BMM 3106

Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

KULIAH 1
‡ Pendidikan Pemulihan ‡ Konsep, Objektif, dan Rasional Pendidikan Pemulihan ‡ Perbezaan Pendidikan Pemulihan dengan Pendidikan Imbuhan ‡ Jenis Pendidikan Pemulihan ‡ Ciri Murid Pemulihan

Konsep, Objektif, dan Rasional Pendidikan Pemulihan Program Pemulihan ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Merupakan aktiviti P&P yang disediakan bagi membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Biasanya murid tersebut digelar murid-murid lambat kerana gagal menguasai sesuatu kemahiran dalam masa yang ditentukan. Jika murid lambat masih gagal, mereka akan dihantar ke kelas pemulihan khas.

‡ Konsep: ‡ - satu usaha dalam pendidikian untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di SR - ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira - dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini

‡ Definisi Pendidikan Pemulihan Berbagai-bagai pendapat telah diberikan oleh ahli-ahli pendidik Barat dan tempatan mengenai takrifan pendidikan pemulihan. Secara lebih khusus, takrif pendidikan pemulihan itu telah diberi dengan pelbagai definisi, antaranya ialah

di pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan. dan dalam darjah untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan. dalam kumpulan yang diasingkan daripada sekolah biasa. . 1983 : 371 satu tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa.‡ i) Sharifah Alwiah Alsagoff.

1983 : 191 Perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan-keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah-masalah pembelajaran di sekolah-sekolah biasa .‡ ii) Ishak Harun & Koh Boh Boon.

.melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka.‡ iii) Pringle (1966) pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar.

.‡ iv) Albertwhite (1977) pengajaran pemulihan ialah suatu bentuk pengajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak yang bersifat ketidakupayaan yang disertai oleh gangguan-gangguan emosi .

.satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar‡ benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun.satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keprluan pendidikan bagi murid.‡ Tansley(1967) : .murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa.. . ‡ Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975): ‡ .

.. menulis dan mengira.langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca.. KPM (1984): ‡ .‡ Pusat Perkembangan Kurikulum.hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan...

. di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini . khususnya ditumpukan kepada kemahiran asas membaca.satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah rendah. menulis dan mengira. KPM(1986): ‡ ..‡ Bahagian Sekolah-sekolah. .

Rasional Murid terlalu ramai Murid berbeza dari segi kebolehan dan minat Murid yang lemah akan ketinggalan Murid lemah memerlukan bimbingan guru dan tunjuk ajar guru ‡ Murid yang menghadapi masalah pembelajaran biasanya rendah keyakinan diri. Pendidikan pemulihan membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran dan keyakinan diri ‡ Murid-murid lambat kurang motivasi untuk datang ke sekolah ‡ Pendidikan pemulihan dapat mengurangkan keciciran dalam kalangan murid-murid lambat ‡ ‡ ‡ ‡ .

Membina sikap keyakinan diri 7. Mengatasi masalah akademik yang dihadapi mereka 4. Menyertai aktiviti sosial di dalam dan luar bilik darjah 6. Menerima layanan individu mengikut kadar perkembangan mental 3. Menerus pembelajaran dalam sistem persekolahan biasa . Memperkembangkan potensi dan bakat mereka 5. Menguasai kemahiran tertentu dengan kaedah. bahan pengajaran serta aktiviti alternatif dengan kebolehan murid 2.Objektif 1.

8. Menikmati pengalaman berjaya di alam persekolahan 10. Menerima bahan pembelajaran yang lebih bermakna 9. Membina perhubungan yang sihat dengan guru dan rakan sekelas .

Pendidikan Imbuhan ‡ Pendidikan imbuhan & pendidikan pemulihan saling berkaitan ‡ Pendk imbuhan mengambil kira faktor di dalam dan luar sekolah ‡ Skop pendidikan imbuhan sangat luas meliputi pendidikan. sosioekonomi dan politik ‡ Wujud disebabkan keadaan sosioekonomi yang tidak sama ‡ Ditujukan kepada keluarga miskin dan serba kekurangan ‡ Bertujuan mencegah dari awal .

Strategi pendidikan Imbuhan 1. Mengubah alam sekitar sekolah iaitu dengan cara memperkenalkan strategi P&P yg lebih bermakna dan berkesan .Ibu bapa lebih bersedia menghantar anak ke sekolah termasuk pra dan tadika 2. Mengubah persepsi keluarga agar lebih mementingkan pendidikan. Mengubah sikap individu dalam komuniti dgn melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Ch PIBG 3.

