FILIPINO SA KONSTITUSYON: IBA T IBANG PAGBASA, IBA T IBANG DISKURSO

SINO SI LOPE K. SANTOS?
y Haligi ng panitikang Tagalog dahil sa kanyang nobelang Banaag at Sikat y Babad sa pulitika dahil sa posisyong gobernador ng Rizal at senador ng bansa y Labor leader na nagturo ng Marxismo at Sosyalismo sa mga mangagawang Pilipino

ySumulat ng Balarila ng Wikang

Pambansa

BALARILA NG WIKANG PAMBANSA
y Ang abakada ng wikang Tagalog na siyang naging

daan upang mailagay: 1. Ang Tagalog sa Konstitusyon ng 1935 2. Ang pauunlaring Filipino sa Konstitusyon ng 1973, at 3. Ang Filipino, bilang Wikang Pambansa sa Konstitusyon ng 1986

circa 1986 .Seksiyong 6 hanggang 9.

.Seksiyon Anim y Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. dapat itong payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wikang Pilipino at iba pang mga wika. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages. As it evolves. y The national language of the Philippines is Filipino. Samantalang nalilinang.

Vicente Albano Pacis y Kolumnista ng PDI y Sinabing mabuting probisyon iyon sapagkat it stopped the inward development of the Filipino. .

It stopped the inward development of the Filipino. y Totoo nga ba ang pagbibintang na ito? Mula ba halimbawa noong 1973. hanggang isinulat ito ni Pacis sa kanyang kolum ay walang pumasok na salitang dayuhan sa wikang Filipino o mga salita mula sa mga diyalekto? y Perestroika at glasnost ni Gorbachev y Summit ni Bush y Petroscam ni Arroyo .

1989 sa kainitan ng kudeta: y may dalang isang bulig na saging at P20 para ibili ng ginamus . y Ang broadcast ng Radyo Bombo sa Cebu noong Disyembre 5.It stopped the inward development of the Filipino.

Mungkahi ng integrasyon Nevertheless. . and meanwhile. Tagalog should be temporarily moved to the back burner. Adoption of words and phrases from the other dialects should be top priority. a determined scientific effort should be exerted to redress the advantage Tagalog has acquired illegally.

It should be withdrawn from the schools and returned only when the process of integration has reached a certain point of stability. .Mekanismo para sa integrasyon The scientific. fair and pedagogical thing to do is to stop the promotion and propagation of Filipino as it is today and to give a chance to other dialects to catch up.

.

to mix or merge so as to make a combination . ay malalagay sa alanganin ang paniniwalang panglingguwistika ng mga iskolar na nagsasabing ang pagpasok ng mga salita. parirala. at idyoma sa isang wika ay sa pamamagitan ng aktuwal na paggamit at hindi sa pamamagitan ng amalgamation.Chopsuey y Sa sinabi ni Pacis. y Amalgamation .

Isang model employee si Reyes. gatrabajo siya kaagad. Gabangon siya nang maaga porque arawi ang gatirahan niya. Siya y magalang at nagaget. . Punctual siya. Pagdating niya sa planta. Isang buen worker si Reyes. Mataas sa average ang kanyang intelligence. Gasunod siya sa kanyang foreman.Katas y Si Reyes ay isang employee sa isang factory. Ang output niya ay malaki at may high quality.

Down from the trees and just out of the cave of ignorance. . not yet human. The new Constitution looks hopefully to its development to something worthy of being called national language as it evolves y In human evolution. Like Pilipino or Filipino as a language. 1988) y Filipino or Pilipino is a linguistic swindle worthy of the so-called National Language Institute.Ang pagbasa ng Philippine Free Press(October 1. Shambling as it walks and low-browed. it is in the stage of Neanderthal Man. No longer ape.

a society built on the principles and objectives imported through the use of English. y The students who have learned English easily are the same ones who have quickly embraced the citizens alienated from their fellow Filipinos because they live in an artificial society. . Lacaba (Agosto 20. 1970) y Perhaps the Philippine situation can never be fully understood by someone belonging to the power elite. The Westernization of those who have graduated from the university is almost complete.Jose F. that it is possible to show concern for the country without supporting Pilipino. y It is not surprising that many intellectuals believe that nationalism and the language problem are separate.

1970) y Those who say that Pilipino is inadequate to meet the needs of the modern world are simply unaware that Pilipino has been making great strides in the past 10 years. Lacaba (Agosto 20. y Those who say that Pilipino has produced no significant literature are only confessing that they have read nothing of the literature written in Pilipino in the past 10 years.Jose F. .

spelling and pronunciation unchanged. the age of revolution. Lacaba (Agosto 20. 1970) y Those who say that Pilipino cannot cope with 20th century science and technology have not heard Filipino engineers. talking business in Pilipino: their sentences are in Pilipino but they use English terminology when no terms in the language exist. y Those who fear that Pilipino will throw us back to the stone age do not know that Pilipino is already advancing into the space age. into its own vocabulary. for instance. in the same way that English unashamedly incorporated foreign words. .Jose F.

Dekada 90 y Mga ugong na narinig ng bansa mula sa media: y Kumontra ang mga Cebuano sa Executive Order 335 ni Presidente Corazon Aquino y At may sumusuporta na may ginawang paglabag ng Saligang Batas ang Presidente sa paglabas niya ng nasabing Executive Order. .

COMMUNICATIONS AND CORRESPONDENCE.EXECUTIVE ORDER NO. 335 y August 25. . 1988 ENJOINING ALL DEPARTMENTS/ BUREAUS/ OFFICES/ INSTRUMENTALITIES OF THE GOVERNMENT TO TAKE SUCH STEPS AS ARE NECESSARY FOR THE PURPOSE OF USING FILIPINO LANGUAGE IN OFFICIAL TRANSACTIONS.

.Ikalawang pangungusap sa Seksiyon Anim y Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan (Executive Branch) upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon.

y Mula noong 1987 hanggang ratipikahin ang Konstitusyon at hanggang palabasin ni Presidente Aquino ang Executive Order 335. . wala pang ginawang hakbang ang Kongreso hinggil sa wika.Ngunit.

Reaksyon sa Executive Order 335 y Nagpalabas ng resolusyon ang may 97 kongresista na humihinging iurong ni Presidente aquino ang Executive Order 335 y Nagharap ang gobyerno ng Cebu ng isang preliminary injunction sa cebu Regional Trial Court para pigilin ang DECS sa pagsunod sa EO335 ni Presidente Aquino. .

. ang implementing arm ng mga proyekto ng Malakanyang na umano y ipinapagawa sa mga non-governmental organization.Kabisig y Sa pagdiriwang ng araw ng kasarinlan ng Pilipinas. inilunsad ni Presidente Aquino ang Kabisig.

Hulyo 27. Corazon Aquino is a weak president. y The truth is that she is a strong. even stubborn president who is far reluctant in exerting her will on our political society. . utterly lacking in political will. 1990) y It is a misconception dearly propagated that Ms.Adrian Cristobal (PDI.

Political Will y Sabi ni Cristobal: y For the Constitution grants the presidency the monopoly of political will they forget that the political will to which the presidency has an exclusive franchise has always been inevitably exercised y Ano ang kulang para matapos ang kontrobersiya tungkol sa Filipino. ang wikang pambansa? POLITICAL WILL! .

. English.Seksiyon 7 y For purposes of communication and instruction. the official languages of the Philippines are Filipino and. y The regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein. y Spanish and Arabic shall be promoted on a voluntary and optional basis. until otherwise provided by law.

and Spanish. Arabic. .Seksiyon 8 This Constitution shall be promulgated in Filipino and English and shall be translated into major regional languages.

propagation. and preservation of Filipino and other languages. .Seksiyon 9 y The Congress shall establish a National Language Commission composed of representatives of various regions and disciplines for the development.

which is identified with Filipino. and that Tagalog. 19. Peb.Reaksyon sa Seksiyon 9 y JM Zabala (Times Journal. 1990) argued that Filipino has yet to evolve. . hasn t been accepted by the majority of the population.

It is the lingua franca of the entire archipelago. Call it Filipino/Pilipino then. for that would conquer a national scope on the regional Tagalog language .Reaksyon sa Seksiyon 9 y Prof. Edilberto Alegre: Tagalog is by default and by fact the national language.

Narinig ito ng vendor sa broadcast sa Tagalog na nagmumula sa Metro Manila.Ang first hand account ni Alegre y Stranded si Edilberto Alegre at mga kasama nito sa Iloilo City (pagkagaling sa Roxas City ng dalawang araw) y Narinig nila sa isang vendor sa Roxas City na may coup sa makati. . quezon city at manila.

. it was truly national in scope. and somewhere else is the doing. Whatever jaundiced Cebu politicians and fully-minded UP academics may say. this was one instance in which practice proved that theirs is the talk.Ang first hand account ni Alegre y Those were glorious days for the national language.

Ang first hand account ni Alegre y Ang pambobomba ng rockets ng PAF jet sa White Plains na kuno y kinaroroonan ng mga rebelde ay naririnig nila. y Ito y dahil lahat pala ng Iloilo AM radio stations ay naka-hook up sa DZRH at sa PBS nationwide broadcasts. the basis of Filipino . y All these broadcasts were done mainly in contemporary Manila Tagalog.

.Ang first hand account ni Alegre y Sa kudetang iyon naobserbahan ni Alegre na nagkatulungan ang Tagalog at ang mga rehiyonal sa wika.

ang national coverage ay ginawa sa Tagalog. sa lokal na lengguwahe na nila ginagawa ang broadcast.Ang first hand account ni Alegre y Sa Radyo Bombo na nakasentro sa Visayas at Mindanao. at Ilokano ay nag-uusap sa pamamagitan ng broadcast sa Tagalog. y Kung panlokal ang broadcast at wala na sila sa national hook-up. . ilonggo. Kaya ang Cebuano.

it is effectively utilized. and it is by usage established fact. The factual reality is this: Tagalog is the national language of the Philippines. . It is in current use.Konklusyon ni Alegre y Tagalog from Manila to all the regions of the Philippines that is Tagalog from the center outwards and between regions.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful