You are on page 1of 13

Arbitrajul    1. Conditiile arbitrajului 3. Pasi urmati In procesul de arbitraj 4. Definitie 2. Avantaje si dezavantaje 6.Tipuri de arbitraj . Calitatile unui bun arbitru 5.

dup ce le d p r ilor ansa de a. În Statele Unite este cel mai adesea folosit pentru a descrie un proces privat. voluntar.i prezenta adovezile i argumentele. . Definitie Termen generic pentru o varietate de procese de rezolvare a conflictelor (DISPUTE RESOLUTION PROCESSES) implicând adresarea unui conflict unei a treia p r i impar iale care. stabilit prin acordul mutual al celor implica i în conflict pentru a rezolva conflicte existente sau viitoare. emite o hot râre pentru încheierea conflictului. adjudecativ (ADJUDICATIVE) i de obicei obligatoriu.1.

-conflicte de partajare a unei proprietati. -cazurile in care nu exista dovezi clare.Conditiile arbitrajului       -probleme de interpretare legala. -conflicte comerciale. -conflicte vechi. -conflictele cu cauze multiple. -conflictele dintre persoane care doresc mentinerea unei relatii stabile si de durata. Conflicte neadecvate arbitrajului -conflicte bazate exclusive sau consderabil pe sentimente. . -dispute provocate de cauze care nu pot fi eliminate legal. -conflictele cu dominarea componentei emotionale. -cand este nevoie sa se rezolve o problema practica sacrificand relatia.

Acesta trebuie f cut pentru a informa respondentul la ce trebuie s r spund . de c tre membrii ai tribunalului(fiecare parte nume te un arbitru iar apoi cei doi arbitrii îl numesc pe un al treilea).de o parte extern (tribunalul.Descrie pe scurt a aazisele(pretinsele) fapte. Alegerea arbitrului Arbitrii pot fi ale i în trei moduri : direct de c tre p r ile participante la disput . Intâlnirea preliminar Este o idee bun s existe o întâlnire între arbitru i p r ile implicate. dar nu include probele cu ajutorul c rora aceste fapte pot fi dovedite. .În declara ia de r spuns trebuie s admit sau s nege revendic rile. Declara ia de revendicare (cerere) i r spuns(replic ) Reclamantul rezum în ce const disputa i modul în care dore te s fie rezolvat în declara ia de revendicare. Aceste declara ii se numesc pledoarii i au scopul de a identifica problemele i a evita surprizele. al turi de consilierul lor legal. pentru a analiza disputa arbitrat i a stabili o procedur adecvat i un orar convenabil. un individ sau o institu ie numit de p r i.Pa ii urma i in procesul de arbitrare   Ini ierea arbitrajului O cerere adresat de una dintre p r i ca o disput s fie supus arbitrajului.

Acord legal Avoca ii fiec rei p r i dau arbitrului un rezumat al probelor lor i a legilor care pot fi aplicate. Aceste acorduri pot fi facute în mod oral la audiere sau scrise la terminarea acesteia. Hot rârea( The Award ) Arbitrul analizeaz toate informa iile i ia o decizie. Schimb reciproc de dovezi(probe) Dovezile scrise sunt schimbate(între p r i) i date arbitrului pentru o revizuire anterioar audierii.Acest parte este numit descoperire .O hot râre este scris pentru a rezuma procedura prin care s-a desf urat arbitrarea i pentru a preciza deciziile sluate.   Descoperirea i inspec ia exist proceduri legale princare p r ile implicate investighez informa ii de background(fundal). Ambele p r i au dreptul s .i prezinte cazul i s asiste la declara iile celelalte p r i. Audierea este o întâlnire în care arbitrul ascult declara iile orale i interogarea martorilor i poate cere clarific ri la orice informa ie. Hot rârea de obicei include i motivele arbitrului pentru luarea deciziei respective.Fiec rei p r i i se cere s fac o list cu toate documentele relevante în posesia c rora se afl .Audierea poate fi evitat dac problema poate fi rezolvat în intregime doar pe baza documentelor. .Apoi p r ile inspectez documentele descoperite i se pun de acord în ceea ce prive te selectarea documentelor care vor fi prezentate arbitrului.

Inteligenta reprezinta o proprietate a mintii. . responsabilitatile pe care le are fata de profesie si de partile implicate in disputa. Trebuie sa fie capabil ca. care sa fie bazate pe dovezi si pe legislatie.Calitatile Unui Bun Arbitru  Inteligenta . Un arbitru bun trebuie sa dea dovada de o abordare juridica asupra rezolvarii problemelor.Un arbitru trebuie sa cunoasca regulile arbitrajului. Cand au nevoie de un arbitru. Familiaritatea cu procedura arbitrajului . pe baza acestora si a cunostintelor sale. abilitati esentiale pentru un arbitru. intelegerea. pentru ca acestia sunt familiarizati cu modul in care se desfasoara procesele. care include abilitati precum rezolvarea problemelor. Capacitatea de a lua decizii . Experienta in domeniul arbitrajului este de asemenea foarte importanta. trebuie sa fie capabil sa ia decizii intelepte. si invatarea din experientele anterioare.Pentru ca arbitrul ofera o solutie finala a unei dispute. sa analizeze dovezile si marturiile care ii sunt prezentate. multi oameni aleg judecatori iesiti la pensie.

politica. relatii comerciale. dar si de cunostinte legate de domeniul din care face parte disputa. nu ar fi ideala alegerea unui arbitru care nu e familiarizat cu principiile de baza ale chimiei.Un arbitru sa asculte cu atentie toate dovezile si marturiile care ii sunt prezentate.  Competenta in domeniul din care face parte subiectul disputei . Inainte de a accepta sa arbitreze o disputa. pentru a putea avea in vedere toate aspectele si datele disputei in momentul in care ia o decizie. Obiectivitate si impartialitate . pe care sa le asculte si sa le ia in considerare in egala masura. cum ar fi constructii. ingrijirea copiilor. mediul inconjurator.Un bun arbitru trebuie sa dea dovada de o cunoastere de baza a principiilor legale implicate in disputa. . Atentia . iDe asemenea. in cazul unei dispute complexe despre folosirea unei formule chimice. relatii familiare. trebuie sa ramana detasat de disputa sis a nu se implice afectiv. trebuie sa faca cunoscuta orice relatie personala sau informatie care i-ar putea pune impartialitatea sub semnul intrebarii. etc.Un arbitru rebuie sa le dea ambelor parti participante la disputa ocazia de a prezenta argumante si dovezi. La inceputul disputei trebuie sa fie pregatit sa decida in favoarea oricareia dintre cele doua partile si sa nu o prefere pe una dintre ele. contracte. Spre exemplu.

DiscretieDiscretie-Toate aspectele arbitrarii trebuie considerate confidentiale de catre arbitru. Un bun arbitru nu poate permite ca relatiile si prejudecatile personale sa-i influenteze judecata.Un bun arbitru trebuie sa fie direct si sincer in relatia cu partile implicate. sau daca legea cere divulgarea anumitor informatii. Acesta nu trebuie sa le impartaseasca persoanelor care nu iau parte la procesul de arbitrare. Integritate . in cazul in care arbitrul se consulta cu un coleg sau daca ambele parti participante aleg sa renunte la dreptul la confidentialitate. Capacitatea de a distinege intre bine si rau este foarte importanta pentru un arbitru.Etica se ocupa cu depistarea comportamentelor corecte si gresite. saEtica . si nu in functie de interese personale.Deciziile luate de arbitri sunt considerate finale si participantii la disputa sunt obligati sa le respecte. Este essential ca arbitrul sa ia aceste decizii pe baza dovezilor si a legilor. care ia decizii care afecteaza vietile altora si care are datoria de a fi impartial.  Onestiate . Exista totusi si exceptii. preferinte sau intentii ascunse. .

asigurânduArbitrajul permite alegerea celui care ia decizia(arbitrului) p r ile implicate în disput pot alege arbitrul pe care îl consider cel mai eficient. Arbitrajul asigur un rezultat arbitrajul se termin întotdeauna cu o decizie final care previne amânarea pe termen lung a disputei. Arbitrajul este focusat pe problem ignor sentimentele i minimalizeaz rolul persoanelor. Arbitrajul este privat audierile în cazul arbitrajului sunt confiden iale. Arbitrajul permite evitarea unui forum sau sau tribunal(instan ) care poate fi aglomerat sau nu are o legisla ie bine determinat (favorabil ) în ceea ce prive te cazul t u. asigurându. .Avantaje     Arbitrajul este de obicei mai rapid i mai scurt decât litigiul dac ai un termen limit pana la care trebuie s vii cu o decizie. expert în domeniul respectiv. Arbitrajul este mai comod(avantajos) deoarece audierile pot fi stabilite la ore i în locuri convenabile pentru ambele p r i. fiind axat pe solu ie nu pe rela ie. simplificat sau segmentat în func ie de crcumstan e. nefiind nevoite s accepte orice judec tor ( jura i) caruia îi este atribuit audierea cazului.i o finalitate. Arbitrajul prezint flexibilitate procedura poate fi organizat eficient. arbitru i martori. întâlniri private la care publicul i mass media nu au dreptul s participe. un arbitru poate de cele mai multe ori sa se încadreze in acest termen limit .

Acesta poate de veni cel mai mare inconvenient deoarece altcuiva îi revine rolul de a lua decizia final . Totu i cei care sus in arbitrajul consider c acest onarariu compenseaz sau echvaleaz cu pla ile de judecat . ac Spre deosebire de mediere i negociere în cazul arbitrajului p r ile î i pierd abilitatea de a negocia fiind reprezentate de avocat i l sând întreaga putere de decizie unui arbitru impartial. acest trebuie s recurg la tot la o form de hot râre judec toreasc . Chiar daca acest procedur este considerat mai rapid atunci când particip mai mul i arbitri la o disput sincronizarea programelor lor poate deveni o problem . ac iune numit ac iune de confirmare a unui premiu(câ tig) . Arbitrul poate lua decizii bazându-se pe echitate. Totu i atunci c nd p r ile nu se pot pune de acord sub nici o form arbitrajul poate fi singura op iune . bazânduRela ia p r ilor poate fi periclitat deoarece arbitrajul nu e interesat de componenta emo ional a conflictului.Dezavantaje:    Costul una sau ambele p r i trebuie s pl teasc onorariul arbitrului care poate fi destul de mare. decizia arbitrului este întrincontestabil . ceea ce face foarte important alegerea arbitrului potrivit la începutul procedurii. . determinând amân ri în cadrul procedurii. minimalizeaz rolul persoanelor. Câ tigurile arbitrajului nu pot fi direct impuse spre deosebire de hot rârile judec tore ti Daca una dintre par i caut executarea unei decizii luate de arbitru(impunerea pl ii uni ca tig). fiind axat pe solu ie În general nu exist drept la apel(recurs) în cazul arbitrajului în afara cazului în care exist probe care s demonstreze corup ia sau frauda într-un caz.

Arbitrajul ridicat-scazut este o modalitate sa limitezi ridicatriscurile. Arbitrajul comercial este o disputa intre doua afaceri.TIPURI DE ARBITRAJ   Arbitrajul baseball este un fel de arbitraj impus in care fiecare individ alege un numar care el/ea crede ca este potrivit. Arbitrajul fortei de munca implica cerinta curtii de justitie sa rezolve cazuri puse in asteptare. .Acest tip de arbitraj se aplica in cazul in care prima este mai mica de 50 000$.Tu si cealalta parte stabiliti inainte limitele minime si maxime.Daca rezultatul este mai mic decat minimul prestabilit aparatorul va plati intelegerea minima.Acesta este cel mai des intalnit tip de arbitraj. iar daca rezultatul este mai mare decat cel maxim stabilit cel platit va accepta maximul stabilit.Arbitrul este solicitat sa aleaga una dintre figuri ca si sentinta.Daca rezultatul este intre minimul si maximul stabilit atunci decizia apartine arbitrului si va fi acceptata.

Aceeasi persoana neutra poate juca ambele roluri. cu permisiunea partilor. "Arbitrajul ofertei finale" este acea metoda in care partile prezinta finale" arbitrului solutia la care tine fiecare. In SUA s-a raspandit recent metoda "meb-arb" care inseamna s"meb-arb" medieremediere-arbitrare. sau sarcinile pot fi impartite mai multor persoane neutre.Majoritatea procedeelor de acest gen necesita existenta unei terte persoane neutre care sa ajute in prima instanta partile si sa le medieze pentru a se intelege asupra cator mai multe probleme.obligatorie. apoi.iar decizia are valoare consultativa sau.   Arbitrajul baseball de noapte este similar cu cel baseball in care fiecare parte alege un numar sa reprezinte valoarea cazului lor.dar numarul nu i se va comunica arbitrului care fixeaza valorile.Miniprocesul poate fi combinat cu "judecata privata".Partea a carui numar este cel mai apropiat de valoarea arbitrului castiga.daca partile semneaza un contract.Acesta este un proces de solutionare a disputelor care combina caracteristicile ambelor procese mentionate.fara dreptul de a o modifica.uneori ajungandu-se la un soi de acord mutual. "judecata privata". sa ia decizii in ceea ce priveste problemele ramase nerezolvate.Miniajungandumutual.iar arbitrul alege una din ele. . In "mini-proces" partile prezinta cazurile pe care le-ar prezenta intr"mini-proces" leintrun proces in instanta. In cazul unei "judecate private" arbitrul are experienta de "judecate judecator.