Ibu bapa dididik pentingkan pendidikan 7. Penekanan faktor pedagogi sosioekonomi & politik -Ditujukan kepada murid luar bandar -Mencakupi strategi p&P. Semua murid dari sekolah rendah dan menengah akan menikmati . khasnya yang bertaraf sosioekonomi yang rendah . Terhad kepada aktiviti P&P -Semua kanak-kanak peringkat tadikan .Tiada penekanan khas pada mana-mana 3. Mengatasi kelemahan penguasaan 3M -Menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih baik bagi golongan miskin 2. pendidikan ibu 5.Penekanan pada faktor pedagogi.Perbezaan Pendidikan Pemulihan & Imbuhan Pendidikan Pemulihan Pendidikan Imbuhan 1. Penekanan pada penggunaan kemahiran 3M mata pelajaran . pengubahan sikap anggota komuniti 6. Ditujukan kepada semua murid bapa. 4. Ditujukan kepada kanak-kanak lambat -Ditujukan kepada kanak-kanak serba tanpa mengira taraf sosioekonomi kekurangan.

bantu murid lemah menguasai kemahiran yang telah dipelajari 2.oleh BPK ‡ .dikehendaki menduduki Ujian Pelepasan sebelum di bebas kan . KIA2M ‡ . LINUS (Literasi & Numerasi) ‡ Program pemulihan menggantikan KIA 2M ‡ Untuk murid tahun 1-3 5.Membantu murid th 6 menguasai 3M .Dilaksana selepas menduduki UPSR 4. Pemulihan Khas ‡ Dijalankan dalam kelas khas yang terdiri daripada semua murid pemulihan ‡ Guru dilatih khas . Pemulihan Dalam Kelas ‡ Pemulihan KBSR .bantu murid th 1 menguasai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis) .Jenis-jenis Pendidikan Pemulihan 1. PROTIM ‡ Program Pemulihan 3M .dalam kelas biasa .gagal Ujian Pelepasan 3 masuk ke kelas Pemulihan Khas pd th berikutnya 3.

seperti membaca jadual waktu atau dalam menguasai peraturan mengeja . tidak boleh memindahkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru ‡ Sukar menguasai kemahiran yang bersifat akademik. ini bergantung juga kepada peringkat umur dan aras kesukaran yang digunakan di sekolah.Ciri-ciri murid pemulihan CIRI-CIRI PELAJAR YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN (SLOW LEARNERS) ‡ Secara umumnya kanak-kanak ini dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri yang dipamerkan. ‡ Kurang matang dalam hubungan dengan orang lain dan di sekolah ‡ Tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja ‡ Hilang kawalan masa.

kurang pengalaman ‡ Perbendaharan kata terbatas. ponteng sekolah.Ciri-ciri murid Pemulihan ‡ Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. kemahiran asas dan pertuturan ‡ Kurang yakin diri. tidak kreatif. ‡ Kesukaran mengawal emosi. menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan ‡ Kesihatan sering terganggu. ‡ Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan ‡ Lemah daya ingatan Pengamatan. bermasalah tingkah laku . Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa. kurang tekun.

Aktiviti yang dijalankan juga khas iaitu menepati kehendak menjadikan pulih . . Kelas pemulihan selalunya lebih kecil daripada kelas biasa. Pendidikan Pemulihan adalah satu bentuk pendidikan untuk membetulkan sesuatu yang kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul atau sesuatu yang cacat.Pemulihan Khas ‡ Guru yang mengajar kelas pemulihan adalah guru yang terlatih khas untuk kelas pemulihan.

‡ Objektif Program Pemulihan Khas ‡ 1. memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar ‡ perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain. membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan. memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin. membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap . 5. bahanbahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa. 4. ‡ 2. 3. kaedah.

memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira ‡ di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. ‡ 7. sosial. menyuburkan emosi. dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang ‡ daripada keluarga yang bermasalah. . membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. yang boleh ‡ menjejaskan pelajaran.‡ 6. dan ‡ 8. mental.

bermula 1965 3 guru dapat latihan dr England .1968 . Luar Negara .Latihan Guru: sbg kursus dalam perkhidmatan .US berkembang pesat selepas termaktub PL 94-142 .UK selepas Laporan Warnock ii.Penuh Masa atau dalam cuti dr 2 hari hingga 1 tahun (KSPK) .2007 KPM memberikan perhatian serius . Dalam Negara .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sejarah Pendidikan Pemulihan Khas i.9 guru lagi dihantar berkursus -Projek Khas Universiti Malaya .Pendidikan Imbuhan dpt sumbangan dr Yayasan Van de Leer Belanda .Mulai 2001 ditawar sbg pengkhususan utk KDPM sepenuh masa (3 th) ‡ .

MURID PEMULIHAN KHAS Hz/Pemulihan Khas/IPIS .2 Pemulihan Khas Sistem Penarikan Keluar (withdrawal System) -murid yang dikenalpasti .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 2.dihantar balik ke kelas biasa setelah menguasai tahap preatasi yang ditentukan dalam kemahiran asas 3M 3.ke kelas pemulihan pd waktu tertentu utk BM dan Matematik .dihantar balik ke kas setelah menguasi kemahiran asas yang ditentukan Kelas Khas -murid yang dikenalpasti dimasukkan ke dalam kelas secara sepenuh masa .

CIRI-CIRI PELAJAR LEMBAM/PEMULIHAN .

ASPEK TINGKAHLAKU agresif degil melawan arahan Timid (malu. segan. penakut) kemurungan cerewet terlalu nakal sangat aktif (tidak boleh duduk diam) .

kerap mengganggu rakan bossy Laku musnah harta benda sendiri atau orang lain buat perangai aneh untuk perhatian talkative pendiam (introvert) suka berbohong mudah lupa .

cara penampilan kearah penyelewengan tingkahlaku (mild) tiada kemahiran sosial biadab pemalu dreaming mengantuk sensitive/mudah menangis kerap menggigit kuku .

sentiasa hendak ke tandas gelisah buat tak kisah terlalu banyak bertanya atau takut bertanya intim dengan seseorang ada mannerism yang aneh dan sentiasa dilakukan bed-wetting pengotor klyptomania .

Aspek motor halus: kekok menulis sukar menulis dengan sempurna / tulisan buruk Kidal tidak mahir mengikat tali kasut .

Aspek pengamatan masalah visual discrimination low vision Astigmatism masalah listening skill tuna pendengaran (mild) (27 40 dB) Attention-deficit disorder (ADD) .

Aspek artikulasi: Gagap telo/pelat sengau speech impairment (dysphasia) .

Aspek bahasa: anematopia (word inventori terhad) aphasia (sukar memahami percakapan/ masalah berkomunikasi) sukar memahami konsep alexia (word blindness) masalah membatangkan sukukata kod bahasa terhad (RLC >< ELC) .

Erikson 63) . perinatal stage dan postnatal stage faktor baka (hanya 1% .Lain-lain: ciri-ciri dyslexia (was >< saw) mirror writing usia kronologi dan pematangan awal remaja tidak seimbang tindakan ransangan yang lemah kecacatan otak minimum sejarah prenatal stage.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAJAR LEMBAB ( SLOW LEARNER ) .

tidak fokus. ponteng. tidak bertanggungjawab. tidak bersemangat. Tidak bersedia terima pembelajaran menyebabkan pelajar Menunjukkan reaksi seperti : malas. tiada kesungguhan dan tiada keyakinan diri. . banyak bermain. degil.1) FAKTOR DIRI PELAJAR 1. kurang disiplin.1 Sikap Pelajar Tiada pendedahan peringkat pra-sekolah/tadika dan asas pembelajaran tidak kukuh dan berkesinambungan menyebabkan masalah timbul di sekolah menengah. tidak ambil peduli.

FAKTOR DIRI PELAJAR 1.2 Masalah Fizikal / Kesihatan Kekerapan ponteng akibat pelbagai penyakit dihidapi pelajar menjadikan mereka tidak fokus terhadap pelajaran. Fizikal tidak bermaya / bertenaga menyebabkan mental lemah sekaligus pencapaian akademik menurun/ terganggu. Kesan utama : keciciran dalam pelajaran .

3 Masalah Perkembangan Kognitif Berkait rapat dengan kurang kecerdasan dan masalah mental. Punca masalah mental : baka.FAKTOR DIRI PELAJAR 1. Penyelesaian : diserap ke kelas pemulihan jika mengalami mental ringan.lemah pengamatan dsb. . kelahiran tidak normal.kecederaan otak dan kurang makanan berzat.cepat lupa. Menjadikan pelajar lambat berfikir.sukar memahami sesuatu.

4 Masalah Psikologi Berkait rapat dengan masalah kejiwaan/emosi.benci. .diam.FAKTOR DIRI PELAJAR 1. peribadi. Penyelesaian : Guru bertanggungjawab mengesan dan berusaha membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran dihadapi pelajar. mental dan fizikal.malu. Punca : masalah pembelajaran.tidak yakin.rendah diri dsbnya. Kesan : timbul perasaan takut.

Terutama ibubapa yang berpendidikan rendah.1 Latar Belakang Sosio Ekonomi Ibubapa kurang mementingkan pendidikan anak. Memenuhi tuntutan keperluan keluarga melebihi kepentingan memberi pendidikan kepada anak-anak.2) FAKTOR KELUARGA 2. Faktor tambahan : kurang makanan berzat dirumah menyebabkan mental lemah dan tiada tumpuan belajar. . Kesan emosi : anak tidak menerima sokongan padu untuk belajar. Kesimpulan : Baka lemah memberi kesan kepada mental pelajar untuk menguasai 3M sekaligus dikategori sebagai pelajar pemulihan. Pelajar sebagai pembantu keluarga berkecenderungan untuk melupakan alam persekolahan seketika.

 Senario seperti takut.kasar.dominan. terlalu bergantung dan AKHIRNYA malas dan lembap. malas berusaha.2 Emosi dan Moral Keluarga Disebabkan faktor ibubapa di rumah. Kesan jangka panjang : perkembangan ego anal lemah.garang. .kerap berbalah.bimbang.memanjak an anak MEMBERI KESAN kepada emosi dan sosial anak tidak berkembang dan kurang yakin diri untuk menempuh alam persekolahan.FAKTOR KELUARGA 2.mengongkong.

1 Lokasi Tempat Tinggal Pelajar berasal dari kejiranan kurang baik cenderung untuk di kategori pelajar pemulihan Pergaulan yang tidak sihat ditambah tiada role model di kalangan keluarga atau jiran menjadikan pelajar tidak minat belajar ataupun kurang tumpuan dalam pelajaran. . ( Pergaulan sebegini tidak membantu untuk proses pembelajaran pelajar ! ) Suasana di rumah sempit dengan bilangan ahli keluarga ramai menyumbang kepada masalah komunikasi dan tingkahlaku.3) FAKTOR PERSEKITARAN 3.

 Tekanan menghabiskan sukatan menyebabkan pelajar lemah ketinggalan manakala pelajar baik terus cemerlang.1 GURU Kaedah mengajar tidak sesuai dengan aras menjadikan pelajar ketinggalan Guru kurang pendedahan mengenai perlaksanaan pendidikan pemulihan.4) FAKTOR SEKOLAH 4. .

Pelajar di cop guru sebagai bodoh dan lembam menjadikan mereka rendah diri dan enggan belajar. BBM kurang menarik minat pelajar. . Pelajar pemulihan yang ramai menyebabkan p&p secara individu / kumpulan sukar dijalankan. Kaedah talk & chalk membosankan pelajar.Sambungan   Bilangan di dalam kelas ramai menyukarkan guru menumpu kepada pelajar lemah melahirkan pelajar yang gagal menguasai 3M.

4.Sambungan . Sikap acuh tak acuh untuk mewujudkan kelas pemulihan berbanding kelas biasa ( mungkin bimbang prestasi sekolah menurun ) . Tidak berminat mengumumkan bilangan pelajar yang gagal menguasai 3M tetapi mengutamakan bilangan pelajar yang lulus. Tidak merancang aktiviti untuk pelajar yang gagal menguasai 3M tetapi utamakan perancangan pelajar normal sahaja.2 Pentadbiran Sekolah Pentadbir tidak membantu pelajar lemah SEBALIKNYA memberi lebih tumpuan kepada yang berprestasi baik sahaja.

Tekanan pihak atasan yang lebih mengutamakan menghabiskan sukatan dan berorientasikan peperiksaan menjadikan pelajar lemah terabai sekaligus gagal 3M. ‡ . Pelajar yang gagal menguasai 3M tidak mendapat manfaat. Buku teks sedia ada tidak sesuai untuk digunakan pelajar pemulihan.. Sekolah tidak ceria dan membosankan.Sambungan . 4. Tiada sokongan pihak sekolah perlaksanaan sekadar tangkap muat shj.3 Persekitaran dan Amalan Sekolah ‡ ‡ ‡ ‡ BBM kurang sesuai dengan aras pelajar pemulihan.

membaca dan berkomunikasi dalam BM menyukarkan p&p dijalankan ditambah pula tidak faham BM. .5) FAKTOR BAHASA 5.2 Bahasa Ibunda / loghat daerah cenderung berbahasa daerah terbawa-bawa ke sekolah dan diaplikasi dalam karangan menambahkan masalah untuk memulihkan pelajar.3 Lulusan SJKC/SJKT Masalah utama : tidak boleh menulis. 5.1 Bahasa Pasar Penggunaan bahasa pasar dalam perbualan harian menyumbang kepada kesukaran menguasai 3M. 5.

Berikut kategori mengikut hirarki untuk memudahkan perbincangan dan dapat diteliti secara visual: .Remediation atau pemulihan sebenarnya menjurus ke arah menyelesaikan masalah kesukaran-kesukaran dalam menguasai kemahiran asas. Penujuan tersebut merangkumi satu kontinum yang lebar.

A B C D kontinum     A .Kelompok severe mungkin calon LD atau Deaf and Blind atau Mentally Gifted Children .Tiada pemulihan diperlukan B .Pemulihan dijalankan oleh guru asas Grey Area /Overlapping Area atau Zon Ketidakpastian Intervensi Awal 2M (KIA 2M) sepatutnya dilaksanakan Fenomena Accumulative Deficiency Syndrome C .Pemulihan Khas dijalankan Curative Measure D .

BERIKUT ADALAH ASPEK LEGALITY MENGAPA PEMULIHAN TIADA KOMPROMI DAN MESTI DIJALANKAN PUNCA DAN BIDANG KUASA TERKANDUNG DALAM: .

II/32 bertarikh 22 Januari 1985 :Guru Khas Pendidikan Pemulihan Bil.a) Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan: Bil.Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah-sekolah Rendah Bil. V26 bertarikh 18 Januari 1986 :. V 34 bertarikh 30 Jun 1989 :Guru Kelas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan . KP (BS) 8502/5/PK/Jld. KP (BS) 869/Jld. KP (BS) 8502/5/PK/Jld.

5) SKM pemulihan tiada peruntukan kuota c) PCG di dalam peruntukan Sains Sosial dan dalam peruntukan Bimbingan dan Kaunseling .b) Jawatan Guru Khas Pemulihan adalah kuota khas dan bukan dalam peruntukan Guru asas (n x 1.

e) Laporan Jawatankuasa Pelajaran Kebangsaan) Kabinet (Dasar Perakuan 3 Dan Para 33.1 (Bab II) Perakuan 5 Dan Para 34-35 (Bab II) Perakuan 57b dan Para 193-196 (Bab III) .d) Menyediakan bilik khas yang berasingan.

Murid pemulihan Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa kajian mereka hanya belajar bila telah bersedia Perkembangan Murid Pemulihan dipengaruhi oleh: ‡ Rencatan akal ringan ‡ Kurang peluang ‡ Budaya / ekonomi tersekat ‡ Gangguan emosi ‡ Kurang upaya sensori ‡ Bermasalah dalam pembelajaran secara khusus ‡ Ganjaran intrinsik .

‡ menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan.Keperluan ‡ Perlukan masa tambahan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan (task) ‡ ‡ Kanak-kanak perlu ditawarkan dengan insentif yang sesuai boleh ditangguhkan ‡ supaya kanak-kanak belajar bersabar ‡ ‡ Pemakanan yang betul sarapan yang berkualiti dan tepat pada masanya ‡ Tidur yang mencukupi boleh menambahbaik prestasi mereka ‡ ‡ Guru/ibu bapa perlu mencari bahan atau apa-apa sumber yang boleh memudahkan. .

Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan Lemah daya ingatan Pengamatan. kemahiran asas dan pertuturan Kurang yakin diri. Kesukaran mengawal emosi. tidak kreatif.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan Kesihatan sering terganggu. ponteng sekolah. Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa. kurang tekun. kurang pengalaman Perbendaharan kata terbatas. bermasalah tingkah laku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful