Gerak Kerja Kokurikulum

Pengurusan Perkhemahan

Definisi Perkhemahan
• Berkhemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan, di pantai, di bukit, di gunung dan sebagainya. • Berkhemah bermaksud anda menerima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan, perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitaran anda. • Sekiranya anda berkhemah secara individu atau berkumpulan, perhubungan rapat dengan alam semulajadi perlu diutamakan.

Tujuan Perkhemahan
1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Meningkatkan kecekapan dan kendiri. Menghayati erti batasan kehidupan. Memupuk semangat keberanian dan kreativiti. Meningkatkan semangat kekitaan, bepersatuan dan disiplin. 6. Meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental.

Sebelum. Semasa. 2. • Peringkat Prosedur Tetap terbahagi kepada tiga kategori: 1. Selepas.Peringkat Prosedur Tetap. 3. .

Pengurusan Perkhemahan PROSEDUR TETAP SEBELUM PERKHEMAHAN .

Peraturan Pelaksanaan Perkhemahan .1.

1.1 Kebenaran • Kebenaran mengadakan perkhemahan mestilah diperolehi dengan mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan berikut: – Dalam kawasan sekolah (kelulusan Pengetua) – Dalam daerah di luar kawasan sekolah (kelulusan Pegawai Pendidikan) – Dalam negeri tetapi di luar daerah / luar negeri (kelulusan Pengarah Pendidikan) – Luar negara (kelulusan Pengarah Jabatan Pendidikan) .

d) Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan. f) Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta pelaksanaan. . c) Senarai nama jurulatih yang akan memimpin dan menyelia perkhemahan. e) Jadual aktiviti perkhemahan. b) Senarai nama pelajar dan guru pengiring.Dokumen yang perlu disertakan dalam permohonan a) Kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan.

2 Perkhemahan di luar kawasan sekolah • Perkhemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan. Jabatan Pendidikan Negeri . 1957’ dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkhemahan daripada Unit Kokurikulum. kita dikehendaki memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada Pengarah Pendidikan Negeri (Unit Perhubungan dan Pendaftaran.1. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. Sektor Pengurusan Sekolah) dengan mematuhi ‘The Schools (Tours) Regulations.

.1.3 Perlantikan Jurulatih • Mestilah melantik secara bertulis sekurangkurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan.

Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. Pejabat/Pusat Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan. 3. 2. 4. Pejabat Pentadbiran/Pejabat Penghulu yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.4 Pemberitahuan • Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada: 1. .1.

.5 Penyertaan murid • Dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masing-masing.1.

.6 Kesihatan Peserta • Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat.1. bersedia dan telah menjalani latihan-latihan asas yang berkaitan.

1. mestilah diberikan kepada semua peserta. peraturan dan langkah-langkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan.7 Taklimat awal • Taklimat mengenai aktiviti-aktiviti. .

1.8 Kebenaran bertulis • Kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkhemahan mestilah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak yang berkuasa. .

1. – hakisan atau tanah runtuh. – ribut atau gelombang besar.9 Lokasi Perkhemahan • Mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi: – gangguan binatang buas dan haiwan berbisa. dahan jatuh dan sebagainya. – kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang. . – banjir. – wabak penyakit.

.10 Jurubantumula • Jurubantumula mestilah dilantik dan berada bersama peserta pada sepanjang masa perkhemahan.1.

disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan. .11 Guru Pengiring • Penyertaan murid mestilah disertai oleh guruguru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Pengetua atau Guru Besar. • Guru tersebut diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan.1.

1. .12 Keperluan Logistik • Semua keperluan logistik (peralatan perkhemahan) hendaklah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik.

2. Organisasi Perkhemahan .

Kepimpinan. Justeru.2. . Saiz Kumpulan.1 Organisasi • Organisasi adalah jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan. organisasi tersebut dirancang berdasarkan perkara-perkara di bawah: – – – – – – Penganjur. Peserta. Jawatankuasa. Syarat.

Pengurusan Perkhemahan PROSEDUR TETAP SEMASA PERKHEMAHAN .

Perkara atau Tindakan yang Perlu diambil Semasa Perkhemahan .

– Keracunan makanan. khususnya berkaitan perkaraperkara berikut: – Jangkitan penyakit seperti malaria. – Kemudahankemudahan asas. . selsema dan lainlain. – Sistem komunikasi.Kesihatan dan Kebajikan Peserta • Memastikan kesihatan dan kebajikan para peserta sepanjang perkhemahan terkawal dan terjamin. campak. • Memastikan Prosedur Keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkaraperkara yang tidak dapat dielakkan seperti faktorfaktor alam. manusia dan lainlain.• Memastikan Jadual Perkhemahan dilaksanakan mengikut perancangan. • Memastikan pemantauan terhadap aktiviti dilakukan sepanjang masa . • Mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai danmembincangkan masalahmasalah yang timbul untuk diperbaiki pada hai berikut/masa hadapan.

Pengurusan Perkhemahan PROSEDUR TETAP SELEPAS PERKHEMAHAN .

• Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya. • Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.Perkara-perkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan: • Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik. .

• Mengadakan analisa bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya. • Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan. . • Membentang dan membuat laporan: – Kewangan. – Aktiviti.

.• Mendokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan.

Kesimpulan • Aktiviti di luar bilik darjah seperti perkhemahan mampu menjana minda pelajar untuk pembangunan sahsiah dan disiplin pelajar yang tinggi untuk diaplikasikan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang berkesan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful