BMM3109- MORFOLOGI

Definisi : Kata tugas ialah perkataan yang tergolong ke dalam golongan kata yang pelbagai jenis (heterogen) yang tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik (frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif ) yang hadir di dalam ayat,klausa atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu,penguat, pendepan, pembantu,penegas, penafi, pembenar, pemeri, atau tugas-tugas lain.

Kata Pascakata Kata Hubung KELOMPOK KATA TUGAS Kata Prafrasa Kata Praklausa .

KATA BANTU KATA ARAH KATA PENGUAT KATA BILANGAN KATA PRAFRASA KATA PENEGAS KATA SENDI NAMA KATA PEMERI KATA NAFI .

Terbahagi kepada 2 : 1. Kata Bantu Aspek ( masa ) 2. Kata Bantu Ragam . frasa adjektif dan frasa sendi nama iaitu menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam.KATA BANTU - Jenis perkataan yang membantu frasa kerja.

sudah. pernah contoh ayat : Ahmad telah menandatangani perjanjian jual beli ladangnya. masa hadapan : contoh : akan . masih contoh ayat : Ahmad sedang menjalani latihan untuk persiapan pertandingan Piala Asia. belum contoh ayat: Saya akan ke Kelantan pada hujung tahun ini.KATA BANTU ASPEK (MASA) ´ ´ masa lampau: contoh : telah . masa kini : contoh : sedang. ´ .

. misalnya:contoh : hendak mesti mahu boleh harus dapat Contoh ayat: 1) Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. 2) Kamu mesti bayar sewa rumah hari ini. 3) Kanak-kanak itu hendak makan nasi.KATA BANTU RAGAM ´ Kata bantu ragam pula menyampaikan maksud ragam perasaan.

Kadang-kadang kata penguat boleh juga hadir di belakang kata adjektif.paling agak terlalu amat sangat sungguh Contoh dalam ayat ialah:1) Karangan Anita sangat baik.KATA PENGUAT ´ ´ Perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Contoh :. . 2) Cantik sungguh lukisan ini.

sahaja. hanya. memang. Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. 1. Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya. pun 2. pun. Contoh ayat: 1. Hanya Ali yang telah sampai ke rumah. ²lah. Contoh : juga. 2. jua. Inilah rumah Abu.KATA PENEGAS Sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. -tah. Contoh: ²kah. lagi. .

Encik Ahmad bukan guru sukan kami. 2. Dia tidak hadir ke sekolah hari ini. frasa adjektif dan frasa sendi nama. bukan Contoh ayat: 1. frasa kerja.KATA NAFI ´ Perkataan yang menjadi unsur nafi frasa nama. Contoh: tidak . .

adalah Contoh ayat: 1. 3. 2.KATA PEMERI Unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Contoh: ialah . . Dia ialah angkasawan negara. Cadangan para pelajar itu adalah sangat baik. Sumbangan yang terbesar adalah daripada penduduk-penduduk kampung tersebut.

seperti. sejak. untuk. . 2. akan. hingga. dengan. terhadap. laksana. bagai.Dia meneliti tubuh dari kuku hingga helaian rambut. daripada. ke. kepada. Contoh: di. 3. sampai Contoh ayat: 1. demi. tentang.KATA SENDI NAMA Perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. antara.Penghinaan daripada penonton bahawa boneka suruhan amat menusuk keperibadian. pada. dari. bagi. dalam.Saya berdusta kepada semua orang. umpama. dari. oleh.

dan seterusnya kata bilangan tentu kata bilangan tak tentu : beberapa. ribuan. sekalian. berbulan. 3. dua.KATA BILANGAN Sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama. bermingguminggu. Jenis Kata Bilangan contohnya : satu. ketiga-tiga. dan sebagainya kata bilangan pecahan : suku. dan sebagainya kata bilangan tingkat : pertama. Beberapa minit kemudian dia berhenti. . Warna rambutnya bertukar tiga kali setahun. segala. tiga suku. semua. separuh. berpuluh-puluh. ketiga. tiga. setengahsetengah.berdiri tegak di tengah-tengah dengan menundukkan muka. dan sebagainya kata bilangan pisahan : setiap dan tiap-tiap kata bilangan himpunan: kedua-dua. Di laci meja tulis. kedua. dan seterusnya kata bilangan tanya : berapa Contoh Ayat: 1. setengah. 2. tersimpan berkeping-keping kertas sais A4. seluruh.bulan.

Barbie meletakkan gelas jus oren di atas meja. belakang. barat. samping. Contoh: atas. sisi. .KATA ARAH Sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. situ . bawah. timur dan sebagainya. tengah. luar. penjuru. sudut segi. tepi. Ingatannya tertarik kembali kepada peristiwa di dalam bar bersama-sama seorang teman sekerjanya. dalam. timur. 2. Contoh ayat: 1. selatan.

KATA PASCAKATA -nya KATA PEMBENDA KATA PENEKAN .

. Bukan kepalang sakitnya. Lajunya ialah 100 km sejam. 3. 2. Contoh : -nya Contoh ayat: 1. Datangnya secara mendadak.KATA PEMBENDA Bentuk yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama kepada kata nama.

contoh : -nya contoh ayat : 1. Pokok durian itu nampaknya akan berbuah lebat.KATA PENEKAN Satu bentuk kata yang memberikan penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. . Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis 2.

RUMUSAN Kata Penekan Kata Pembenda Kata Hubung Gabung Kata Hubung Pancangan Kata Pascakata Kata Arah KELOMPOK KATA TUGAS Kata Bilangan Kata Sendi nama Kata Pemeri Kata Prafrasa Kata Prakalusa Kata Seru Kata Hubung Kata Tanya Kata Bantu Kata Pangkal Ayat Kata Pembenar Kata Perintah Kata Nafi Kata Penegas Kata Penguat .

LAJIS AIDAH BINTI SULAIMAN NORPIAH BINTI MOHD ALI .AHLI KUMPULAN: ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN KATNI BIN SAPARIE SITI KALTHOM BINTI SALIKIN FAZILAH BINTI M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful