PEMULIHAN KELAS BIASA & PEMULIHAN KELAS KHAS [TUTORIAL MINGGU 2

]
BMM 3106 Pn Norehan Muhammad Disediakan oleh: Siti Namira Aqilah bt Abd Latif [PISMP SEMESTER 3/ UNIT J3]

Apa itu pemulihan?
³Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah dan kurang kebolehan menerima pendidikan biasa´ A.E Transley dan Gulliford

.Pemulihan biasa ‡ Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran. tanpa mengira golongan kaya atau miskin.

Aktiviti ini dijalankan semasa pengajaran biasa di dalam kelas dengan memberikan tumpuan khas kepada murid-murid yang berkenaan. Glosari Pengajian Melayu: ³Satu rancangan bagi membantu memulihkan murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran ringan atau sementara dari semasa ke semasa.‡ Naffi Mat (2006).´ .

Pemulihan Khas Satu jenis pendidikan yang cuba memenuhi kehendak mereka yang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kegagalan belajar yang tidak dapat ditentukan. . faktornya termasuklah persekitaran dan pengalaman hidup masing-masing.

Glosari Pengajian Melayu: ³Satu rancangan khas bagi membantu dan memulih murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran pembelajaran yang dikenal pasti oleh guru.³ . muird-murid diasingkan daripada kelas biasa dan ditempatkan di dalam kelas khas bersamasama dengan murid yang menghadapi masalah yang sama daripada kelas-kelas lain. Semasa melaksanakan program ini.‡ Naffi Mat (2006).

PENGELOLAAN DAN STRATEGI PEMULIHAN KELAS BIASA DAN KHAS .

Program ini hanya meliputi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah . Skop kajian: banyak terbatas kepada pedagogi di dalam bilik darjah.PEMULIHAN KELAS BIASA Matlamat: Rancangan pembelajaran ditumpukan khas kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas membaca. menulis dan mengira.

PERANAN GURU PEMULIHAN KELAS BIASA ‡ mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan ‡ menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan ‡ menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran ‡ menyediakan bahan dalam sesi pemulihan ‡ menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan ‡ mengambil tindakan susulan yang sewajarnya .

Jejak .1.Teknik pengajaran. hasil penilain dianalisis 2. Nilai -menilai pencapaian murid. Rancang . aktiviti pengukuhan Proses pengelolaan sesi pemulihan .Merancang pengajaran pemulihan 3. Laksana . rancangan pengajaran. 4.Mengenal pasti murid dan punca masalah.

Pemerhatian: .secara tidak langsung.Strategi 1. Contoh: perhatikan wajah murid-murid .

tingkah laku contoh: konsep kendiri yang rendah . ..senarai semak Contoh . berjalan berseorangan.luar bilik darjah contoh: pergaulan murid di kantin.

Rekod Profil . .Ialah rekod yang memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam semua mata pelajaran yang diikuti di sekolah.‡ 2. Rekod prestasi: . Contoh 3. ibu bapa dan murid. Contoh .kepentingan kepada guru.ialah menyimpan maklumat tentang pencapaian akademik murid.

Menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran Skop kajiannya tertumpu kepada penguasaan murid terhadap sesuatu subjek dengan menggunakan bahan maujud Program ini meliputi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan murid-murid yang ketinggalan / lemah dalam pelajaran di kelas biasanya akan dibawa keluar dari kelas dan dimasukkan ke bilik yang disediakan khas untuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan pemulihan . Meneruskan pembelajaran di kelas biasa.PEMULIHAN KELAS KHAS MATLAMAT: Menguasai kemahiran asas 3 M.

Perbezaan minat. pengalaman dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya . bakat.PEMULIHAN KELAS KHAS Bantuan diberikan kepada individu sahaja di sekolah rendah Objektif ialah "Menyelesaikan masalah seawal mungkin" supaya tidak menjadi kronik dan berterusan hingga ke tahap 2 sekolah rendah dan ke peringkat sekolah menengah.

³ Pemulihan dalam KBSR ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu Kemahiran asas membaca.Dapatan pekeliling dengan situasi pemulihan semasa ‡ Konsep pendidikan pemulihan dalam Buku Panduan Am KBSR tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).³ . Kementerian Pelajaran Malaysia menerangkan bahawa . menulis dan mengira atau 3M.

. perancangan KBSR yang begitu rapi dan teliti tidak dapat di implimentasikan dengan lebih berkesan disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan.‡ Namun begitu .

Peruntukan kewangan ini adalah untuk melaksanakan aktiviti bagi membolehkan murid murid menerima pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan bakat. Ia merujuk kepada Surat Perkeliling Bahagian Kewangan (Pekeliling No. .8 (78) bertarikh 11 Februari 1991) dan peruntukan Pendidikan Tahunan untuk subjek Sains Sosial.‡ Dana untuk Program Pemulihan Khas boleh diambil dari peruntukkan Bimbingan dan Kaunseling. tahap kecerdasan dan kebolehan mereka.2/91-Kp 157/ 17/ Jld.

PENDIDIKAN KHAS TAHAP SATU MULAI 2011 .SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 5 TAHUN 2011 PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR).

SEKIAN. . TERIMA KASIH« TAMAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful