i, QA

X

t, s

Figura 3.6. Varia ia intensit ii curentului polarografic pe durata timpului de via al pic turii, la poten ial constant aplicat electrodului
i, QA a

0 i, QA

X1

X2 2 1

X3

X4

X5

X6

t

Figura 3.7. Varia ia intensit ii curentului instantaneu de electroliz la electrodul de mercur picur tor: a la timp de picurare variabil; b - la timp de picurare constant

b

0

X

2X

3X

4X

5X t

Celula polarografic .
Capilar din sticl Fir din o el inoxidabil pentru conexiune N2 Electrod auxiliar Solu ie testat Tub pentru barbotarea gazului inert N2

Gaz inert

Electrod de referin

Electrod de referin (strat de mercur) a

Electrod de mercur picur tor

b

Figura 3.8. Reprezentarea schematic a celulei polarografice cu doi electrozi (celula Novak) (a) i a celulei polarografice cu trei electrozi (b), NU

id, QA

lg id

tg E = 0,5 E
h

lg

h

TEMA
Enumerati factorii care influenteaza curentul electrolitic in polarografia clasica Care sunt componentele curentului electrolitic in polarografia clasica? Ce este curentul faradaic si ce sunt electrozii cu transfer de sarcina? Ecuaiile lui Ilkovic si marimile care intervin in expresiile lor Ce inseamna reproductibilitate polarografica? Caracteristicile curentului polarografic?

4. PRINCIPII TEORETICE ALE TEHNICILOR DE ANALIZ DIN SPECTROMETRIA OPTIC
4.4. Spectre optice
400 500 600 700 P [nm] a 400 500 600 700 P [nm] b Figura 4.4. Por iunea vizibil a spectrului de linii al: a - hidrogenului; b - sodiului

emisie absorb ie Figura 4.5. Compara ie între spectrul de emisie care con ine linii luminoase pe fond întunecat i spectrul de absorb ie care con ine linii întunecate pe un fond luminos.