ATIQAH BINTI ADENAN SHANURAIN RAPHAY BINTI SHAHUL HAMEED RAPHAY

Kata Adjektif Terbitan Kata Adjektif Ganda Kata Adjektif Tunggal Kata Adjektif Majmuk Pembentukan Kata Adjektif .

• Tanpa gabungan dengan imbuhan / proses2 lain • Digunakan dalam ayat sebagai predikat dan sebagai penerang kata nama.KATA ADJEKTIF TUNGGAL • Terdiri daripada hanya satu perkataan atau bentuk kata tunggal. • Boleh menerima kata bantu & kata penguat / tidak .

KATA ADJEKTIF TERBITAN Awalan Apitan Boleh terdiri daripada satu kata dasar yang menerima imbuhan Sisipan .

em- 1. se- 1.KATA ADJEKTIF TERBITAN Kata Ajektif Awalan Kata Adjektif Apitan Kata Adjektif Sisipan 1. ter- 1. er- 1. in- kecil pandai barat guruh gembung godak sambung terkecil sepandai kebaratan gemuruh gelembung gerodak sinambung . ke-…-an 1. el- 1.

KATA ADJEKTIF GANDA • Perkataan yang terhasil daripada proses mengulang kata dasar adjektif Penuh Separa Berentak .

PENGGANDAAN PENUH KATA ADJEKTIF a) Penggandaan separa pada kata berawalan b) Penggandaan separa pada kata berakhiran c) Penggandaan separa pada kata berapitan • Menggandakan kata adjektif tunggal untuk memberi makna keadaan sifat yang menyeluruh .

PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJEKTIF Kata Berawalan Kata Berakhiran Kata Berapitan .

.PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJEKTIF • Proses mengulang kata dasar ajdketif tanpa menggandakan imbuhannya.

PENGGANDAAN BERENTAK KATA ADJEKTIF • Proses yang terhasil daripada pengulangan kata dasar berasaskan rentak bunyi tertentu dala kata dasar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful