You are on page 1of 9

2.2.

Celule electrochimice electrochimice utilizate în poten iometria direct la curent nul
2.2.1. Celule poten iometrice f r jonc iune lichid 2.2.2. Celule poten iometrice cu jonc iune lichid

Zn

Cu

SO42Cu2+ SO42ZnSO4 CuSO4 Zn2+

Figura 3.4. Reprezentarea schematic a dou solu ii apoase separate printr-o membran semipermeabil ; to i ionii difuzeaz prin membran , dar unii ioni se mi c mai repede decât al ii ± lucru care conduce la apari ia poten ialului de jonc iune Eij. p. 3.4. vol I

Tipul 1

Tipul 2

Tipul 3 HCl 0,1 M H+ ClK+ K+ NO3KNO3 0,05 M

HCl 0,01 M

HCl 0,1 M H+ H+ Cl-

HCl 0,1 M

KCl 0,1 M

Eij a b

Eij c

Eij

Reprezentarea schematic a unor tipuri de jonc iuni lichide cu contact direct. Figura 3.5. p. 134 vol I

Zn Punte de sare

Cu

ZnSO4

CuSO4

electrolit din solu ie

electrolit din punte

Figura 2.7. Reprezentarea unei celule poten iometrice cu contact prin intermediul unei pun i de sare

Electrozi utiliza i în poten iometria analitic
Clasificarea electrozilor Electrozi de referin

Electrodul de hidrogen
Conductor metalic

H2 (= 1 atm)

Punte de sare

Solu ie HCl

Pt

Frit din sticl

Folie din platin

Figura 3.10. Reprezentarea schematic a semicelulei electrochimice: electrod de hidrogen p. 144 vol I

0 -0,059 -0,118 E [V] -0,177 vs. ENH -0,236 -0,295 -0,354 -0,413 -0,472 -0,531 -0,590 -0,649 -0,708 -0,767 -0,826 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH tg U = - (E/(pH = -0,05916 (V/pH)

Figura 3.11. R spunsul teoretic al electrodului de hidrogen p. 145 vol I

Electrodul de argint - clorur de argint

Capac de închidere din ebonit sau material plastic Tub din sticl

Fir de argint Solu ie KCl 1-3 mol™L-1 + 1-2 pic turi de AgNO3 1M KCl solid Strat de agar saturat cu KCl Pin-jack de conexiune Canal fin obturat cu un material poros (fibre de azbest sau material ceramic

Figura 3.12. Electrodul de argint-clorur de argint extern p. 150 vol I

Electrodul de calomel
Fir de conexiune KCl Capac de închidere Orificiu de umplere Sticl Fir de conexiune KCl (s) KCl (s) Hg, Hg2Cl2 Pastile poroase Solu ie saturat de KClOrificiu pentru curgerea electrolitului Solu ie extern de umplere (KNO3) 38 mm c d 80 mm KCl (s) Orificiu de umplere KCl Orificiu de umplere Hg/Hg2Cl2 Pastil poroas Capac de închidere Fir de conexiune

J 4,5 lif din sticl b

Capilar fin obturat cu material poros (asbest, ceramic )

a

Figura 2.11. Tipuri constructive de electrozi de calomel: a - electrod cu jonc iune poroas ; b - electrod cu orificiu de umplere i lif din sticl ; c - electrod cu jonc iune microcapilar ; d - electrod cu dubl jonc iune.