You are on page 1of 12

PLANI I OPERACIONEVE

ANALIZA TEKNOLOGJIKE DHE ASPEKTET MENAXHERIALE

PLANI I OPERACIONEVE ANALIZA TEKNOLOGJIKE DHE ASPEKTET MENAXHERIALE Hulumtimi i tregut  Sigurimi i inputeve (personelin, teknologjin, inputet) Organizimi i procesit

Plani i prodhimit Kapacitetet e pajisjeve Numri i puntorve Kualifikimi


Si sht i organizuar biznesi dhe si funksionon? (pasqyra e procesit teknologjik dhe diagrami i organizimit t puntorve)

PROCESI TEKNOLOGJIK DHE PLANI I OPERACIONEVE Prshkruhet qartsisht procesi teknikoteknologjik (know how) N baz t ksaj:

Materialet,

inputet dhe pajisjet Lokalet / objektet Personeli

SIGURIMI I MATERIALIT DHE PAISJEVE


ky yDallon varsisht nga veprimtaria
yAktivitet

duhet t prshkruaj proesin e blerjes ( nga shitsit vendor apo imorti) produktet, deponoj dhe oraganizoj logjistikn e shitjes Prodhuese: do t prezentoj pasijet q duhet, materialet, si do rrjedhin operacionet, si do t sigurohet dhe kontrollohet cilsia , mirmbajtja e t ngjashme.
Shrbyese:

Paisjet
y y y

Makinat dhe instalimet (prodhim dhe transport) Pasijet e komunikimit dhe sistemi informatik Paisjet dhe mobilet e zyreve si dhe paisjet personale

Lnda e par:
Ku

furnizohemi me lnd t par?

Kalkulimi i kostove t materialeve


sht m mir t blihen apo t huazohen? (n mimin e blerjes duhet t prfshihet edhe tarsporti, montimi dhe instalimi, dogana dhe taksat e tjera eventuale.)
A

LOKACIONI DHE HAPSIRA E PUNS


yNdikim

afatgjat n shpenzime dhe performanc (varsisht nga veprimtaria) y A ma mir t blihen apo t huazohen?

mundsit financiare, kushtet e fianncimit, mimet e ndrtimit dhe t qiras

Disda nga faktort q ndikojn n prcaktimin e vendit lokacionit t biznesit jan :


y

Shpenzimet e transportit dhe logjistika (furnizimi, distribuimi, parkingu, rrejdhat e trafikut); T dhnat mbi popullsin lokale dhe shtrirja e saj dhe lvizjet (lvizjes s konsumatorve potencial, kalimi i kmbsorve, komunikimi i drejtprdrjet me konsumatort, afrsia e transportit hekurudhor, rrugor / autostradat, fuqia puntore e disponueshme)

Politikat urbane dhe rregullimi i territorit Jan t njohur t ashtuquajturit inkubator t biznesit

Me rndsi: n planin e biznesit duhet t velrsohen me kujdes investimet e nevojshme n prgatitjen lokacionit, lokaleve dhe hapsirs pr pun, apo duhet t llogariten investmet e nevojshme pr meremtim, ndrtim dhe shpenzimet tjera eventuale.

PLANI I PERSONELIT DHE PERSHKRIMI I PUNVE

Faktor ky

Specifikimi i punve

Kategorizimi dhe numri i puntorve

Prshkrimi i punve sipas segmenteve prkatsisht blloqeve kryesore

marketingu dhe shtija, operacionet teknologjike, financat e konatbiliteti, menaxhmenti

Duhet analizuar se far cilsie, dijesh, shkathtsish e prvoje Cilat pun do ti keni me orar t plot dhe cilat mund ti kontraktohen Trajnime shtes

IDENTIFIKIMI I SHPENZIMEVE DHE INVESTIMEVE


Investimet :

Paisjet makinat dhe instalimet pr prodhim Mjetet trasportuese brenda lokacionit t puns si dhe pr logjistikn e shitjes dhe furnizimit Mobilet e zyres dhe pisjet ndihmse Kompjuteri (hardare dhe softare), telefoni dhe interneti Objektet ( ndrtimi / meremetimi) Kapitali punues inicial / mjetet e xhiros/ stoqet iniciale q duhet t financojn zhvillimin e operacioneve t biznesit deri sa t fillimisht t arktohen t ardhurat nga shitja

Shpenzimet:

Shpenzimet e matrialit dhe lendve tjera ndihmse Shpenzimet e puns Shpenzimet e energjis, ujit, higjienes publike Shpenzimet e qiras Shpenzimet administrative: telekomunikimet, furnizimet e vogla/ p.sh. letr etj. Udhtimet e meditjet Shpenzimet e marketingut dhe promocionit Shpenzimet e financimit kur shfrytzohen huat apo kredit Amortizimi vjetor i paisjeve , mjeteve t transportit, objekteve ndrtimor , prkatsisht i t gjitha aseteve fikse

JU FALEMNDERIT!