Pengurusan Aktiviti dalam dan luar bilik darjah

Pengenalan
‡ Bilik darjah satu persekitaran pembelajaran ‡ Merangkumi guru, murid, ruang dan alat/ bahan pembelajaran ‡ Merancang /menyusun aktiviti P&P yang berkesan

Jenis Aktiviti dalam P&P
‡ Individu ‡ Kumpulan ‡ Kelas

Individu
‡ Konsep - Segala aktiviti dan pemberian bahan kpd murid mengikut tahap kebolehan / kemampuan mereka ‡ Murid b/t/jawab terhadap pembelajarannya ‡ Murid dibimbing/sokong utk menguasai kemahiran ‡ Murid berusaha sendiri untuk meningkatkan keupayaan mereka

Individu
‡ Setiap murid diberi pengawasan ‡ Perbezaan dikesan melalui kemahirna bertutur, membaca, menulis, mengira, melukis, menyelesaikan masalah dan menggunakan alat/bahan ‡ Aktiviti P&P mengikut kemampuan, kebolehan dan kepantasan masingmasing

Individu
‡ Tumpuan P&P ialah murid ‡ Guru mengikuti dan menilai perkembangan murid dari masa ke masa supaya usaha-usaha diambil untuk meningkatkan pencapaian mereka ‡ Murid digalak membuat penilaian kendiri untuk melihat tahap pencapaiannya

Objektif
‡ Menguasai kemahiran 3M mengikut kebolehan masing2 ‡ Dipandu oleh guru dan rakan sebaya ‡ Memperkembangkan kemahiran berfikir dan bertindak sendiri ‡ Keyakinan diri dan percaya kpd kebolehan sendiri ‡ Berdaya usaha untuk belajar sendiri

Pendekatan Kumpulan
‡ Konsep ± aktiviti dalam kumpulan yang dikelompokan kebolehan mereka samada dalam kumpulan kebolehan yang sama atau berbeza

Tujuan
‡ Menggalakkan penglibatan individu dalam kumpulan ‡ Kerjasama ‡ Pemulihan (murid cerdas bantu rakan yang lemah dalam kumpulan) ‡ Memudahkan guru memberi tumpuan dalam kumpulan yg sama kebolehan

Jenis dan bentuk kumpulan
‡ Kumpulan mengikut kebolehan ‡ Kumpulan pelbagai kebolehan ‡ Kumpulan mengikut minat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful