PENGAMALAN DOKTRIN PENGASINGAN KUASA.

APLIKASI DI BRITAIN DAN MALAYSIA
AMINNULHAKIM BIN ABDUL ISA NAJWA NADHIRAH BT IBARAHIM PISMP KS/PJ/PSV

Charles Louis Secondat de Montesquieu

PENGENALAN
‡ John Locke merupakan pengemuka DPK ‡ Charles Louis Secondat de Montesquieu merupkan salah seorang pemikir politik terkemuka Pengasas

Tujuan

‡ Mengelakkan berlaku pertindihan sdan penyalahgunaan kuasa ‡ Kebebasan kepada badan lain tanpa diganggu pihak lain ‡ Mewujudkan ¶check and balance·

Contoh negara

‡ ‡ ‡ ‡

Amerika Syarikat Malaysia Britain Canada

DEFINISI DPK

Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh badan tertentu mengikut bidang kuasa masing-masing

LEGISLATIF
‡ Pembuat dan meminda undang-undang agar tidak ketinggalan ‡ Menyelia semua tindakan pemerintah atau raja agar mematuhi kehendak dasar yang dililuskan oleh Dewan Perundangan

EKSEKUTIF
‡ Menjalankan dan mengamalkan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Perundangan ‡ Kuatkuasakan segala keputusan badan kehakiman

KEHAKIMAN
Fungsi : menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan seseorang dan memberi keputusan yang muktamad Tindak tanduk badan kehakiman berpandukan kepada undang-undang yang diluluskan legislatif dan perlembagaan negara

Mempunyai kuasa mengawal badan eksekutif dan legislatif

CORAK PERLAKSANAAN DPK DLAM SESEBUAH NEGARA

Sistem Demokrasi Berparlimen

Demokrasi Terpimpin

MALAYSIA : DPK diperkukuh melalui perlembagaan persekutuan

Undang-undang dasar yang menentu corak dan kuasa sesebuah kerajaan PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peraturan yang menentukan bagaimana sesebuah negara ditadbir dan dikawal

Menentukan pembahagian kuasa antara bidang pemerintahan dan pelaksanaanya

Merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara dan sumber bagi menggubal undang-undang

MALAYSIA
Sistem Demokrasi Berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa 3 badan pemerintah : eksekutif, legislatif, kehakiman

Mengamalkan corak percantuman kuasa µfusion of power¶

LEGISLATIF (BADAN PERUNDANGAN)
Menggubal, meminda dan meluluskan sesuatu undangundang

Dewan Negara : YDPA pilih mengikut kepakaran bidang masing-masing

Dewan Rakyat : dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya

Terdiri daripada barisan menteri kabinet Badan yang melaksanakan undang-undang Diketuai oleh Perdana Menteri

EKSEKUTIF (BADAN PENTADBIRAN)

JUDICIARY (BADAN KEHAKIMAN)

Tafsir undangundang melalui sistem kehakiman

Mahkamah : Majistret, Seksyen, Tinggi, Rayuan, Persekutuan

Parlimen ialah badan yang mewakili rakyat untuk membuat undang-undang negara Tugasnya ialah menggubal undang-undang dan dasardasar melalui kuasa yang diberikan oleh undi rakyat

Parlimen mempunyai kuasa yang mutlak

Setiap 5 tahun, rakyat memilih ahli Dewan Rakyat Mengikut Perlembagaan, parlimen diwakili oleh YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat

YANG di-PERTUAN AGONG
Merupakan Ketua Negara Malaysia

YDPA merupakan kuasa tertinggi dalam 3 badan tersebut

Malaysia mengamalkan konsep Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan

Raja Berpelembagaan : menjalankan pemerintahan mengikut undang-undang dan perlembagaan

YANG di-PERTUAN AGONG

Tidak boleh memberikan kata putus kerana dalam beberapa perkara tertentu baginda perlu bertindak mengikut nasihat PM dan Jemaah Menteri YDPA boleh bertindak mengikut budi bicara sebagaimana yang difikirkan layak bagi menjalankan tugas Contoh : melantik PM, tidak memperkenankan pembubaran parlimen, meminta supaya mengadakan Majlis Mesyuarat Raja-Raja

Mengambil bahagian aktif dalam sebarang perusahaan perniagaan

Menerima emolumen

Memegang apa-apa saraan

Perkara yang tidak boleh dibuat YDPA

Tidak boleh meninggalkan negara selama lebih 15 hari tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja kecuali atas lawatan rasmi ke negara lain

PERDANA MENTERI
Memegang jawatan yang tertinggi sebagai ketua pemerintah negara Dibantu oleh Jemaah Menteri yang dipanggil Kabinet

Dilantik oleh Yang diPertuan Agong

Ketua parti politik yang memenangi pilihanraya dan mempunyai majoriti di parlimen

