OLL PPG

KAD JTP

Feb. 2012

PPG Kohort 2 2012
• Semester 1 ▫ 13 Opsyen
 30 kursus

▫ 3 kursus wajib

Membina OLL
• Menggunakan pakej Moodle • Mengikut topik
▫ Kalau boleh dibahagi kepada 5 atau 6 topik utama. ▫ Setiap topik itu menyumbang kepada aktiviti pertemuan hari sabtu.

Apa yang perlu ada dalam OLL
• Konten
▫ Bagaimana cara isi konten di salurkan??

• Aktiviti
▫ Bagaimana pelajar belajar dalam sesuatu persekitaran ??

• Refleksi
▫ Bagaimana mereka memantau dan sedar apa yang telah mereka pelajari ??

• Tugasan Tutorial

Bhagian Pengenalan : Tajuk Kursus

Bahagian Topik

Bahagian

• Semua Konten; Aktiviti; Refleksi Di isi dalam ruang ‘bahagian’ dengan menggunakan tools dalam
▫ Add resource .. Dan ▫ Add an activity ..

Cadangan Proses untuk OLL PPG
• Bahagian pengenalan:
▫ Tajuk kursus : ▫ Proforma : ▫ Struktur kursus dalam gambarajah (jika perlu) ▫ Sumber rujukan : ▫ Sumber umum (jika perlu) : ▫ Ruang pertanyaan : ▫ Ruang bersembang (jika perlu)

Bahagian Pengenalan

Cadangan Proses
• Bahagian :
▫ Nama Tajuk kecil ▫ Isi kandungan tajuk
 Elok dalam power point tukar ke flash  Jika word tukar ke pdf  Sumber (link) sampigan  Sumber dari Youtube dan slideshare.net (gunakan embed)  Fikirkan cara yang berbaik?

Cadangan Proses
• Bahagian:

▫ Aktiviti Pembelajaran
 Aktiviti yang dibina mestilah berkait dengan konten  Konten juga boleh disampai bersama dengan aktiviti  Perbincangan; ulasan;  Hasilkan sesuatu

Cadangan Proses
• Bahagian :
▫ Aktiviti Refleksi
Satu proses bagaimana mana pelajar memantau pembelajaran! Ada tiga proses: 1. Bagaimana pelajar memantau aktiviti yang telah dialami, 2. Bagaimana pelajar memantau pemikirannya semasa melaksanakan aktiviti

Cadangan Proses : Aktiviti Refleksi
3. Bagaimana pelajar dapat berfikir apa yang dia fikirkan semasa melaksanakan sesuatu aktiviti. [metakognitif] Catatan atau Laporan:  Bagaimana; Mengapa  Komen; cadangan dll  Buat perbandingan, keputusan dan sebab

Cadangan Proses
• Aktiviti perjumpaan mingguan/tutorial:
▫ Boleh juga disisipkan dalam ruang bahagian sesuatu topik/tajuk kecil ▫ Kalau boleh minta peserta hantar tugasan tutorial melalui oll. ▫ Sediakan juga ruang untuk berbincang tugasan tutorial.

Contoh bahagian konten.

site
• http://ipgm.info.tm/ipgkti/oll/ • Username : ic pensyarah ▫ 58xxxx-01-xxx9 • Password : 123456 ▫ Tukar password anda pertama kali login. ▫ Password baru perlu ada huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol khas. Contoh : iPgkti_123

Bahan atau modul
• Boleh di dapati di

• http://ipgm.info.tm/bahan2/
• Modul boleh di download terus dari site di atas ..

Terima Kasih
• • • • • • Jangan dengar sahaja! Kena buat ! Jangan buat sahaja! Kena fikirkan ! Jangan fikir sahaja Kena nilai fikiran kita!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful