You are on page 1of 6

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104

)
i) Mengenal pasti masalah susun atur fizikal bilik darjah dan

cara mengatasinya ii) Pelan bilik darjah yang ideal dan sebab-sebabnya

Ahmad Amsyar bin Abdullah

Ahmad Shamil bin Mohd Zaki

Aminnulhakim bin Abdul Isa

Zainab Asilah bt Abdullah

Susun atur meja murid kurang sesuai

Ruang untuk laksanakan aktiviti tidak jelas

MASALAH SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH

Kedudukan meja guru

Masalah susunan fizikal bilik darjah

Perabot terlalu banyak
Tingkap terhalang oleh rak buku

Ruang belakang kelas serabut
Buku tidak sesuai diletakkan di sebelah singki

Tiada papan kenyataan
Tidak perlu ruang pembelajaran berkomputer

Wujudkan ruang untuk aktiviti berkumpulan

Ruang kosong di bahagian belakang kelas

Susun atur meja murid perlu diubah

Alihkan perabot yang tidak praktikal -kurangkan almari

Mengubah susun atur meja guru - Letak di bahagian hadapan kelas

CARA
PENYELESAIAN

Papan kenyataan digantung di sudut hadapan atau belakang kelas

Meja ditepi kelas diserongkan sedikit untuk membantu penglihatan murid

Terdapat ruang laluan di antara meja murid bagi memudahkan pergerakan murid.

Meja disusun berpasangan untuk mudah guru ke meja murid

Meja tidak dirapatkan ke tingkap untuk elakkan kecederaan

SEBAB PEMILIHAN

Terdapat papan informasi untuk : - Jadual bertugas - Carta organisasi -Sudut matapelajaran - Pencapaian murid

Meja guru diletak disebelah tepi bagi memudahkan guru memantau murid serta untuk mengelakkan pandangan murid terhalang semasa melihat papan hitam