Wakil negara semasa menghadiri persidangan antarabangsa

Melantik anggota kabinet untuk mengetuai jabatan tertentu

Memecat anggota kabinetnya

Bidang kuasa PM
Menasihati YDPA untuk membubark an parlimen Menjalankan rundingan dengan ketua negara Menjalankan tugas mentadbir negara

KABINET
Mengetuai jabatan mereka masing-masing Menyusun rang undang-undang serta dasar yang berkenaan dengan jabatan mereka Menyokong segala dasar yang ditaja atau diperkenalkan oleh kerajaan Jika tidak setuju dengan dasar kerajaan, mereka tiada pilihan lain selainn daripada meletak jawatan

DEWAN RAKYAT

Timbalan Yang Dipertua : mestilah seorang daripada ahli dewan Yang Dipertua : salah seorng daripada ahli atau bukan ahli dewan

Dianggotai seramai 193 orang ahli

Diplih dengan cara undi terus oleh rakyat dalam pilihanraya

DEWAN NEGARA
Mempunyai dua jenis keanggotaan

Ahli yang dipilih oleh tiap-tiap Dewan Undangan Negeri

Ahli yang dilantik oleh Yang diPertuan Agong

Dewan Negara dianggotai seramai 69 orang ahli yang dipilih dan yang dilantik

26 orang ahli yang pilih : 2 orang setiap 13 buah Dewan Undangan Negeri

3 orang dilantik YDPA bagi mewakili Wilayah Persekutuan

40 orang yang dilantik oleh YDPA

Dewan ini merupakan majlis tertinggi ataupun Senat

Tujuan dewan : membahaskan rang undangundang yang telah dibahaskan di Dewan Rakyat serta membincangkan perkara kepentingan umum

Yang Dipertua dan Timbalannya mesti dilantik dalam kalangan ahli

Perkara 68 Perlembagaan Persekutuan : ahli Dewan Negara hanya mempunyai kuasa menangguh tetapi tidak mempunyai kuasa menolak undang-undang yang telah dilulus dalam Dewan Rakyat

Sebarang pindaan perlembagaan adalah tidak sah sekiranya tidak diterima Dewan Rakyat

BADAN KEHAKIMAN

Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara rakyat dengan rakyat ataupun kerajaan

Berhak menjatuhkan hukuman kepada yang melanggar undangundang

Mempunyai kuasa besar terhadap badan perundangan dan eksekutif

Mahkamah Agung

Badan terakhir menimbang atau menasihati segala rayuan yang ditujukan oleh Mahkamah Persekutuan. PM melaksanakan keputusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Atas

Mahkamah Tinggi Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Rendah

Balai Penghulu Mahkamah Juvenil Mahkamah Majistret Mahkamah Seksyen 1 Mahkamah Majistret 2 Mahkamah Bumiputera Mahkamah Bumiputera Residen

Sabah dan sarawak

Britain

Sitem pemerintahan bersifat unitary.

Terdapat 3 badan kuasa kerajaan.

Mengamalkan percantuman kuasa.

Raja atau ratu merupakan ketua negara.

BADAN KUASA KERAJAAN BRITAIN
Badan Kuasa

Eksekutif

Legislatif

Kehakiman

Kabinet

House of Common

House of Lords

Mahkamah

Mahkamah Sivil

Eksekutif
Raja berpengaruh terhadap menteri, negara dan antarabangsa. Pada masa ini, Ratu Elizabeth II memegang teraju negara. Raja tidak boleh didakwa di mahkamah.

Kuasa baginda terbahagi kepada 2 iaitu menjalankan undang-undang negara dan merasmi, menangguh dan membubar parlimen.

Raja atau Ratu

Raja atau ratu bermazhab Gereja Anglikan.

Diwujudkan pada tahun 1905. Ada 2 tanggungjawab iaitu tanggungjawab bersama dan tanggungjawab individu.

Perdana Menteri

Tugasnya ialah melantik menteri, mengawal dasar dan menasihati raja, kepimpinan parti politik, menjalin hubungan antarabangsa dan naungan.

Dilantik atas budi bicara raja dan dalam kalangan parti yang menang majoriti dalam house of common.

Kabinet

Dilantik daripada ahli House of Common.

Besar sesuatu kementerian bergantung atas kerajaan

Kabinet bertugas sebagai mengatur usul perundangan dan hantar pada dewan Perundangan, menjalankan urusan dalam House of Common dan perjalanan sistem parti dan kuasa kabinet dalam membuat urusan.

House of Lords

Dewan Perundangan

House of Commons

Ahli dewan seramai 900 orang terdiri daripada golongan aristokrat.

Terdapat tujuh fungsi.

House of Lords

Dipengerusikan oleh Lord Chancellor.

Bidang tugas meliputi bidang kehakiman, perundangan dan perbincangan terperinci.

Periksa dan kaji rang undangundang yang dibawa oleh House of Commons.

Perkenal rang undang-undang yang tidak begitu kontroversial.

Mempertimbang rang undangundang yang tidak penting.

Bahaskan perkara yang babitkan kepentingan awam.

Meninjau dan mempersoal aktiviti eksekutif.

Memainkan peranan dalam ulang bicara kes yang dikemukakan.

Tujuh Fungsi House of Lords

Mempertimbang undang-undang perseorangan.

House of Commons

Ada 630 ahli dewan yg setiap satu mewakili 60 000 orang. Boleh melulus, meminda atau membatalkan undang-undang. Pengawalan ke atas eksekutif. Kuasa ke atas kewangan. Mengutarakan bantahan rakyat. Fungsi pemilihan dan pengujian.

Hakim dilantik oleh raja.

Hakim tidak layak menentukan sesuatu undangundang yang digubal oleh Dewan Perundangan tidak sah.

KEHAKIMAN <<

Boleh dilucutkan jawatan oleh raja dengan persetujuan 2 dewan.

Gaji tidak dikurangkan semasa bertugas.

SUSUN LAPIS MAHKAMAH DI BRITAIN
House of Lords Mahkamah Rayuan

Assizes

Quarter Session

Mahkamah Majistret atau Jaksa Pendamai.

MAHKAMAH SIVIL
House of Lords

Mahkamah Rayuan

Mahkamah Tinggi

Mahkamah Daerah

Persamaan Doktrin Pengasingan Kuasa yang Diamalkan di Malaysia dan Britain

Malaysia
Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Perdana Menteri Eksekutif, Legislatif & Kehakiman Percantuman kuasa Pengundi hanya mengundi sekali sahaja. Legislatif dan eksekutif adalah orang yang sama.

Persamaan
Ketua Negara Ketua Kerajaan Badan Kuasa Kerajaan Pengamalan Doktrin Undi Ahli Legislatif & Eksekutif

Britain
Raja atau Ratu Perdana Menteri Eksekutif, Dewan Perundangan & Kehakiman Percantuman kuasa Pengundi hanya mengundi sekali sahaja. Eksekutif dan Dewan Perundangan adalah orang yang sama.

Malaysia
PM dipilih daripada badan legislatif, selalnya daripada parti yang memenangi majoriti.

Persamaan
Perlantikan Perdana Menteri

Britain
PM dipilih daripada ahli Dewan Perundangan, selalunya daripada parti yang memenagi majoriti.

Menteri dipilih oleh PM dalam kalangan ahli Dewan Rakyat.

Perlantikan Menteri

Menteri dipilih oleh PM daripada ahli Dewan Perundangan.

PERBEZAAN DOKTRIN PENGASINGAN KUASA DI MALAYSIA DAN BRITAIN.
Malaysia
Bersifat Persekutuan.

Perbezaan
Sistem Pemerintahan

Britain
Bersifat Unitary.

Dewan Rakyat & Dewan Negara. Dewan Rakyat (dipilih menerusi Pilihanraya Umum). Dewan Negara (dipilih oleh SPB YDA).

Legislatif

House of Commons & House of Lords. House of Commons (dipilih menerusi Pilihanraya Umum). House of Lords (sebahagian besar merupakan golongan aristokrat). Dewan Perundangan boleh menentang keputusan mahkamah melalui akta baru.

Keanggotaan Legislatif

Badan Legislatif berhak mengusul, membahas dn meminda undang-undang.

Autoriti Legislatif

Malaysia
Dewan Rakyat (193). Dewan Negara (70).

Perbezaan
Bilangan Ahli Legislatif (orang)

Britain
House of Commons (630). House of Lords (900).

Mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan dan undangundang serta mengisytihar sesuatu undang-undang bertulis persekutuan atau negeri sebagai tidak sah di sisi undang-undang.

Kuasa Mahkamah

Hakim tidak boleh menentukan sama ada Dewan Perundangan layak membuat sesuatu undangundang. Dewan Perundangan dengan pindaan undang-undang boleh menentang keputusan mahkamah. Diwarisi

Dipilih menerusi 9 orang sultan dan raja menerusi Mesyuarat Majlis Raja-Raja

Ketua Negara

RUJUKAN
K.Ramanthan (2003). Asas Sains Politik. Selangor: Oxford Fajar. S.S Milne dan Diane K. Mauzy (1984). Politik dan Kerajaan Di Malaysia (terjemahan). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Alan R. Ball (1993). Politik Dan Kerajaan Moden (terjemahan). Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur Wan Rohila Ganti (2009). Nota Kuliah Pengenalan Asas Sains Politik: UiTM Dungun. http://pkskel.tripod.com/doktrin01.html http://pam900kenegaraan.blogspot.com/2009/08/konsepdoktrin-pengasingan-kuasa.html http://zanas.wordpress.com/kewarganegaraan/konseppengasingan-kuasa/

TERIMA KASIH