You are on page 1of 8

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEPENTINGAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM

PRINSIP-PRINSIP KURIKULU
Pemilihan kandungan Pemilihan stategi mengajar

Membuat keputusan mengenai urutan kandungan yang akan diajar

Pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, murid dan persekitaran berbeza

KBSR

Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah-1993

OBJEKTIF PENUBUHAN

Menguasai BM selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan Menguasai kemahiran asas 3M dalam bahasa pengantar Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar

Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal

Bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

CIRICIRI-CIRI KBSR