You are on page 1of 6

4.

PRINCIPII TEORETICE ALE TEHNICILOR DE ANALIZ DIN SPECTROMETRIA OPTIC
4.4. Spectre optice
400 500 600 700 P [nm] a 400 500 600 700 P [nm] b Figura 4.4. Por iunea vizibil a spectrului de linii al: a - hidrogenului; b - sodiului

emisie absorb ie Figura 4.5. Compara ie între spectrul de emisie care con ine linii luminoase pe fond întunecat i spectrul de absorb ie care con ine linii întunecate pe un fond luminos.

4.5. Legile absorb iei luminii

Fant Ir I0 Solu ie absorbant It

Surs de lumin

Id

b Cuva cu solu ie absorbant

Figura 4.6. Ilustrarea fenomenului de absorb ie a luminii în domeniul UV-Viz; Io - intensitatea radia iei incidente; It - intensitatea radia iei transmise; Id - intensitatea radia iei difuzate (împr tiate); Ir - intensitatea radia iei reflectate i refractate.

I. Legea Bouguer-Lambert Bouguerb I0 I1 = 1/2I0 b I2 = 1/4I0 b I3 = 1/8I0 Reprezentarea schematic a legii BouguerLambert care scoate în eviden efectul exponen ial al diminu rii luminii transmise printr-o solu ie absorbant de concentra ie c, când grosimea stratului absorbant cre te în progresie aritmetic

Valorile transmitan ei i absorban ei pentru o solu ie de KMnO4 la diferite grosimi ale stratului absorbant Grosimea stratului absorbant [cm] T% T = It/I0 1/T A = lg(1/T)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Grosimea stratului absorbant [cm]

0,00 100 100/100 1 0,000

0,20 50 50/100 2 0,301

0,40 25 25/100 4 0,602
1,6 1,4 1,2 1 A 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0

0,60 12,5 12,5/100 8 0,903

0,80 6,25 6,25/100 16 1,204

1,00 3,125 3,125/100 32 1,515

T [%]

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Grosimea stratului absorbant [cm]

Varia ia transmitan ei în func ie de grosimea stratului absorbant pentru datele din tabelul 4.3.

Varia ia absorban ei în func ie de grosimea stratului absorbant pentru datele din tabelul 4.3.

II. Legea Beer
c b I0 2c b 3c b I1 = 1/2I0

I2 = 1/4I0

I3 = 1/8I0

Reprezentarea grafic a legii Beer care scoate în eviden efectul de diminuare în progresie geometric a intensit ii fasciculului transmis cu cre terea liniar a concentra iei speciei absorbante

Legea cobminata Bouguer-Lambert-Beer Bouguer-LambertValorile transmitan ei i absorban ei unei solu ii absorbante de KMnO4 la diferite concentra ii Solu ia Concentra ia Mn [mg™L-1] Transmitan a la P = 522 nm, % It/I0 A = lg(1/T)
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 25 30 35

Blanc (fond) 0,00 100 1,00 0,00

a 5,00 61 1,60 0,20

b 10,00 38 2,50 0,41

c 15,00 23 4,30 0,63
1,4 1,2 1 0,8

d 20,00 15 6,70 0,82

e 30,00 6 16,00 1,22

T [%]

A
0,6 0,4 0,2 0 0 5 10 15 20 25 30 35

c [mg/L]

c [mg/L]

Figura 4.12. Varia ia transmitan ei în solu ii de KMnO4 în func ie de concentra ie, la P = 522 nm

Figura 4.13. Varia ia absorban ei în solu ii de KMnO4 în func ie de concentra ie, la P = 522 nm

5. PRINCIPII CONSTRUCTIVE ALE INSTRUMENTA IEI UTILIZATE
ÎN SPECTROMETRIA OPTIC
5.1. Schema general a unui spectrometru optic
Surs de radia ii Sistem de separare a radia iilor electromagnetice pe lungimi de und Compartiment probe Sistem de evaluare

Receptor

Figura 5.1. Schema bloc simplificat a unui spectrometru optic

Surs Monocromator Receptor a Sistem de evaluare

Figura 5.2. Dispunerea celor cinci module spectrometrice pentru instrumente spectrometrice în trei tipuri de tehnici ale spectrometriei optice: a spectrometrie de emisie atomic ; b - spectrometrie de absorb ie molecular în IR, VIZ i UV; c spectrometrie de fluorescen molecular .

Prob Monocromator Prob Receptor b Sistem de evaluare Prob Surs Monocromator Receptor

c Sistem de evaluare