You are on page 1of 7

PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON

Maging makapangyarihan sa Asya 2.Sanligang kasaysayan Hangarin: 1. Paalisin ang mga mananakop .

Mga nangyari Binomba ang Pearl Harbor *Nasakop ang Pilipinas mula 1941-1945 *Pinagbawal ang mga magasin na Ingles *Nabuksan ang lingguhang Liwayway .

Paksa ng Panitikan -Hilahod sa pagsusulat sa Tagalog ang mga manunulat na Filipino -KINICHI ISIKAWA -SEMINAR para mahasa sa pagsusulat (PASANAYAN ng mga Manunulat) -GINTONG PANAHON .

Lungsod Nayon at dagat dagatan 4. Fidel Sicam. Liwayway Arceo.Uhaw ang Tigang ng Lupan 3.Lupang tinubuan 2. Julian Balmaceda-Sino ba kayo(dula) 5. NVM Gonzales. Narcisso Reyes.Mga Manunulat at ang kanilang Sagisag 1.Pitong Taon .

Uri ng akda  Panitikang tagalog  Kuwento at tula sa magasin .

Tema ng Panitikan  Buhay lalawigan .