You are on page 1of 9

PKP 3105 Pendidikan Disleksia Tajuk 1.

5 Akta, peraturan, arahan dan pekeliling
Ahli pembentang :Chong Jee Chieng Doreen Lee Ling Ling Jennifer Chiam Yier Yeeh Low Pik Ling Robert Wong Lee Ang

Akta Program Pendidikan Disleksia yang dijalankan di Malaysia berlandaskan pada dasar-dasar yang berikut: ‡ Akta Pendidikan (1961) yang menyebutkan bahawa Sekolah Khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan khas untuk murid-murid yang kurang upaya. .

‡ Akta Pendidikan 1996. Bab 8.‡ Akta Pendidikan (1990) menyebutkan bahawa Pendidikan untuk Semua 1990 bermaksud keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kurang upaya menuntut perhatian khusus. ‡ Akta Pendidikan (Pindaan) 2002. . Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakan persamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upaya sebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan.

guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran. Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. Menurut Akta Pendidikan 1996. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Seksyen 41. . Bab 8 Pendidikan Khas.Peraturan ‡ Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu.

The United Nations Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Person With Disabilities (1993). The World s Declaration on Education for All (1990).Arahan ‡ Deklarasi Antarabangsa: United Nations World Programme of Action Concerning Disabled Persons (1983). .

Biwako Millennium Framework for Action Towards on Inclusive Barrier-Free and RightsBased Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific (2002). .The Framework for Action on Special Needs Education (Salamanca Statement) 1994.

KP(BS)8502/5/PK/Jid. Jadual Waktu. Guru Khas Pendidikan Pemulihan .V/26 bertarikh 28 Januari 1986. Bil. -Senarai Tugas. Bil. -bilangan jawatan GKP bagi sekolah rendah. KP(BS) 8691/Jid.Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran ‡ Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. tugas GKP . Cara untuk mengadakan kelas pemulihan ‡ Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah-Sekolah Rendah 1986 .II/32 bertarikh 22 Januari 1985.

latar belakang murid ‡ Keputusan Jawatankuasa Dasar. KP(BS)85021/5/PK/Jid. Kementerian Pelajaran Malaysia [Jawatankuasa Perancang Pendidikan (JPP).‡ Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) dan Mesyuarat Pengurusan Jabatan Pendidikan Khas].V/(34) bertarikh 30 Jun 1989. . -borang pencalonan. Guru Khas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan di Sekolah-Sekolah Rendah . Bil. Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sekian. . terima kasih.