NOBELA SA PANAHON NG KASTILA

SAKOP NG PANAHON .

Nailuwal at nabasa ng mga tao ang mga nobelang Urbana at Feliza. Barlaan at Josaphat at Si Tandang Bacio Macunat noong panahon ng kastila. .

Kabilang ang mga ito sa mga lumitaw na akdang Pampanitikan sa ikalawang hati ng ikalabinsiyam na dantaon. .

.

KASALUKUYANG ESTADO NG PANITIKAN .

malinaw ang pagpasok ng oryentasyong relihiyoso sa mga akdang Pampanitikan. Ang malaking bilang ng mga katha ay kumuha ng anyo ng mga dalit. mga tula tungkol sa doktrinang Kristiyano at mga buhay ng santo.Sa panahong ito. . Nasamahan din ng mga akdang Pampanitikan na sekular na ang pananaw ay nakapako sa mundo at hindi sa kalangitan.

. sa katarungan at wastong pagsusunuran sa pamilya at marami pang ibang konsepto na nagpatibay ng kainugaliang pananaw sa buhay noong panahon ng Kastila.Sa gitna ng mga pakikipagsapalaran ng mga Prinsipe at Prinsesang Kristiyano at Muslim ay matatagpuan ang mga aral at paniniwala hinggil sa pakikipag-kapwa tao.

Sa panahong ito. . maraming mga Pilipinong manunulat ang naglakas loob sumulat upang magprotesta. taglay ng Panitikan ang dalawang kapangyarihan at ito ay ang sumailalim at sumang-ayon sa kasalukuyang kalagayan o kapangyarihang bumalikwas. Dahil sa marami nang nakikitang mali ang mga Pilipino sa ginagawa ng mga kastila sa panahong ito.

Ginamit nila ang Panitikan upang isiwalat ang mga baluktot na nangyayari sa bayan. Ginamit din ang Panitikan upang gisingin at imulat ang mga Pilipino sa tunay na nangyayari sa bayan. .

Sa ikalawang hati ng ikalabinsiyam na dantaon. . lumitaw ang maraming akdang malinaw na nahubog sa oryentasyong realistiko. Barlaan at Josaphat at Si Tandang Bacio Macunat. panahon kung saan lumitaw ang Urbana at Feliza.

.Naging tungkulin ng panitikan hindi ang maglarawan lang ng mga buhay-buhay ng mga santo. kundi ang maging repleksyon ng aktwal na pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan.

KALAGAYAN NG NOBELA SA NASABING PANAHON .

. naipalathala o maaaring naisulat na nobela noon ay maipaliliwanag sa mga sumusunod na dahilan . Ang kawalan marahil ng mga naipalimbag.Kakaunti lamang ang mga naisulat na nobela sa panahong ito.

malaking halaga ang kaugnay na gagastahin sa pagpapalimbag.Una. .

ang mga manunulat o maging karaniwang mamamayan ay walang layang maglahad ng kanilang damdamin at kaisipan dahil sa kahigpitan ng sensura. .Ikalawa.

.Ikatlo ay namalasak ang mga sanaysay at panunuligsa na ibinigay ng kilusang propaganda at siya namang inilathala sa pahayagang La Solidaridad.

MGA KARANIWANG PAKSA NG NOBELA .

. Ito ang karaniwang paksa ng mga nobela sa panahong ito. Mapaghimagsik.Panrelihiyon.

Ang mga Nobelang Panrelihiyon ay mga nobelang nagbibigay diin sa kabutihang asal at nagbibigay aral tungkol sa Panginoon. pagbabago at diwang nasyonalismo. . Ang Nobelang Mapaghimagsik naman ay mga nobelang nagpapakita o nagpapaksa hinggil sa kalayaan. reporma.

MGA LUBOS NA KILALANG MANUNULAT NG NOBELA SA PANAHON NG KASTILA .

3. Pari Miguel Lucio de Bustamantesumulat sa Nobelang Si Tandang Bacio Macunat.sumulat sa Nobelang Urbana at Feliza. Modesto de Castro.1. . Pari Pedro Antonio de Borjanagsalin sa Tagalog ng Nobelang Barlaan at Josaphat. 2.

mayroon itong mga kabanata. ang pagkakaiba nito sa ibang mga nobela·y nagtataglay ang ilan sa mga kabanata nito ng mga liham. Pamagat Si Tandang Basyo Macunat Isang tipikal na ayos ang pagkakasulat ng Nobelang Si Tandang Bacio Macunat sapagkat gaya ng ibang mga nobela. Laman ng nobelang ito ang pagsasagutan ng liham ng magkapatid na sina Urbana at Feliza. Banghay .Pagsusuri Pamagat Barlaan at Josaphat Pamagat Urbana at Feliza Kaiba ang estilong ginamit sa pagsulat ng Urbana at Feliza sapagkat ang laman ng nobelang ito·y mga liham kaya naman tinawag itong isang Panitikang Epistolaryo o akdang binubuo ng liham.

Ang nobelang ito·y pumapaksa sa pagtaliwas ng pamahalaan sa paniniwala ng simbahan. .Ang pagkakaiba rin nito sa Urbana at Feliza at Barlaan at Josaphat ay inilahad ang nobela sa paraang pasalaysay na kung saan ang nagsasalaysay ay tauhan din sa nobela. Masasalamin sa nobela ang pagtutulad sa buhay sa lungsod at kanayunan Pinaksa ng nobelang ito ang di magandang dulot ng lungsod sa pag-aaral at pamumuhay ng isang tao. Ipinakita sa nobelang ito na walang imposible·t maaaring maging hadlang basta·t may pananalig at naaayon sa Panginoon ang iyong mga hangarin. Ito·y isang nobela na tinuturing na kodigo o alituntunin ng kagandahang asal na dapat sundin ng isang babae. Nilalaman o Paksa . Tulad ni Tandang Bacio Macunat na nasira ang buhay at maging ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa pagkalulong niya bisyo mula nang siya·y mamuhay sa lungsod.

pinaksa sa nobela ang pakikipagkapwa-tao. Binigyang diin sa nobela na hindi ang pag-aaral at pagasenso sa kabuhayan ´nakakamit ang langitµ. Ginagawang instrumento ng Panginoon ang lahat ng mga tao·t bagay sa ating paligid upang makilala natin siya·t maakay tayo sa matuwid na landas. Walang imposible sa Panginoon. nasa pag-aaral ng mga batas ng simbahan ang kaligtasan ng tao. Mensahe Hindi maliligaw ng landas kailanman ang isang taong nakikinig sa pangaral ng nakatatanda at hindi nakagagawa ng mga pagkakamali sa buhay ang isang tao kung lagi niyang iniiisip at sinusunod ang tama at wasto. kalinisan.Bukod rito. kahinhinan ng babae. sa kanyang landas. pagpasok sa paaralan. . pag-iingat ng ina sa anak na babae at ang mga tukso sa landas ng buhay at kung paano maiiwasan ang mga ito. Ang taong hindi kayang labanan at iwasan ang anumang tukso at bisyong nakapaligid sa kanya·y hindi magtatagumpay sa buhay. pakikipagkaibigan.

Tauhan ‡ Barlaan ‡ Prinsipe Josaphat ‡ Haring Abenir ‡Kabalyero·t mga kawal Magkakapatid na sina Urbana. Sinumang magpapatalo·t magpapalulong rito·y walang kahihinatnan kundi pagkasira ng buhay at maging buhay ng mga minamahal niya. Feliza at Honesto Prospero o tandang Bacio ‡ Felicitas ‡ Don Andres Baticot ‡ Donya Maria Dimaniuala .Hindi dapat hayaan ng tao ang mga sagabal at hirap na talunin tayo·t pigilan sa ating mga mabubuting hangarin.

. Abenir at Bulacan anak na si Prinsipe Josaphat Sa isang bayan sa probinsya. Maynila.Tagpuan Sa kaharian Lungsod ng nina Haring Maynila.

Tayag II-FILIPINO .Maraming Salamat! Micah Angela M.