://mysainspolitik.blogspot.com/2010/08/pengaruh -dalam-sistem-politik.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful