Disediakan oleh: Muhammad Razif Abu Hasan Nik Nurul Amrinarashada Nik Soh Siti Sarah A.

Karim

PENGENALAN: TEORI DEONTOLOGI
Berasal dari perkataan Yunani ´deonµ bermaksud ´tugas atau kewajipanµ (duty).

Teori ini menolak apa yang diperakui oleh teori Teleologikal.

Mengatakan bahawa ada pertimbangan yang boleh menyebabkan sesuatu perlakuan atau peraturan itu patut, baik, benar dan diwajibkan.

Menitikberatkan sifat perlakuan atau ciri peraturan itu sendiri (bukannya akibat perbuatan tersebut).

TEORI DEONTOLOGI TEORI DEONTOLOGI PERATURAN TEORI DEONTOLOGI TINDAKAN

2 Teori Deontologi Peraturan (rule deontology) mengatakan bahawa: Pengukuran dan pertimbangan tindakan seseorang individu adalah bergantung kepada kepiawaian (standard). kesengsaraan. tidak bermoral.3 1 Betul atau salah sesuatu tindakan terdiri daripada satu atau lebih peraturan. Kewajipan. dan bukan keseronokan atau kesengsaraan. . bermoral. 4 Contoh Teori Deontologi Peraturan: Peraturan: Prinsip Kewajipan. Tindakan yang sesuai dengan peraturan dianggap sebagai bermoral dan jika sebaliknya. peraturan. sebaliknya.

Teori Deontologi Tindakan (act deontology): Menegaskan bahawa semua pertimbangan keputusan moral adalah bersifat spesifik dan menitikberatkan apa yang telah berlaku atau bertindak dalam situasi tertentu. murid-murid dalam bilik darjah sedang bergaduh maka guru terpaksa mengambil tindakan disiplin dengan mendenda salah seorang murid itu. Jadi. Misalnya. Contoh Teori Eksistensialisme Deontologi Tindakan: Prinsip . tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan keadaan semasa tanpa merujuk apa-apa peraturan sekolah.

Untuk memahaminya. 3 B. kita perlu melihat dalam tiga perkara iaitu: (i) Etika Kant (Kant·s ethics) (ii) ´Etika Kantµ (´Kant·s ethicsµ) (iii) Etika Kantian (Kantian·s ethics) . iaitu tugas dilakukan semata-mata kerana tugas itu. H. 2 Prinsip ini menegaskan ´duty for the sake of dutyµ.PENGENALAN: PRINSIP KEWAJIPAN (PRINCIPLE OF DUTY) 1 Satu prinsip kemoralan dalam Teori Deontologi Peraturan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724 ² 1804). Eow (2000) menjelaskan bahawa penulisan Kant adalah sukar ditakrifkan.

3 PERKARA DALAM PRINSIP KEWAJIPAN: ETIKA KANT ´ETIKA KANTµ ETIKA KANTIAN KONSEP TEKAD BAIK (GOODWILL) PRINSIP PERINTAH MUTLAK (CATEGORICAL IMPERATIVE PRINCIPLE) .

ETIKA KANT .

´ETIKA KANTµ Persoalan utama dalam etika Kant ´Apa yang patut saya lakukan?µ y Kant cuba mengenal pasti maxim (peraturan asas) sejagat (universal) bagi tindakan yang perlu kita gunakan sebagai rujukan. .

y Menegaskan bahawa untuk pertimbangan sesuatu tindakan (sama ada betul atau salah). kita perlu melihat jika tindakan tersebut mematuhi peraturan universal moral atau tidak. Peraturan umum atau universal MAXIM y Tidak perlu menilai kesan tindakan kita sebelum melakukan tindakan tersebut. .

kita boleh menggunakan kebijaksanaan kita untuk membuat pilihan sesuatu tindakan yang telah kita rujuk kepada maxim moral. kita perlu mempraktikkan formula berikut: Kebebasan + keadilan + kebijaksanaan + pilihan (rujukan maxim) = tindakan bermoral y Bererti. y . dengan adanya kebebasan dan keadilan. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan bermoral.y Dalam mengambil sesuatu tindakan yang bermoral.

Mengawal tindakan seseorang.y Kant mementingkan peraturan umum atau universal (maxim) yang perlu dirujuk semasa mempertimbangkan sesuatu tindakan. Ini bererti« MAXIM y Kant menjelaskannya dalam konsep dan prinsip yang berikut:Konsep Tekad Baik Prinsip Perintah Mutlak .

Sesuatu tindakan yang datang daripada kesedaran untuk menunaikan tanggungjawab akan melahirkan perbuatan yang benar dari segi moral. Kant menyatakan perkara-perkara yang baik ialah membuat sesuatu bakat minda seperti kebijaksanaan dan kecerdasan pemikiran.KONSEP TEKAD BAIK (GOODWILL) Sesuatu yang baik tanpa syarat dalam melakukan sesuatu tindakan. Kant tidak mahu menganggap sesuatu tekad itu baik atas sebab apa yang telah atau ingin atau boleh dicapai dan dihasilkan oleh tekad itu. Dalam konteks ini. . keberanian dan kesederhanaan pemikiran. Motif tunggal tekad baik hanya berlaku apabila menganggap ia sebagai mengamalkan kewajipan.

. Contoh: seseorang yang membantu orang tua melintas jalan semata-mata hendak menunjukkan ´sifat baik hatinyaµ. yang baik dan patut diberi pujian moral ialah mengamalkan kewajipan itu semata-mata kerana amalannya ialah suatu kewajipan. iaitu baik tanpa apa-apa syarat. tidak boleh dianggap sebagai tindakan bermoral.SAMBUNGAN« Ini kerana untuk mengamalkan kewajipan. barulah dianggap sebagai tindakan bermoral. Dengan kata lain. Sekiranya dia membantu orang tua tersebut atas ´goodwillµ. Sesuatu tindakan tetap tidak dianggap sebagai bermoral jika tindakan tersebut dilakukan atas kepentingan diri. sesuatu tekad itu baik kerana batinnya atau semangat dalamannya. atau tanpa apa-apa motif.

Sesuatu tidak boleh dijadikan prinsip moral jika ia tidak boleh menjadi prinsip untuk semua orang. Juga dikenali sebagai prinsip tanpa syarat. .PRINSIP PERINTAH MUTLAK (Categorial Imperative Principle) Sesuatu prinsip moral iaitu peraturan atau undang-undang moral yang telah dibentuk harus dipatuhi oleh semua orang tanpa pengecualian.

Dengan kata lain. individu itu mesti bertindak sebagaimana dia inginkan orang lain bertindak.Menegaskan kita perlu bertindak dengan cara betul supaya maxim tindakan kita boleh menjadi peraturan atau undang-undang universal. . Prinsip moral yang ditetapkan oleh individu untuk dirinya sendiri (seperti tidak cakap bohong) mesti dipatuhi oleh orang lain.

Prinsip moral yang diamalkan mesti boleh diterima secara umum. iii. Pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya. ii. .Tiga unsur penting: i. Tindakan yang dilakukan mesti dapat menghormati manusia. bukan memperalatkan manusia.

Rasionalnya adalah walaupun menipu boleh membantu anda mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan. undang-undang. ia tetap dihina orang kerana ia adalah satu tindakan yang tidak adil. adil. Walaupun mencuri kesalahan. tetapi kita akan dihina oleh orang lain atau disalahkan di sisi undang-undang. kesalahan. . boleh membantu kita mendapatkan barang yang diinginkan. Mencuri merupakan satu kesalahan.Contoh: Menipu dalam peperiksaan adalah satu kesalahan.

´ETIKA KANTµ .

´ETIKA KANTµ Merupakan ulasan tentang etika Kant oleh pengkritiknya. . Etika Kant menerima banyak kritikan berulangulang kali sehingga kritikan ini memperoleh keunikan dan kebebasan sendiri sebagai ´Etika Kantµ (ditulis dengan ´«µ).

Formalisme Sifat kecenderungan Kekerasan (Rigorism) Keadaan konflik bagi kewajipan Keadaan abstrak .

remeh-temeh atau hanya secara formal dan tidak dapat mengenal pasti prinsip-prinsip kewajipan. y Pandangan Kant (bahawa permintaan universal yang mana prinsip-prinsip asasnya boleh diterima oleh semua orang) mungkin tidak membawa apa-apa makna. y .FORMALISME Prinsip perintah mutlak adalah kosong.

µ Bolehkah prinsip ini dijadikan universal? .y Ini adalah kerana formalisme memerlukan ejen universal atau prinsip asas supaya agen moral boleh menerimanya sebagai undangundang.µ ´Membunuh apabila tidak membahayakan. ´Mencuri apabila dibenarkan.

´Hukuman mesti sesuai dengan kesalahan. . pelaksanaan memerlukan layanan yang tidak sama. Namun.KEKERASAN (Rigorism) y Etika Kant membawa kepada peraturanperaturan yang tidak sensitif dan keras.µ Prinsip adalah universal dalam skop.µ ´Percukaian berkadar terus dengan kebolehan membayar.

Namun apabila timbul keadaan di mana dua kewajipan berkonflik.KEADAAN KONFLIK BAGI KEWAJIPAN Prinsip kewajipan menegaskan bahawa tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu ialah tanggungjawab. y y . adalah sukar untuk memilih mana yang perlu diutamakan.

Sebagai pelajar. . Sebagai anak. 2.Contoh situasi: Pelajar ini mempunyai dua kewajipan. 1. dia perlu membantu ibu dengan kerja rumah kerana ibunya tidak sihat. dia perlu menyiapkan tugasannya.

tindakan yang kita nikmati mungkin tidak bernilai secara moral. mengalami satu perasaan sanjungan terhadap undang-undang. y .SIFAT KECENDERUNGAN Kant memerlukan kita bertindak mengikut motif kewajipan kita dan bukan mengikut kecenderungan. y Kita bertindak atas satu maxim kewajipan dan oleh itu. y Oleh itu.

ETIKA KANTIAN .

yang berkaitan dengan prinsip universal dan penghormatan terhadap manusia atau lebih spesifik. pemikiran moral yang berdasarkan tindakan dan bukan berdasarkan akibat. atau sebarang kedudukan yang mengutamakan ¶betul· daripada ¶baik·. Etika Kant masih merupakan percubaan yang paling paradigmatik (dicontohi) dan paling terpengaruh untuk membuktikan prinsip moral universal tanpa merujuk kegemaran atau rangka kerja teleologikal.Sesetengah penulis berbincang tentang etika Kantian apabila mereka ingat tentang teori ¶betul· atau secara lebih umum. . untuk hak asasi manusia. ETIKA KANTIAN Misalnya.

RUJUKAN Abdul Rahman Md. K.blogspot. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Pendidikan Moral. Pendidikan Moral Konsep dan Pedagogi Pendidikan Guru. Pendidikan Moral Teori Etika dan Amalan Moral. Bhd.slideshare. H. (2006). Aroff. Serdang: Universiti Putra Malaysia. http://treebuilder. (2002).html#more http://www. Y. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.net/SukiChenSk/lesson-5-2011 .com/2010/11/teori-utilitarianisme-teoriegoisme. Eow. Tam. (2004). B. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful