Science & Culture

in the EA/EIS Process
Integration of Western & Indigenous Knowledge/Values in the Cultural Impact Assessment process

Hawaiian Science
ʻIke o ka poʻe ʻimi loa
Knowledge of a far-seeking people

Two world training

What is “Science?”
• • • • • • An approach to learning marked by: Empiricism / Observation Manipulation / Experimentation Prediction / Modeling Testing / Replication / Proof Transmission / Publication

Empirical observation

Pua ka wiliwili, nanahu ka manō
The wiliwili blooms, the shark bites

Pua wiliwili

Lālani Kalalea

Pua ke kō, ku mai ka he‘e
The sugarcane are blooming, the octopus are appearing

Pua kō

He‘e

Pala ka hala, momona ka wana
The hala fruit are ripening, the sea urchins are fat

Hua hala pala

Hā‘uke‘uke

Experimentation / Modeling / Prediction
• Loko i‘a (fishponds), lo‘i (terraced agriculture), ‘auwai (irrigation channels) • Hand pollination

Testing / Transmission
• He lohe pepeiao, he ‘ike maka ho‘i
A piece of hearsay [or] seen personally

• ‘O ka mea pono, kūpa‘a, ‘o ka mea hewa, kāpae a‘e
The correct: retain, the flawed: set aside

• Selective oral transmission
We pass on what we accept as true

Contrasting World Views
“Western”
• Land as commodity,
• •

“Hawaiian”
Land as conscious entity. Ecosystems semi-wild.

• Life domesticated.
• People as labor. • Living things as objects manipulated.


People connected spiritually.
Living things as conscious individuals.

• Living things are sacred • Biological elements kinolau of kini akua and are not cultural part of cultural landscape. (man-made) elements.

Natural vs Cultural Resources
• The idea that natural resources are also cultural resources means that cultural restoration is not merely devoted to identification & stabilization of artifacts such as rock shrines & petroglyphs but that the living context of the island is valued as part of the foundation & context for cultural stewardship & enrichment.

Reconciliation of Western and Hawaiian approaches
• Recognition of ecological zones • Manipulative experimentation

• Transplantation of species
• Expert consultation • Concern for the future of resources • Imposing and lifting of restrictions

Value of ʻIke Hawaiʻi
• Haka ʻūaʻu i ka hale uluhe o Lauhaka
The Hawaiian petrels nest in the fern house of Lauhaka

The CIA process
• Defined in the legislature of 2000 in terms of “cultural resources, practices, and beliefs.” • Suggested ahupuaʻa as geographic scope • Research on traditional practices including informant interviews • Requires description of impacts; including modifications of setting • Suggest impact mitigation measures

Cultural Resource
• All too often the focus of cultural assessment is on archeological/historical sites including burials. • Laws protecting archeological/historic sites and native burials drive this bias. • However, laws protecting access and traditional gathering rights provide the link to natural resources and environmental settings.

Cultural Resource

"Any physical, biological, and human elements necessary for a people to sustain their co-existence and evolving relationship with a defined place, and maintain their unique set of customs, beliefs, language, traditional knowledge,

Appropriate Geographic Scope
• Ahupuaʻa is given as the appropriate scope.
However, the ahupuaʻa is but one intermediate level in a concentric context of the Hawaiian view of ʻāina…

„āina - n. Land, earth. cf. „ai, to eat; „aina, kama„āina.

Concentric context example
• • • • Puʻu Moiwi, is an adze quarry on Kahoʻolawe Kahoʻolawe is an ahupuaʻa of Honuaʻula Moku Honuaʻula is 1 of 12 Moku of Maui Island Maui Island is part of the Pae ʻĀina of Hawaiʻi

• Kahoʻolawe is a manifestation of Kanaloa, one of the 4 principal Akua Hawaiʻi, a god of sea-faring. • Kahoʻolawe was a navigation training site, preparing navigators for voyaging between Hawaiʻi and Polynesia • An adze from Puʻu Moiwi was found in the Tuamotus

In Hawai’i, integration of Native Hawaiian approaches and knowledge systems with conventional conservation efforts is essential to achieve HCA’s vision of sustainable communities built upon a foundation of Hawaiian values and actively perpetuating thriving lands and seas through active management and restoration.

Conclusions
• HCA recognizes the value of indigenous Hawaiian approaches and knowledge systems to help address our conservation challenges • HCA's position is that integration of Hawaiian knowledge, values, and approaches into modern conservation efforts in Hawai‘i can greatly enhance long-term success. • Members of HCA shall endeavor to implement the following activities among themselves:

Actions
• • • • • • • • • • • Meaningfully engage w/ Hawaiian communities Increase efforts to recruit, train, and hire Native Hawaiians Include Hawaiian communities in conservation planning Incorporate Hawaiian knowledge in site conservation Work with Hawaiian practitioners on resource issues Use relevant traditional systems of resource management Reinforce Hawaiian values that sustain natural resources Learn the history of Hawaiian relationships w/our lands Maintain the relationships linking Hawaiians to a site; Hawaiian language, values & concepts in policy/practice Encourage others to take these actions

Rebuilding a Sustainable Hawaiian Society
• reestablishment of those relationships could rebuild a sustainable society that once again values and maintains its unique island legacy • Hawaiian epistemology (world view), traditional knowledge, and values are elements critically useful to conservation efforts in Hawai‘i

Hawaiian World View
• Hawaiian world view emerged from many generations living in this archipelago • One belief is kinship with native species, with people as youngest and caretakers for elders • Native species are linked to and embodiments of akua (gods), requiring sacred attention • An ongoing reciprocal relationship between people and ‘āina requires dedicated effort to maintain.

What Hawaiian tradition offers conservation ethic:

Hawaiian tradition holds that we are direct kin with the living elements of native ecosystems.

‘aumakua

kinolau

People are the youngest siblings in the genealogy of creation The youngest are charged with caring for the family

Native animals are revered by many Hawaiian families as ‘aumākua

wao akua

wao kanaka

The ‘ōhi‘a is dominant tree of the sacred upland realm of the gods

Biocultural & Environmental Elements
• • • • • • • Often neglected in CIA process Places defined by dynamic natural features Names of winds, rains, & weather patterns Famous crops/natural resources Famous marine/aquatic resources Famous freshwater features Place names often capture these

‘Aiea, ‘Aihualama, Halekauwila, Halekou, Hōlei, ‘Ihi‘ihilauākea, ‘Iliahi, Ka‘ahakea, Ka‘āwikiwiki, Kalaemāmane, Kalaemilo, Kaluakauila, Kamehame, Kamiloholu, Kamiloiki, Kamiloloa, Kapālama, Kanaio, Ka‘ohe, Kapāpala, Kalama‘ula, Kapua‘ilima, Kauhiuhi, Koai‘e, Koai‘a, Koali, Kou, Kumu‘iliahi, Laeokamilo, Lālākoa, Lālāmilo, Lamaloa, Mānele, Miloli‘i, Mokunaio, Moku‘ōhai, Nāwiliwili, Nīoi, ‘Ōhai‘ula, ‘Ōhi‘a, Pahukauila, Pū‘āla‘a, Punakou, Pu‘u Ko‘oko‘olau, Pu‘u Māhoe, Pu‘u Māmane, Pu‘u Naio, Ukumehame, Ulukou, Wahane, Waiaka‘aiea, Waiakamilo, Waikoali, Wiliwilinui

Gathering Cultural Context
• • • • • Research into traditional accounts/moʻolelo Cosmogonic/legendary context Sacred sites/areas Cultural view planes & sense of place Interviews with practitioners, residents

Integrating Science & ʻIke Hawaiʻi

• • • • •

Key alignments & contrasts acknowledged Often complementary & confirmatory Communication links btw cultural worlds Lends relevance to multi-cultural approaches Creates products of utility in EA/EIS process

I ka mālie o Waikīkī kūpaianaha i ke kai nalu: ‘O Kalehuawehe, ‘Aiwohi, Maihiwa Ke ‘ale Kapuni, pā kolonahe ka makani Ka‘ao

Hawai‘i kua uli, ola ka ‘āina
Hawai‘i verdant-back the living land

Island of O„ahu
O‘ahu a O‘ahu maka ‘ewa‘ewa Lua, ka ‘ōnohi o nā kai
O‘ahu of the chief Lua, thethe averted face O‘ahu of gem of the seas

WETLAND

O‘AHU

WETLAND WET MESIC WETLAND

DRY

WETLAND

VERY DRY WETLAND WETLAND

‘O Waialua kai leo nui

NĀ MOKU O O‘AHU Districts of O‘ahu
Ko‘olauloa
Nā pali hāuliuli o nā Ko‘olau

Waialua

Ko‘olaupoko

Wai‘anae
‘Ola Wai‘anae i ke Kaiaulu

E ‘Ewa e – e ku‘i nā lima

‘Ewa

Kona

Agriculture

Fishponds

Religious Sites

Mala ‘ai

Loko i‘a

Heiau

Trails

Fabled Sites

Population Centers

Ala hele

Wahi pana

Kauhale

REQUIREMENTS FOR AGRICULTURE
• WET (kalo):
– Gentle slope – Sufficient water – Low elevation

• DRY (uala):
– Mid-mesic settings – Sufficient soil fertility – Younger substrate age

• • • • •

A: Wainiha, Kaua‘i B: Halawa, Moloka‘i C. Wailau, Moloka‘i D. Waimea, Hawai‘i E. Kalaupapa, Moloka‘i

Blue and red indicate model predictions. Light blue indicates archeological complexes.

NĀ MALA O O‘AHU
Agricultural Areas of O‘ahu

Waialua
Anahulu Malamanui

Ko‘olauloa
Kaluanui Punalu’u Kahana

Ko‘olaupoko
Mākaha Wai’anae Waikāne Waiahole Maunawili

Wai‘anae

‘Ewa

Kalihi Nu’uanu Mānoa

Kona

Ko‘olaupoko
Kailua

Waimānalo

Pu‘u o Kona

‘Ewa

Kona

NĀ LOKO I‘A O O‘AHU
Fishponds of O‘ahu Waialua

Ko‘olauloa

Ko‘olaupoko

Wai‘anae

‘Ewa

Kona

NĀ ALAHELE O O‘AHU
Trails of O‘ahu Waialua Ko‘olauloa

Ko‘olaupoko

Wai‘anae

‘Ewa

Kona

NĀ HEIAU O O‘AHU
Religious Sites of O‘ahu Waialua Ko‘olauloa

Ko‘olaupoko

Wai‘anae

‘Ewa

Kona

NĀ WAHI ‘Ē A‘E O O‘AHU
Other Sites of O‘ahu Waialua Ko‘olauloa

Ko‘olaupoko

Wai‘anae
Lualualei

‘Ewa

Kona

KA WAO KĀNAKA O O‘AHU
The Human Footprint on O‘ahu Waialua Ko‘olauloa

Ko‘olaupoko

Wai‘anae

‘Ewa

Kona

KĀPAE ‘ĀINA KŪNIHI
Excluding Steep Lands

WETLAND

WETLAND LWF&S LMF&S WETLAND

LDF&S

WETLAND

LDS&G WETLAND WETLAND

Ecosystem Type
Wetlands Lowland Dry Forest & Shrubland Lowland Dry Shrubland & Grassland Lowland Mesic Forest & Shrubland Lowland Wet Forest & Shrubland

Original extent (acres)

Footprint (acres)

Percent Affected

12,712 122,505 39,660 125,863 63,553

7,914 28,253 4,752 11,500 942

62.3% 23.1% 12.0% 9.1% 1.5%

All told, 14.1% of the native landscape of O‘ahu was displaced by the Hawaiian footprint.

wao akua

wao kanaka

LOWLAND MESIC

LOSS OF ECOSYSTEMS IN THE LAST 230 YEARS
WETLANDS

94%

lost

85%

lost LOWLAND WET

32%

lost

LOWLAND DRY

99%

lost

Mahalo a nui!
• • • • • • Office of Hawaiian Affairs State Historic Preservation Division Hawai‘i State Archives Eric Komori Herb Kawainui Kāne Nā ho‘opa‘a mo‘olelo o ka wā kahiko:
– Davida Malo, Samuel M. Kamakau, John Papa ‘I‘i, Kepelino, Abraham Fornander, Thomas Thrum, Mary Kawena Pukui, George Kanahele, Ross Cordy, a me nā mea ‘ē a‘e, he nui.

• Ulukau a me Ho‘olaupa‘i mā

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful