PERANAN IBU BAPA, MASYARAKAT DAN GURU DALAM PEMBANGUNAN LESTARI

Disampaikan oleh:
NUR SHAMIMI BINTI BAT LATIF - AJK PIBG SK Seri Mahawangsa AHMAD AMSYAR BIN ABDULLAH ± - JKKK Kampung Kubang Kerian NURAZLINDA BINTI AZHAR ± - Guru SK Seri Mahawangsa

PERANAN IBU BAPA KE ARAH PEMBANGUNAN LESTARI

PERANAN IBU BAPA KE ARAH PEMBANGUNAN LESTARI

Amalan buang sampah di tempat yang betul Aktiviti rekreasi alam sekitar

Amalan penjimatan tenaga

Amalan penjimatan tenaga

Penjimatan penggunaan elektrik dan air

mematikan suis lampu, pendingin hawa dan kipas apabila ia selesai digunakan

Guna semula air. Cthnya : air basuhan beras,air basuhan pakaian

PERANAN MASYARAKAT DALAM MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN LESTARI

KOMUNITI KEJIRANAN

Semua anggota masyarakat Mencakupi 5 aspek penting

GOLONGAN PROFESIONAL

Golongan jurubina dan pemaju Golongan peniaga dan pengusaha

GOLONGAN PROFESIONAL : PEMAJU DAN JURUBINA

Salah satu anggota masyarakat terpenting Berperanan dalam memajukan kawasan secara lestari

Menjalankan penyeliaan sebelum, semasa dan selepas projek.

menjalankan sesuatu pembinaan sesuai dengan tahap EIA

mengadunkan pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang musnah

GOLONGAN PROFESIONAL : PENGUSAHA DAN PENIAGA

pengolahan sumber berdasarkan keperluan sahaja tanpa pembaziran

menjalankan statistic di atas permintaan produk

Menggantikan penggunaan beg plastik kepada penggunaan beg kertas atau beg guna semula

MEMANGKIN EKONOMI SECARA LESTARI

Bertujuan membentuk persekitaran sekolah yang menitikberatkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum dan kokurikulum serta penghijauan secara berterusan bagi mewujudkan amalan hidup yang selaras dengan konsep pembangunan lestari.

SEKOLAH LESTARI

Penglibatan warga sekolah adalah untuk memberi peluang kepada mereka untuk mengamal, menghayati dan membudayakan ciri-ciri mesra alam di persekitaran sekolah, rumah, komuniti setempat, masyarakat dan negara.

KONSEP SEKOLAH LESTARI

berkonsepkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga, komuniti setempat, kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan.

juga menitikberatkan pendekatan bersepadu dalam pengurusan, kurikulum, kokurikulum dan penghijauan di sekolah.

DEFINISI PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

³pembelajaran untuk memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab ke arah kelestarian hidupan di bumi. Proses ini melibatkan pendidikan tentang alam sekitar, melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar´.

memupuk nilai murni alam sekitar dalam kalangan warga sekolah

mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari

OBJEKTIF SEKOLAH LESTARI

meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam sekitar

menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan

PERANAN IBU BAPA UNTUK MELESTARIKAN ALAM SELAIN DI RUMAH

KERJASAMA DENGAN SEKOLAH (PIBG)

KERJASAMA DENGAN ANGGOTA MASYARAKAT

Turut serta dalam aktiviti anjuran sekolah Cth : gotong royong

Kerjasama dengan sekolah (PIBG)

Menyumbang dana untuk papan tanda kelestarian alam

Turut serta dalam aktiviti yang dianjurkan oleh masyarakat setempat

Kerjasama dengan anggota masyarakat

Cth : gotongroyong, tanam pokok

Kerjasama dengan GOLONGAN KOMUNITI anggota masyarakat KEJIRANAN

Turut serta dalam aktiviti yang dianjurkan oleh masyarakat setempat

Cth : gotongroyong, tanam pokok

GOLONGAN KOMUNITI KEJIRANAN

PENJIMATAN KESANTUNAN KEBERSIHAN KESELAMATAN PENGURUSAN SISA BUANGAN

Penjimatan dari segi wang ringgit Penjimatan penggunaan sumber semulajadi

Mengamalkan hidup berjiran yang harmoni Sentiasa menjaga adab kesopanan bangsa Malaysia

Menjaga kebersihan kawasan sekitar Bergotong-royong

Mengawal kawasan kediaman dan kejiranan Memastikan kes jenayah tidak berlaku

Mengasingkan sisa Mengamalkan kitar semula

PENGURUSAN

PENGHIJAUAN

KOMPONEN SEKOLAH LESTARI

KURIKULUM

KOKURIKULUM

melibatkan perancangan, pembentukan strategi, pelaksanaan pelan tindakan, pemantauan, penilaian dan penyemakan semula.

Pengetua/Guru Besar memainkan peranan penting sebagai penggerak utama dalam pembentukan dan pengurusan ke arah Sekolah Lestari.

Amalan 5R (Rethink, Repair, Reduce, Reuse and Recycle, iaitu fikir semula, baik pulih, kurangkan, guna semula dan kitar semula) diutamakan dalam konteks ini.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) menekankan penerapan pendidikan alam sekitar merentas kurikulum.

Unsur tentang, melalui dan untuk alam sekitar serta nilai murni alam sekitar diterap dengan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran di sekolah

Unit beruniform

Kelab / persatuan

Melibatkan 3 komponen

Sukan / permainan

Komitmen dan kreativiti warga sekolah dalam aktiviti kokurikulum diperlukan untuk meningkatkan amalan hidup lestari.

CONTOH-CONTOH AKTIVITI

Penghijauan menekankan inisiatif untuk meningkatkan mutu persekitaran dan menjadi pelengkap kepada program keceriaan sekolah yang sedang dilaksanakan.

Penghijauan tidak terhad kepada aktiviti menanam pokok sahaja tetapi juga merangkumi amalan penjimatan elektrik dan air, pengurusan sampah, penggunaan dan pengitaran semula sesuatu sumber dengan bijaksana.

PENTINGKAN KEMAMPANAN EKOSISTEM

BERTANGGUNGJAWAB

KEROSAKAN MINIMA

KEKALKAN KEPELBAGAIAN BIODIVERSITI

NILAI-NILAI MURNI ALAM SEKITAR

RENDAH DIRI

BEKERJASAMA

CINTAKAN ALAM SEKITAR

TERIMA KASIH«

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful