BENGKEL AKTIVITI PENULISAN MEKANIS

DISEDIAKAN OLEH: LIM THAI YEE CHIA SIEW YIN QUEK YAH LIN NG SHIAU SHUANG HENG CHEE CHIAN BOO AI NYEE TANG YEN SUAN

huruf. .PENULISAN MEKANIS Teknik Pengajaran Pemulihan Kemahiran Menulis asas Hammil dan McNut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. kemahiran belajar dan membentuk makna Merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid murid Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. mengeja. tanda baca.

TUJUAN PENULISAN MEKANIS menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dengan betul dan selanjutnya menguasai kemahiran menulis huruf. suku kata. mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. cekap dan pantas. perkataan dan ayat. meningkatkan fleksibiliti pergerakan tangan seseorang kanakkanak bagi proses menulis .

PERINGKAT ² PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS PRATULISAN TULISAN MEKANIS MENULIS UNTUK PERALIHAN .

PERINGKAT ² PERINGKAT AKTIVITI PENULISAN MEKANIS .

Ia harus bermula daripada garisan lebar hingga kepada lembaran satu garis.Murid membentuk huruf di atas kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. Contoh aktiviti latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. kawalan tulisan perlu dilakukan.menulis huruf di atas kertas bergaris dua. menulis huruf di atas kertas bergaris satu dan lmembentuk lambang tulisan dengan cara yang betul. Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu. .

CONTOH AKTIVITI PENULISAN MEKANIS .

tiga. dua dan satu. . kKemudian. kGuru perlu membimbing murid semasa aktiviti dijalankan. bergaris empat. murid dikehendaki menulis huruf besar dan huruf kecil berdasarkan contoh yang diberikan.AKTIVITI 1 MENULIS HURUF KECIL DAN HURUF BESAR kMurid diberikan kertas berkotak.

CONTOH ‡ Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua / tiga ‡ Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu .

k Kemudian.AKTIVITI 2 MEMADANKAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL k Murid diberikan latihan memadankan huruf besar dan huruf kecil dalam bentuk lembaran kertas. murid diminta untuk memadankan huruf ² huruf tersebut dengan betul. . k Guru perlu membimbing semasa aktiviti dijalankan.

AKTIVITI 3 ´MENCARI JODOHµ k Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. k Kumpulan yang paling cepat dan tepat memadankan huruf tersebut akan dikira sebagai pemenang. k Murid tersebut dikehendaki untuk mencari pasangan huruf besar dengan pantas lalu memasukkannya ke dalam poket huruf. . k Setiap kumpulan diminta untuk menghantar seorang wakil untuk tampil ke hadapan.

AKTIVITI 4 MENYAMBUNG TITIK AKTIVITI 5 MENGISI TEMPAT KOSONG DENGAN HURUF YANG TERTINGGAL .

AKTIVITI 6 LATIHAN MENULIS SUKU KATA DAN PERKATAAN BU + KU I + KAN BUKU IKAN .

AKTIVITI 7 MEMBINA AYAT TUNGGAL BERDASARKAN GAMBAR .

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful