PEMBENTANGAN PPT (PSV 3107) KUMPULAN 7 NORIZAH ABD.

HAMID FAUZIAH YUSSOF TAJUK TUGASAN PENDEKATAN DBAE (DISIPLINE BASED ART EDUCATION)

 Pendekatan DBAE merupakan satu Konsep kurikulum yang lebih bercorak akademik dikenali secara umumnya sebagai pendidikan seni berasaskan disiplin  .

kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni y Menggunakan proses artistik atau disebut juga sebagai proses kreativiti sebagai cara menghasilkan karya y Terdapat beberapa aspek di peringkat kajian dan penerokaan dalam bidang ini yang dapat memberi pengalaman kepada pelajar .BAHAGIAN PERTAMA PRODUK SENI y Bidang atau disiplin ilmu yang menegaskan tentang tatacara.

MENGHARGAI SUMBANGAN ARTIS MEMAHAMI FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI BERPENGALAMAN BELAJAR MELAHIRKAN PERNYATAAN DIRI MEMBINA DAN MEMPERKEMBANGKAN KUALITI SAHSIAH BELAJAR DARI PENGALAMAN SEJARAH DAN WARISAN .

celik akal dan pandai mencipta .coherence.y Aktiviti menghasilkan produk seni boleh membantu pelajar berfikir secara bijaksana tentang mencipta imej-imej visual. membantu mereka belajar mencipta imej yang mempunyai tenaga eksprasif.

BAHAGIAN KEDUA SEJARAH SENI y Bidang sejarah memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa y Disiplin sejarah seni boleh membantu pelajar tentang hubungan antara karya seni atau hasil-hasil peninggalan seni dengan dimensi masa. ruang. seperti yang ditunjukkan oleh graf berikut: y Beberapa aspek dan peringkat mempelajari sejarah seni adalah . manusia dan seniman serta pemikiran mereka seterusnya membolehkan pelajar memahami bentuk-bentuk tamadun merentasi dimensi masa dan ruang serta bangsa secara perbandingan.

SEJARAH PERKEMBANGAN PENGHASILAN SENI MENGUKUR DAN MENILAI PERINGKATPERINGKAT PELAJARI SEJARAH MENGANALISA KARYA MENYELIDIK DAN MENGKAJI KARYA .

deskripsi. penulisan. analisa. pemerhati seni. komentar dan sebagainya yang diperkatakan atau ulasan oleh para artis. penganalisaan dan penilaiaan terhadap karya seni dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya ` Pengalaman mengenai disiplin ini juga boleh dicapai dan dipertingkatkan melalui pembacaan laporan. budayawan. sejarahwan dan pengkritik seni .BAHAGIAN KETIGA KRITIKAN SENI ` Disiplin kritikan menumpukan penekanan kandungan mengenai persepsi. interpretasi dan penilaian terhadap karya/produk ` Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian.

APA? Memerlukan jawapan secara persepsi dan deskripsi 2. MAKNA?: Memerlukan jawapan secara analisa atau intepretasi 3. NILAI?: Memerlukan jawapan secara pertimbangan dan penilaian .3 Komponen asas Kritikan Seni 1.

ILMIAH:Penulisan kajian dan penyelidiakan 2 Bentuk Penulisan (set kritikan) .

y Kritikan seni melibatkan aktiviti pemerhatian yang teliti tentang karya seni. Iaitu keupayaan menilai. budaya sejarah dan sebagainya y Disiplin kritikan juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi masyarakat terhadap seni iaitu apa orang lain kata . membeza dan membanding antara karya dengan mengambil pertimbangan pelbagai aspek seperti sosial.

. Persekitaran yang terdapat didalamnya berselerakan dengan hasil kerja-kerja seni yang formal. tetapi melalui keupayaan melihat dengan teliti boleh menbina kualiti yang lebih bererti tentang dunia persekitarannya. bukan sekadar memandang sahaja.y Melalui kritikan seni akan boleh membantu keupayaan pelajar melihat.

falsafah.BAHAGIAN KE EMPAT ESTETIK  Disiplin estetika pula merupakan satu disiplin yang baru diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan seni. psikologi dan aspek sifat semulajadi seni  Membicarakan tentang definisi dan ciri signifikan mengenai seni  Estetik membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni . sosiologi. berkaitan dengan asas-asas teori untuk menilai kualiti sesuatu yang kita lihat  Perbicangan estetik membicarakan pelbagai faktor dalam aspek anthropologi.

minat. seni dijadikan instrumen untuk mengajar subjek lain dan bukan hanya pada subjek seni. munasabah.  art is used as an instrument to teach other subjects. penilaian. . teknik pemikiran kritikal.Latihan berasaskan inikuiri (Inquiry based- training)  Berfokus pada murid. rather than as an end in and of itself.

SEKIAN TERIMA KASIH UNIT: PGSR BM 802 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful