ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR

)
MUHAMMAD IQBAL BIN ZAHANUDDIN NUR SYUHADA MD. DIN NUR ZAHRATUL JANNAH NURUL AIDA IBRAHIM

DIBENTANGKAN OLEH:

NUR SYUHADA

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MENGGAMBAR

BIDANG

TAHUN

AKTIVITI PEMBELAJARAN - Memerhati kesan gari san yang terdapat di persekitaran dari segi sifat dan jenis garisan - Lakaran - Gurisan - Gosokan - Garisan - Tekapan atau surihan - Kolaj -Stensilan - Kolaj - Gurisan - Lukisan - Gosokan - Stensilan - Montaj - Capan - Catan - Kolaj - Capan - Catan - Resis - Cetakan - Resis - Lukisan - Gurisan - Tekapan - Cetakan

1

Menggambar

2

3

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MENGGAMBAR
BIDANG TAHUN - Lukisan - Stensilan - Kolaj - Catan - Mozek - Gurisan AKTIVITI PEMBELAJARAN - Cetakan - Capan - Lawatan - Pemerhatian terhadap alam sekitar

4

Menggambar

5

- Kolaj - Cetakan - Resis - Capan - Catan - Lukisan - Mozek - Cetakan - Gurisan - Gunakan perisian komputer (Paintbrush, Photoshop & M. Word) - Memerhati & mengenalpasti kewujudan elemen Asas Seni Reka dalam alam ciptaan tuhan - Membuat perbandingan & membincang tentang karya pelukis tempatan yang dipamerkan - Membincang hasil kerja murid - Kolaj - Lukisan - Catan - Cetakan sutera saring - Montaj - Mozek - Menggunakan perisian komputer ( Paintbrush, Photoshop & Microsoft Word )

6

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MENGGAMBAR

Garisan Gurisan

Gosokan

Stensilan Kolaj

Montaj

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MENGGAMBAR

Capan

Resis

Catan

Mozek

Lukisan

DIBENTANGKAN OLEH:

NURUL AIDA

DIBENTANGKAN OLEH:

NURZAHRATUL JANNAH

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Binaan mudah

Hiasan diri (Ornament)

Topeng mata

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Model

Topeng Muka

Alat Muzik

Asemblaj

Origami mudah

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Arca

Mobail

Diorama

Boneka

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Pembungkusan

Bekas

Arca

DIBENTANGKAN OLEH:

MUHAMMAD IQBAL

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : KRAF TRADISIONAL
BIDANG TAHUN Cadangan teknik seperti: a. anyaman b. mewarna wau c. tembikar d. gasing mudah e. resis a. batik b. wau c. gasing d. hiasan diri (ornament) e. tembikar f. anyaman/kelarai g. portfolio mudah AKTIVITI PEMBELAJARAN Cadangan bahan gantian seperti: a. kertas warna b. kad manila c. kotak d. majalah e. plastisin Cadangan bahan seperti: a. kertas b. kad manila c. krayon d. lidi e. plastisin f. kertas warna g. warna air h. kertas majalah f. kolaj g. stensilan h. tekapan i. catan

1

2 KRAF TRADISIONAL

3

-a. cetakan b. capan c. lipatan dan guntingan d. tarikan tali e. gurisan

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : KRAF TRADISIONAL
BIDANG TAHUN
a. tenunan b. tembikar c. seni tekat d. seni manik e. anyaman f. portfolio g. lawatan h. demonstrasi a. batik b. ukiran c. tenunan d. tembikar e. anyaman f. tekat g. mengaplikasi perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word -a. batik b. ukiran c. tenunan d. peralatan domestik e. anyaman f. tembikar g. kuda kepang h. lawatan i. demonstrasi j. aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Cadangan bahan seperti: a. plastisin a. manik b. benang c. kad manila d. biji-bijan e. penyedut minuman f. gabus Cadangan bahan seperti: a. tanah liat b. lilin c. reben d. kertas warna/majalah e. kain/benang f. mengkuang/pandan Cadangan bahan seperti: a. buluh b. lidi c. kain d. pandan e. mengkuang f. lilin g. pewarna batik h. canting i. kayu ukiran j. tanah liat k. pisau ukiran l. tempurun

4

5 KRAF TRADISIONAL 6

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : KRAF TRADISIONAL

wau burung

tembikar

an yaman

tembikar batik

Pendidikan Seni Visual
ISI PENTING/ ULASAN TENTANG SUKATAN PELAJARAN PSV (KBSR)

BIDANG KEGIATAN : KRAF TRADISIONAL

ukiran

tenunan

Kuda kepang

tekat contoh rekaan (design) batik menggunakan komputer

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.