.

. ‡ Persekitaran individu terdiri daripada lima lapisan. ‡ Sistem sosial ini merupakan struktur berlapis yang bermula dengan mereka yang terdekat dengan kehidupan kanak-kanak dan beransur kepada mereka yang tidak terlibat dalam kehidupan kanak-kanak secara langsung atau tidak langsung.‡ Persekitaran kanak-kanak terdiri dari satu set sistem sosial yang kompleks dan saling berinteraksi.

‡ Mewakili hubungan serta interaksi kanak-kanak dengan ibu bapa. . ‡ Tingkah laku atau respon kanak-kanak juga akan mempengaruhi sikap ibu bapa terhadap kanak-kanak tersebut. penjaga.‡ Persekitaran yang terdekat dengan dunia kanak-kanak tersebut. adik beradik. ‡ Contoh : Kanak-kanak yang berkelakuan baik akan disenangi oleh orang dewasa di sekitarnya dan mereka berkemungkinan akan memberi respon positif terhadap kanak-kanak ini. jiran dan guru. rakan.

‡ Melibatkan hubungan antara sistem mikro. ‡ Pengalaman dalam satu sistem mikro boleh mempengaruhi pengalaman dalam sistem mikro yang lain. ‡ Contoh : Seorang pelajar yang merasa dirinya dipinggirkan oleh keluarga. . mungkin akan menghadapi masalah menjalin hubungan yang positif dengan gurunya.

Keputusan mereka dalam perkaraperkara tersebut akan mempengaruhi perkembangan pelajar-pelajar di daerah tersebut. .‡ Mewakili organisasi yang tidak melibatkan kanak-kanak tetapi mempunyai pengaruh secara langsung ke atas kanak-kanak tersebut. kemudahan rekreasi dan perpustakaan. ‡ Contoh : Majlis Daerah atau Majlis Perbandaran dalam mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualiti taman permainan.

.‡ Mewakili adat resam. ‡ Contoh : Ada budaya (seperti budaya Islam) sangat menegaskan peranan tradisi mengikut jantina. Dalam budaya lain (seperti di Amerika Syarikat). nilai dan amalan masyarakat. peranan mengikut jantina yang lebih pelbagai dapat diterima.

‡ Contoh : kehadiran anak baru dalam sesebuah keluarga membawa perubahan dan memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak.‡ Persekitaran yang berubah mengikut keadaan masa. .

‡ Teori ini menegaskan kepentingan persekitaran dan kesannya kepada perkembangan kanak-kanak. ‡ Membantu kita memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan dalam membantu kanak-kanak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful